Středa 20. října. Svátek má Vendelín.

Klimatické změny v centru pozornosti skupiny Amundi 

V roce 2008 spustil Kanaďan Ken Wallace webovou stránku nazvanou Zero Emissions Day, kde pro naši planetu žádal o jeden den bez emisí. Od té doby se z jeho nápadu stal celosvětový fenomén, který má za cíl zvýšit povědomí o potřebě přechodu od fosilních paliv na alternativní zdroje energie a napomoci tak snaze zvrátit nepříznivý klimatický vývoj, kterým naše planeta prochází. Tímto dnem se stalo 21. září.

Klimatická krize není pouze součástí akademických debat, je to reálná hrozba, které lidstvo v současné době čelí. Změny klimatu provázely Zemi po celou její historii, v současné době ale nejde o změny způsobené přírodními faktory, nýbrž nárůstem koncentrace skleníkových plynů (hlavně CO2 a metanu) v atmosféře. Podle klimatických modelů není příliš reálné, že bychom byli schopni situaci zvrátit do roku 2050. Je ale zcela zásadní, co uděláme nyní. To bude určovat vývoj po roce 2050. „Klimatickou změnu nelze chápat jen jako hrozbu, ale jako obrovskou technologickou příležitost, která může lidstvo posunout,“ říká Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., přední český klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Zajímavým projektem, který se hlásí k principům udržitelného vývoje, je Český soběstačný dům, jehož cílem je akcelerace nástupu udržitelnějších technologií do běžných domácností a budov. „Snažíme se inspirovat reálnými činy. Vytvářet optimistický náhled na budoucnost. Zapalovat touhu po udržitelnějším životě a ukazovat jeho možnosti. Od recyklovaného nádobí po samovýrobu elektřiny,“ vysvětluje Pavel Podruh, který svou činností působí jako akcelerátor moderních technologií založených na obnovitelných zdrojích.

Na světě i v České republice se stále více společností hlásí ke konceptu udržitelného podnikání, vznikají nové iniciativy a ambiciózní projekty v oblasti přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku a využití alternativních zdrojů energie. A právě zde se otevírají nové možnosti pro investory, kteří ve svém portfoliu dbají kromě výkonu také na povahu společností, do kterých investují.

Skupina Amundi, vedoucí evropský správce aktiv, se správou odpovědných investic zabývá řadu let, v roce 2006 se stala jednou z prvních investičních společností, které se podepsaly pod Deklaraci Principů odpovědného (PRI) investování OSN. „Pro Amundi je odpovědné investování oblastí, na kterou se chceme maximálně soustředit, protože si uvědomujeme důležitost globálních snah v boji proti klimatickým změnám a celkovou potřebu posunu v přístupu lidí a celé společnosti k naší planetě a jejím zdrojům,” říká Petr Šimčák, ředitel pro investice v Amundi Czech Republic Asset Management.

V souladu se svou expertízou v oblasti ESG investování a s cílem vytvořit zajímavou investiční nabídku pro odpovědné investory představuje nyní skupina Amundi v Česku a na Slovenku dva nové ESG fondy a to CPR Invest – Climate Action a KBI Global Sustainable Infrastructure Fund. Climate Action je fond, který investuje pouze do akcií firem, které přispívají k ochraně klimatu a k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Je to globální akciový fond bez vyloučení odvětví a regionů. Mezi top 10 společnosti fondu patří například Microsoft Corp, Morgan Stanley, Toyota Motor nebo Merck and Co. „Jde o jeden z mála investičních fondů na českém trhu, který je 100% zaměřen na téma klimatické změny. Investory detailně informujeme o tom, co dělají firmy obsažené v portfoliu v rámci boje proti globálnímu oteplování. Spolupracujeme i s vlivnou nevládní organizací CDP, která je průkopníkem v oblasti zveřejňování informací o emisích oxidu uhličitého (v souladu s TCFD),“ popisuje Petr Šimčák. Cílem skupiny Amundi je dosažení uhlíkové neutrality portfolia. „O to se snažíme výběrem firem tak, aby se emise v portfoliu postupně snižovaly, “ dodává.

Druhou, neméně zajímavou investiční příležitostí, je KBI Global Sustainable Infrastructure Fund. Ten se zaměřuje na investice do firem působících v oblasti kritické infrastruktury – vodního a odpadového hospodářství, recyklace, produkce potravin, čisté energie a zemědělské půdy. „Investice do infrastruktury jsou zajímavé z několika hledisek. Jde o stabilní investice do oblasti s nedostatečnou nabídkou a rostoucí poptávkou, kde se současně projevuje zvýšený příliv investic a kde vznikají nová technologická řešení. Navíc je tato oblast tvrdě regulovaná a stále více se zaměřuje na možnosti řešení problému klimatických změn,“ zdůrazňuje Petr Šimčák.

V portfoliu najdeme firmy s velkým objemem aktiv, často monopoly, se stabilním cash flow a dlouhodobými smlouvami, které jsou nezřídka navíc podporované státem.

Odpovědné investování se v posledních letech těší rostoucí oblibě investorů a přináší jim také zajímavé finanční zhodnocení. „Spočítali jsme, že pokud byste mezi lety 2014 a 2017 investovali do 20 % nejlépe hodnocených akcií dle ESG kritérií a zároveň proti tomu prodali 20 % nejhůře hodnocených akcií dle ESG, potom byste dosáhli výnosu 3,3 % v případě amerických akcií a 6,6% v případě evropských akcií ve srovnání s příslušnými indexy,” porovnává Petr Šimčák. Podle něj mělo na výkonnost amerických akcií nejvyšší vliv environmentální kritérium, v Evropě to byl způsob řízení společností a na důležitosti nabývají také sociální aspekty.

Skupina Amundi má pod svou správou celkově 1 794 miliard euro a 798 miliard euro je alokovaných právě v odpovědných investicích. Za své aktivity v oblasti odpovědného investování byla skupina v rámci PRI ohodnocena za rok 2018 známkou A+. „ESG je už dnes standardem a zajímavější bude debata o jeho nadstavbě, tzv. impact investing. Pro investory bude srozumitelnější, zda pro ně určité tematické portfolio je nebo není atraktivní v návaznosti na jeho preference v oblasti etiky, alternativních zdrojů, ekologii a podobně,” vysvětluje Petr Šimčák.

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. je vědeckým pracovníkem v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v oddělení klimatického modelování. Spolupracuje na projektech jako je například intersucho.cz či klimatickazmena.cz. Zaměřuje se na zpracování klimatických dat jak pro současné, tak budoucí klima se specializací na území České republiky. Kromě toho se podílí na tvorbě speciálních operativních předpovědí výroby elektřiny z OZE pro energetické firmy.

Změna klimatu probíhá už desítky let a je viditelná i ve svých dopadech na přírodu. Klima se měnilo v průběhu celé své historie, ale bylo to dáno přirozenými faktory, které jsou nyní ve fázi, která nemá vliv na současnou rychlou změnu. Ta je vysvětlitelná pouze nárůstem skleníkových plynů a to hlavně CO2 a metanem. Oba skleníkové plyny jsou přirozenou součástí naší atmosféry, ale díky antropogenní činnosti jich přidáváme více a celý systém dostáváme do nerovnováhy. Koncentrace skleníkových plynů jsou momentálně na nejvyšší hladině za historii lidstva a stále stoupají. Česká republika v přepočtu na jednoho obyvatele produkuje 12,4 tun CO2eq (https://faktaoklimatu.cz/slovnik#co2eq), což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Nejvíce se na ní podílí energetika, a to ze 42 %.

Český soběstačný dům

Hlavní misí projektu Český soběstačný dům je akcelerace nástupu udržitelnějších technologií do běžných domácností a budov. Tým projektu spojuje výjimečně talentované studenty architektury a stavitelství se špičkovými profesionály. Společně navrhují stavby, které se snaží o udržitelnější zachování současného standardu životní úrovně.

V současné době probíhá stavba prvního ze dvou plánovaných soběstačných domků. Stavba se provádí s použitích přírodních materiálů od lokálních dodavatelů a s maximální šetrností k okolní přírodě. Hotový dům bude veškerou energii generovat ze slunečního záření a uchovávat ji v bateriích, stejně jako využívat recyklovanou a dešťovou vodou. Sloužit bude jako veřejná ukázka možností šetrnějšího využívání zdrojů a udržitelnějších postupů. Výkresy a plány budou po dokončení zdarma ke stáhnutí veřejností. Projekt získal ocenění Energy Globe Award za energetické inovace či Czech Technology Platform Smart Grid Award. Za projektem Český soběstačný dům stojí Pavel Podruh, který se zabývá koncepcemi budov v různé míře energetické soběstačnosti a zdrojové šetrnosti.

O Amundi

Amundi, přední evropský správce aktiv, patří mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů na poli investic. K 30. 6. 2021 spravovala přes 1 794 mld eur pro více než sto milionů klientů na celém světě.

Prostřednictvím šesti hlavních investičních center nabízí klientům bohaté zkušenosti  s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení. Díky své velikosti a mezinárodnímu působení má jedinečné možnosti v oblasti výzkumu a poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům.

Udržitelnost je jedním za základních pilířů Amundi, i proto se skupina globálně zavázala k dlouhodobému dodržování principů zodpovědné investování. Byla jednou z prvních společností, která v roce 2006 podepsala. Deklaraci principů odpovědného investování a k 30. 6. 2021 spravovala v oblasti odpovědného financování aktiva v hodnotě 798 miliard euro.

Iniciativy skupiny Amundi v oblasti ESG

  • 2006 – jedna z prvních investičních společností, která podepsala Principy odpovědného investování OSN
  • 2021 – Skupina Amundi se stává zakládajícím členem koalice Investors for Just Transition (Investoři pro spravedlivý přechod)
  • 2021 – Amundi se připojuje k inciativě Net Zero Asset Managers a ke globálnímu cíli uhlíkové neutrality v roce 2050
  • Road to Glasgow – Amundi organizuje celosvětovou roadshow, jejímž cílem je upozornit na konání 26. klimatické konference OSN (COP 26), která se bude konat od 31.10. do 12.11. 2021 v Glasgow. Amundi Czech Republic organizuje u této příležitosti společenský večer, na kterém vystoupí odborníci na klimatické změny, podnikatelé a odborníci na zodpovědné investování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.