Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

Lidé jsou ochotní riskovat sankce za pojistné podvody pro čím dál nižší částky

Za loňský rok pracovníci Slavia pojišťovny odhalili podvody za 10,5 milionu korun. Ze zjištěných údajů je zřejmé, že cíle zájmu podvodníků v oblasti pojištění se postupně mění. V předchozích letech statistiky pojistných podvodů vedlo autopojištění. „Nyní, pokud se zaměříme na výši uchráněné hodnoty, sledujeme nárůst zejména v segmentu majetkového pojištění,“ říká Jakub Koutek, tiskový mluvčí Slavia pojišťovny. Zarážející také je, že přibývá případů, kdy jsou lidé ochotní podvádět pro pár stokorun. 

V roce 2016 se pracovníkům Slavia pojišťovny podařilo v rámci šetření pojistných podvodů zvýšit uchráněnou hodnotu o 40 %. Na tomto výsledku mělo podíl také odhalení několika větších podvodů s uplatněnou částkou v řádech statisíců až milionů korun.Téměř tři čtvrtiny (70 %) všech šetřených případů v loňském roce náležely do oblasti autopojištění, které je tradičním „lídrem“ v počtu prověřovaných případů. Z tohoto množství je více než 90 % tvořeno pojistnými podvody v povinném ručení. „Zajímavé však je, že počet šetřených případů v rámci pojištění vozidel zůstává meziročně přibližně stejný, nicméně oproti loňskému roku se výše průměrného pojistného podvodu snížila téměř o polovinu,“ říká Jakub Koutek, tiskový mluvčí Slavia pojišťovny. Mezi nejčastější druhy podvodů v tomto segmentu stále patří fingované pojistné události a případy, kdy vylíčený průběh nehody neodpovídá poškození vozidla. Evergreenem jsou také nejrůznější způsoby navyšování škod, např. zahrnování předchozích nesouvisejících poškození do pojistné události, nadhodnocování výše škody nebo hlášení nepravdivých okolností, za kterých došlo k poškození. Opakují se situace, kdy si poškozený dodatečně zajistí viníka, z jehož pojištění má být pojistné plnění vyplaceno. Jedním z nových prvků je nyní snaha uplatňovat škody na vozidlech i z jiných druhů pojištění např. z občanské odpovědnosti. Popis vzniku těchto škod bývá často překvapivý a mnohdy i úsměvný.

Pachatelé raději poškodí svůj majetek než své zdraví 

V případě podvodů při uplatňování újmy na zdraví z povinného ručení, se většinou nejedná o předem plánované podvody. Pracovníci Slavia pojišťovny se však poměrně často setkávají se snahou klientů zveličit vzniklou újmu, a tím si zajistit vyšší plnění.

Také úrazové pojištění a zdravotní pojištění cizinců představuje cca 10 % z celkového množství prověřovaných případů. Mezi nejčastější nešvar v tomto případě patří zatajení informací při uzavírání pojištění, mnohdy dochází ke zkreslení údajů o zdravotním stavu pojištěného. Přitom právě tyto informace lze zpětně poměrně přesně doložit, takže se na případné nesrovnalosti při šetření škody  často přijde. „Podle našich zkušeností platí, že pachatelé poškodí spíše svůj majetek, než své zdraví. Případy sebepoškozování jsou relativně výjimečné. Pokud se s nimi pracovníci Slavia pojišťovny setkají, při prověřování se často stává, že poškození tkání nekoresponduje s informacemi  o okolnostech, za kterých se měl úraz odehrát,“ říká Jakub Koutek, tiskový mluvčí Slavia pojišťovny.

Podvody podnikatelů patří mezi nejzávažnější

Počet prošetřovaných případů v pojištění majetku tvoří sice jen cca 20 % z celkového počtu, nicméně na uchráněné hodnotě se podílí z více než poloviny. „Pojistné podvody v majetkovém pojištění evidujeme jak v oblasti občanského pojištění, tak v segmentu pojištění podnikatelů a průmyslu. Oproti občanskému majetkovému pojištění se však u podvodů v rámci podnikatelských pojištění jedná o podstatně vyšší částky,“ uvádí Koutek.

Lidé riskují podvod pro stále nižší částky

Ze zkušeností Slavia pojišťovny plyne, že lidé jsou ochotní stále častěji riskovat odhalení jejich pojistného podvodu pro částky, které se pohybují v řádech pouhých stokorun. A to i za předpokladu, že systémy detekce pojistných podvodů se neustále zlepšují a mezi veřejností stoupá povědomí o odhalených pojistných podvodech. Platí také, že strůjci pojistných podvodů jsou lidé napříč společenským spektrem. Pojistné podvody jsou zarážející zejména u profesí, se kterými je spojena značná odbornost, nadprůměrné mzdy a vysoký společenský status, např. u lékařů. Přitom za prokázání pojistného podvodu hrozí jeho aktérům až deset let odnětí svobody a potrestána může být i jeho příprava. 

Pojišťovny jsou v odhalování podvodů stále úspěšnější  

Pracovníci pojišťoven jsou v odhalování nepoctivců čím dál úspěšnější. Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven prověřily v roce 2016 celkem 16 043 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,218 mld. Kč. „V prověřování pojistných událostí se stále zlepšujeme a to nejen díky zkušenosti našich likvidátorů, ale i díky využívání nových softwarů nebo spolupráci s detektivy a znalci,“ říká Jakub Koutek. I v letošním roce bude mít Slavia pojišťovna k dispozici nové nástroje na identifikaci pojistných podvodů, které by měly ještě dále navýšit úspěšnost v odhalování nepravdivých hlášení.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.