Středa 04. srpna. Svátek má Dominik.

Míra zadlužení meziročně klesla

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí 2018 přebytku 0,72 % HDP, při meziročním růstu o 0,44 procentního bodu (p. b.). Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 4,13 p. b. na 35,82 % HDP. Oproti předchozímu čtvrtletí míra zadlužení vzrostla o 1,15 p. b.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 1. čtvrtletí 2017 – 1. čtvrtletí 2018

  Jednotka 2017 2018
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí
Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí mil. Kč 3 230 42 097 33 487 1 807 8 898
% (HDP) 0,28 3,33 2,60 0,14 0,72

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

K meziročnímu růstu přebytku přispěl růst kladného salda hospodaření místních vládních institucí (o 4,5 mld. na 21,1 mld. Kč) a fondů sociálního zabezpečení (o 3,4 mld. na 3,7 mld. Kč). Naopak ústřední vládní instituce hospodařily v 1. čtvrtletí 2018 s deficitem 15,9 mld. Kč, což představuje meziroční růst deficitu o 2,2 mld. Kč.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 8,2 %, k čemuž nejvíce přispěl růst příjmů ze sociálních příspěvků (11,0 %), daní z důchodů (6,4 %) a daní z výroby a dovozu (5,7 %). Celkové výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 7,0 %, zejména v důsledku
rostoucího objemu náhrad zaměstnancům (15,5 %), vyplacených dotací (9,1 %) a výdajů na sociální dávky (4,5 %).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně poklesla z 39,95 na 35,82 % HDP, při mezičtvrtletnímrůstu o 1,15 p. b. Růst nominálního HDP působil na pokles míry zadlužení jak meziročně (-2,34 p. b.), tak mezičtvrtletně (-0,50 p. b.). Meziroční pokles nominálního dluhu
(-91,1 mld. Kč) přispěl k meziročnímu poklesu míry zadlužení -1,79 p. b. Růst nominálního dluhu (+83,8 mld. Kč) oproti 4. čtvrtletí 2017 přispěl +1,65 p. b. k mezičtvrtletnímu růstu míry zadlužení.

Dluh sektoru vládních institucí, 1. čtvrtletí 2017 – 1. čtvrtletí 2018

  Jednotka 2017 2018
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí
Konsolidovaný dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 1 924 077 1 923 564 1 739 356 1 749 141 1 832 944
% (HDP) 39,95 39,47 35,12 34,67 35,82

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl mezičtvrtletní růst způsoben především růstem objemu emitovaných dluhových cenných papírů (+86,5 mld. Kč). Pokles byl naopak zaznamenán v položce přijatých úvěrů (-5,7 mld. Kč). Dluhové cenné papíry zůstávají dominantním instrumentem s podílem 92,2 % na celkovém dluhu vládních institucí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.