Pátek 04. prosince. Svátek má Barbora.

GENESIS A ESPIRA SE PŘIDÁVAJÍ K V4C V SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES

Investice 24.02.2020 | 12:52 0 Komentářů

Private equity investoři Genesis Capital a ESPIRA Investments získali vedle fondu V4C podíl v investici do Summa Linguae Technologies, společnosti kótované na varšavské burze New Connect, která se zabývá zpracováním a managementem dat napříč širokou škálou jazyků.

Fond V4C Poland Plus (dále jen „V4C“) na varšavské burze cenných papírů oficiálně oznámil převod části svého podílu v Summa Linguae Technologies S.A. na lucemburskou holdingovou společnost LSP Investments Sarl („LSP“). LSP má sloužit jako konečná holdingová struktura vlastnící celý podíl V4C, přičemž zbývající akcie mají být převedeny po jejich dematerializaci.

Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl.

Piotr Misztal, partner ve V4C a předseda dozorčí rady Summa Linguae, to okomentoval následovně: „Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Genesis a ESPIRA jako nepřímé akcionáře Summa Linguae, protože věříme, že přispějí k jejímu dalšímu rozvoji a vytvoří ještě silnější kapitálovou základnu, která společnosti pomůže při plnění jejích ambiciózních růstových plánů. Všechny tři společnosti dohromady přináší hlubší úroveň odborných znalostí, zkušeností a kapitálu, které společnost využije při dalším rozvoji navazujícím na pokrok již dosažený v roce 2019. Těšíme se také, že přivítáme zástupce Genesis a ESPIRA v dozorčí radě Summa Linguae.“

V4C získala svůj podíl v Summa Linguae začátkem prosince 2019 navýšením kapitálu v kombinaci s odkupem stávajících akcií. Vstupem fondů Genesis a ESPIRA pak V4C dokončilo své původní plány spojit se na transakci s vybranými spoluinvestory.

Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director v Genesis Capital, uvedla: „Aktivně hledáme investice za hranicemi našeho domácího českého trhu a mezinárodní perspektiva Summa Linguae ve spojení se silným manažerským týmem nám nabídla dobrou příležitost investovat do předního poskytovatele služeb v oblasti mnohojazyčné správy dat. Díky rostoucí internacionalizaci a digitalizaci podnikání je Summa Linguae v dobré pozici, aby využila oba tyto trendy.“

Emília Mamajová, zakládající partnerka ve společnosti ESPIRA, uvedla: „Vyhledáváme investice do inovativních firem podnikajících v různých oborech. S vyváženým týmem vrcholného managementu a mezinárodním působením je Summa Linguae dokonalým příkladem toho, jak se mohou středoevropské společnosti úspěšně prosadit i mimo své domácí trhy. Jsme rádi, že jsme součástí příběhu, který se odehrává nejen ve střední Evropě, ale také ve Skandinávii, Indii a nyní i v Severní Americe.“

Summa Linguae Technologies (www.summalinguae.com), kótovaná na trhu New Connect na varšavské burze cenných papírů, je předním polským poskytovatelem jazykových služeb pro B2B klienty na bázi nejmodernějších technologií. Summa Linguae, se sídlem v Krakově, má po dokončení akvizic v Indii, Švédsku a po dvou nedávných akvizicích v Kanadě a USA (které proběhly až po vstupu V4C) globální dosah.

Tisková zpráva V4C, Genesis Capital, ESPIRA Investments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.