Neděle 25. října. Svátek má Beáta.

Největší správce fondů věří ve větší zájem veřejnosti

Banky ČSOB 17.04.2014 | 10:11 0 Komentářů

V letošním roce by měl dále růst zájem lidí o podílové fondy a na konci roku by v nich mohli  mít majetek za více než 300 miliard korun. To by byl druhý nejlepší výsledek v české historii podílových fondů. U příležitosti Světového dne investičních fondů, který připadl na 19. dubna, to uvedli odborníci největšího správce fondů v České republice, společnosti ČSOB Asset Management. Podle nich tomu nasvědčuje vývoj na kapitálových trzích, dostatek volných financí domácností i výsledky prodeje fondů v prvním čtvrtletí.

V České republice podle údajů Asociace pro kapitálový trh ČR vloni stoupl objem majetku v podílových fondech o 35 miliard korun a dosáhl tak téměř 270 miliard. Pro porovnání – podle odhadu EFAMA (European Fund and Asset Management Association) je v investičních fondech v celé Evropě uloženo přes 7 bilionů EUR, tedy téměř 200 bilionů korun. Nejaktivnější jsou v tomto směru Britové, Francouzi a Němci. „Pokud dokážeme v době přebytku peněz na trhu vysvětlit potenciál investování do fondů, měl by majetek ve fondech růst podobným tempem jako vloni a překročit na konci roku hranici 300 miliard korun,“ domnívá se Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Skupina ČSOB dosahuje dlouhodobě nejvyšší podíl na trhu (kolem 30 procent) a na konci loňského roku ve fondech shromáždila přes 76 miliard korun. „Věnujeme maximální pozornost tomu, aby skladba naší nabídky vycházela vstříc opatrnější mentalitě Čechů. Investování může střadatelům významně pomoci zvládat přechod k větší odpovědnosti za finanční zabezpečení své budoucnosti. Významnou roli hrají v tomto směru zajištěné fondy, které považujeme za vstup do světa investování,“ uvedl Jan Barta.  

ČSOB Asset Management je vedoucím českým specialistou na zajištěné fondy, a to co do počtu i objemu. Od roku 2000 společnost nabídla více než 400 fondů tohoto typu a celkově jimi „proteklo“ bezmála 100 miliard korun. K 31. 3. 2014 spravuje ČSOB Asset Management v zajištěných fondech kolem 33 miliard korun. Výkonnost jeho deseti nejúspěšnějších splacených fondů se pohybuje od 9 do 11 % (podrobně viz níže přiložená tabulka).

Celkový počet podílových fondů v současnosti nabízených společností ČSOB Asset Management je rovněž nejvyšší na trhu a blíží se číslu 250. V jeho nabídce jsou co do počtu zastoupeny nejvíce akciové, zajištěné, dluhopisové a strukturované fondy. „Nabídku neustále inovujeme. Snažíme se reagovat nejen na vývoj kapitálového trhu v rámci celého světa, ale také se vcítit do uvažování a nálady různých typů klientů,“ říká Jan Barta a dodává: „Letos jsme začínajícím investorům nabídli kombinaci investování a spoření v podobě tzv. Duo Profitu. Oblibě se v poslední době těší i dividendové fondy, které zaručují pravidelný roční výnos z investice v podobě dividendy.“

Světový den investičních fondů připadá na sobotu 19. dubna, kdy se narodil Abraham van Ketwich, který je považován za zakladatele investičních fondů.

Příloha:

10 historických nejúspěšnějších splacených zajištěných fondů ČSOB Asset Management

Název

Splatnost

Délka (let)

Roční výnos

ČSOB Private Banking Buffer Jumper 1

29. 7. 2011

1,04

11,56 %

ČSOB Reverzní click 1

31. 5. 2006

2,56

11,52 %

ČSOB Private Banking Buffer Jumper 2

30. 9. 2013

1,02

11,21 %

ČSOB Jumper plus 2

30. 9. 2013

3,04

10,86 %

ČSOB Exclusive Buffer Jumper 2

31. 10. 2013

1,03

10,44 %

ČSOB Airbag jumper 2

31. 1. 2014

3,07

10,01 %

ČSOB Exclusive Buffer Jumper 1

31. 8. 2012

1,02

9,78 %

ČSOB Jumper plus 1

31. 5. 2011

1,07

9,36 %

ČSOB Airbag jumper 1

31. 10. 2013

3,07

9,23 %

ČSOB Private Banking Europe Declining Jumper 1

31. 7.2013

5,07

9,07 %

Slovníček základních pojmů

Podílové fondy: soubor finančních prostředků nashromážděných od mnoha investorů. Cílem je investovat tyto prostředky do cenných papírů či obecně nástrojů nabízených na kapitálových trzích – akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další aktiva (portfolio). Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list.

Podílový list: cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu.

(Fondové) portfolio: soubor cenných papírů v aktivech fondu. Obecně se investiční společnost snaží sestavit (diverzifikovat) takové portfolio cenných papírů, které přinášejí maximální zisk a zároveň jsou rozmanité (diferencované), aby se tím minimalizovala možná rizika.

Otevřené podílové fondy: množství emitovaných podílových listů není omezené. Fond se obvykle zakládá na dobu neurčitou. Podílník může do fondu volně vstoupit i z něj vystoupit. Dělí se na:

Akciové: jejich obsahem jsou v převážné většině akcie (minimálně 66 %). Dlouhodobě vykazují největší výnosy, což je ovšem vykoupeno vysokou kolísavostí (volatilitou). Doporučený investiční horizont je 7 až 10 let, ale i více.

Smíšené (balancované): stojí na pomezí akciových a dluhopisových fondů. Správce fondu nakupuje akcie, dluhopisy a fondy peněžního trhu. Fondy mají střední až vysoké investiční riziko, čemuž odpovídá dlouhodobé zhodnocení. Doporučený investiční horizont je 3 a více let.

Dluhopisové: investují do dluhových cenných papírů, obvykle do dluhopisů s delší splatností. Doporučený investiční horizont je nejméně 2 roky.

Fondy peněžního trhu: obsahují vysoce bezpečné dluhopisy s kratší splatností. Jejich doménou je prakticky nulová kolísavost, výnosy jsou ovšem nízké. Doporučený investiční horizont je 6 měsíců až 1 rok.

Fondy fondů: investují do jiných fondů, jejichž podílové listy nakupují. Neinvestují tak přímo do akcií nebo dluhopisů.

Nemovitostní: správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané. Středně až dlouhodobá investice.

Zajištěné: Zajištěné fondy jsou zvláštním typem fondů, od kterých se liší v několika aspektech. Zatímco ostatní podílové fondy vznikají na dobu neurčitou a kdykoliv máte právo požádat o výplatu hodnoty majetku, který připadá na váš podíl, zajištěné fondy jsou zakládané na dobu určitou. Jsou vhodné zejména pro opatrné investory. Záměrem zajištěných fondů je ochránit počáteční investovanou částku před poklesem hodnoty ke dni splatnosti fondu a zároveň zachovat potenciál výnosu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.