Sobota 24. října. Svátek má Nina.

EY: 29 % společností zvolilo jiné dodavatele kvůli měnové intervenci a zvýšeným vstupním nákladům

Investice 07.08.2014 | 16:07 0 Komentářů

57 % společností pocítilo zvýšení nákupních nákladů v důsledku změn kurzu eura vůči koruně za poslední rok. Téměř třetina společností řešila situaci změnami v dodavatelském portfoliu a u další třetiny byl růst nákladů vykompenzován růstem tržeb denominovaných v eurech. Nákup patří ke klíčovým oblastem při řízení společností, téměř v polovině z nich spadá přímo pod generálního či výkonného ředitele. 4 z 5 společností dnes využívají systémy pro centralizovaný nákup. Praxe však ukazuje, že vybrané operativní nákupní činnosti nemusí být efektivní centralizovat. Více než 70 % společností odděluje činnosti strategického a operativního nákupu alespoň pro klíčové nákupní kategorie. (Tisková zpráva: EY)

Výše uvedená a další zajímavá zjištění vyplynula z průzkumu Procurement Survey 2014 provedeného společností EY ve spolupráci s Českou asociací nákupu a prodeje. Zúčastnilo se jej 117 respondentů odpovědných za oblast nákupu v 17 odvětvích ekonomiky.

Nákup hraje klíčovou roli ve snaze firem dosahovat úspor. Zejména z tohoto důvodu je organizačně nejčastěji podřízen přímo generálnímu či výkonnému řediteli (44 %, v odvětví velkoobchodu a maloobchodu dokonce 80 %), finančnímu či ekonomickému řediteli (17 %), případně je součástí útvaru supply chain manažera či ředitele logistiky (7 %).

Naprostým standardem je dnes centralizovaný nákup uplatňovaný v 79 % společností, přičemž vysokou mírou centralizace se vyznačují zejména nadnárodní společnosti. Až 90 % firem očekává, že jim centralizovaný nákup umožní dosáhnout nižších nákupních nákladů. 

Zároveň si ale většina společností uvědomuje, že je nezbytné řídit činnosti strategického a operativního nákupu odděleně. Úplné oddělení strategického a operativního nákupu je obvyklé například v síťových odvětvích a energetice (63 %) nebo v automobilovém průmyslu (60 %). Naopak polovina stavebních společností zmíněné oblasti nerozděluje.

„Centralizace nákupu je nejčastější změnou plánovanou společnostmi na úseku nákupu. Naprostá většina firem a organizací s centralizovaným nákupem dosáhla zajímavých úspor. Organizaci nákupu je však nutné přizpůsobit potřebám konkrétní firmy a specifikům daného odvětví,“ říká Bronislav Pánek, výkonný ředitel v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik společnosti EY.

43 % firem vnímá v posledním roce zvýšenou míru nejistoty v oblasti nákupu. Nejčastěji se týká dodávek zboží a materiálu (40 %), cenových výkyvů (29 %) nebo platební morálky (13 %). 

Největší nárůst vnímaného rizika společnosti uváděly v oblasti cenových výkyvů, což souvisí i s měnovými intervencemi na sklonku loňského roku. Většina respondentů ve zmíněné souvislosti pocítila zvýšené náklady a každá třetí hledala nové dodavatele.

Změny v dodavatelském portfoliu však společnosti plánují i bez ohledu na kurzové změny. Až 60 % společností plánuje racionalizaci či rozšíření stávající dodavatelské základny. Nové dodavatele firmy nejčastěji hledají kromě střední Evropy také ve východní Evropě a Asii. „Nejčastějším cílem je omezení závislosti na dodavateli zejména u kritických nákupních kategorií, omezení rizika výpadku či nekvality dodávek a zároveň posílení žádoucího konkurenčního prostředí mezi dodavateli,“ dodává Bronislav Pánek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.