Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

J&T Banka: Stock Spirits: CVC nabízí odkup akcií za 377 pencí za akcii

Společnost Sunray Investments Luxembourg patřící do investiční skupiny CVC nabízí odkup všech akcií Stock Spirits.

Nabízená cena

  • Nabízená cena je 377 pencí (113 Kč) za jednu akcii v hotovosti, což představuje 41% prémii vůči zavírací ceně předchozí den před oznámením nabídky (268 pencí). Nabídka oceňuje celou společnost na 767 mil. liber (23 mld. Kč).
  • Tato cena bude snížena o případné vyplacené dividendy či jiné formy výplaty kapitálu do vypořádání transakce.

Časový harmonogram

  • Bližší informace o nabídce a valné hromadě, která bude transakci schvalovat, by akcionáři měli obdržet do 28 dnů od dnešního oznámení.
  • Dokončení transakce se očekává v prosinci 2021 či lednu 2022.

Podmínky schválení

  • Nabídka je učiněna podle takzvaného “Court-sanctioned scheme of arrangemend “, což znamená, že jsou ke schválení zapotřebí hlasy akcionářů držících minimálně 75 % akcií přítomných na valné hromadě. Schválení nabídky je pak závazné pro všechny akcionáře (bez ohledu na to, zda se účastnili valné hromady nebo jak volili) a CVC by získala všechny akcie Stock Spirits.
  • Podmínky transakce, svolání mimořádné valné hromady a výsledek této valné hromady musí být schváleny nezávislým soudem, který dohlíží na to, aby minoritní akcionáři nebyli poškozeni.

Doporučení managementu

  • Management Stock Spirits považuje nabídku za férovou a i na základě doporučení nezávislých poradců (J.P. Morgan Cazenove a Numis) doporučuje akcionářům hlasovat ve prospěch akvizice.
  • V dnes zveřejněném oznámení je dále uvedeno, že CVC v posledních měsících předložilo pět nabídek a předchozí 4 management zamítl kvůli nízké ceně.

Náš názor

Nabízená cena představuje přibližně 21násobek očekávaného zisku v tomto roce (P/E) a 13násobek EV/EBITDA. To je sice výrazně méně oproti veřejně obchodovaným společnostem ze sektoru v západní Evropě (P/E 39x a EV/EBITDA 28x), nicméně vzhledem k rozdílnému obchodnímu modelu a regionu působnosti má toto srovnání jen minimální vypovídací schopnost. Za posledních 5 let se akcie Stock Spirits obchodovaly při průměrném P/E 12,7x a EV/EBITDA 8,1x, z tohoto pohledu je tak nabízená cena výrazně nad historickou úrovní. Přestože existuje šance, že část akcionářů bude tlačit na vyšší cenu právě vzhledem k násobkům, za které se obchodují západoevropské společnosti, předpokládáme, že transakce bude schválena za dnes oznámených podmínek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.