Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

ING vykazuje za 3. čtvrtletí 2018 čistý zisk 776 mil. eur

Banky ING Bank 05.11.2018 | 13:48 0 Komentářů

ING zaznamenala silnou dynamiku a setrvalý růst počtu primárních klientů a hlavních úvěrových byznysů

  • Primární klientská základna se ve 3. čtvrtletí 2018 zvýšila o 200 000 na 12,2 milionu a celková retailová klientská základna čítá 38 milionů osob.
  • Čisté hlavní úvěrové byznysy byly dobře diverzifikované a za 3. čtvrtletí 2018 vzrostly o 6,8 mld. eur. Čistý příliv klientských aktiv činil 3,4 mld. eur.

Základní výsledek před zdaněním dosáhl 2,124 mld. eur a čistý zisk činil 776 mil. eur (po odečtení vyrovnání ve výši 775 mil. eur)

  • Výsledek za 3. čtvrtletí 2018 odráží pokračující obchodní růst s udržitelnými maržemi, nízkou úrovní rizikových nákladů a výdajovou disciplínou
  • Čistý zisk za 3. čtvrtletí 2018 odráží vyrovnání ve výši 775 mil. eur uhrazené na základě dohody s nizozemskými úřady, která byla oznámena 4. září 2018
  • Klouzavý průměr základní ROE za předchozí čtyři čtvrtletí činil 10,7 % a ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded se drží na vynikajících 14,0 %

Prohlášení generálního ředitele

„Třetí čtvrtletí 2018 výrazně poznamenala dohoda o smíru s nizozemským státním zastupitelstvím. Jako banka jsme povinni zajistit, aby naše činnost vyhovovala těm nejpřísnějším standardům, zejména pokud jde o zajištění integrity našich operací i finančního systému jako celku,“ uvádí generální ředitel ING Group Ralph Hamers. „Neplnění těchto standardů je nepřijatelné. Upřímně litujeme toho, že vyšetřování odhalilo závažné nedostatky v provádění zásad, které mají zamezit finanční kriminalitě v nizozemské ING. Bereme to velice vážně a přijímáme plnou odpovědnost. V souladu s podmínkami dohody zaplatila ING ve třetím čtvrtletí 2018 pokutu 775 mil. eur.

Zakládáme si na čestných postupech a přijímáme řadu účinných opatření, kterými posílíme řízení rizik plynoucích z nedodržování pravidel a podpoříme silnější kulturu povědomí o rizicích. Tam, kde je to nutné, zvyšujeme úroveň prověřování klientů a pracujeme na různých strukturálních vylepšováních zásad pro dodržování předpisů, nástrojů, monitorování a řízení. Abychom tato vylepšení systematicky a udržitelně zavedli v celé organizaci, budeme soustavně dbát na podporu výraznějšího povědomí o řízení souvisejících rizik.

Soulad s předpisy je klíčovou prioritou, kterou budeme dávat najevo jasnou komunikací, organizací školení a workshopů zaměřených na etická dilemata a hodnocením rizik chování. Udržitelnost našich výsledků podpoříme důsledným dodržováním regulatorních norem, které začleníme hlouběji do naší DNA. V neposlední řadě je velice důležité pokračovat ve spolupráci se subjekty veřejného i soukromého sektoru včetně dozorových orgánů a regulátorů, abychom vylepšili strukturu odvětví.

Obchodní dynamika byla ve 3. čtvrtletí 2018 silná a ING zaznamenala růst při udržitelných maržích. Základní výsledek před zdaněním činil 2,124 mld. eur, což představuje zvýšení jak meziročně, tak oproti předchozímu čtvrtletí. Čisté hlavní úvěrové byznysy dosáhly ve třetím čtvrtletí významného výsledku 6,8 mld. eur, k němuž přispělo jak retailové, tak korporátní bankovnictví. Během čtvrtletí jsme získali 200 000 primárních klientů, jejich celkový počet tak vzrostl na 12,2 milionu. Celková klientská základna koncem čtvrtletí čítala 38 milionů osob. Výdaje zůstaly pod kontrolou a byly jen mírně vyšší než před rokem.

Oproti předchozímu čtvrtletí byly výdaje o 1,7 % nižší. Rizikové náklady v ročním vyjádření činily 27 bazických bodů průměrných rizikově vážených aktiv, výrazně pod průměrem za celý cyklus, a to navzdory zvýšené volatilitě finančních trhů včetně dění v Turecku. Klouzavý průměr návratnosti vlastního kapitálu za čtyři čtvrtletí vzrostl na 10,7 %. Čtvrtletní čistý výsledek činil 776 mil. eur včetně částky vyrovnání, která byla zaúčtována jako speciální položka po zdanění. Solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded se udržel na solidních 14,0 %.

Banky taktéž mají povinnost financovat pozitivní změnu budoucího vývoje, a my se k této povinnosti hlásíme. Ve třetím čtvrtletí jsme oznámili závazek řídit úvěrové portfolio tak, abychom přispěli k cíli pařížské dohody o klimatu: udržet oteplování výrazně pod 2 stupni Celsia. Docílíme toho pomocí inovativního procesu měření, který rozvíjíme společně s iniciativou 2 Degrees Investing. Těší nás, že jsme první globální bankou, která se zavázala využívat při řízení obchodní strategie scénáře založené na vědeckých poznatcích.

Vyrovnání se odrazilo na naší reputaci a čtvrtletních výsledcích. Nadále se zaměřujeme na provádění strategie Think Forward a zakládáme si na spokojenosti klientů, akcionářů, dozorových a regulačních orgánů a jiných zainteresovaných stran. Uplatňujeme transformační plány směřující k dosažení vytyčených milníků. Klademe zvýšený důraz na posílení rámce pro řízení rizik v oblasti dodržování předpisů a snažíme se, aby se kultura dodržování předpisů dostala do naší firemní DNA. Bude totiž naším vodítkem při budování udržitelné budoucnosti pro ING.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.