Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

eMoneyServices zastavuje jednání o prodeji Opencard

Investice 01.10.2014 | 12:18 0 Komentářů

Společnost eMoneyServices, s.r.o. („EMS“), která je součástí mezinárodní skupiny EMONEY GROUP, zastavuje jednání o prodeji kompletního technického řešení systému Opencard společnosti Operátor OPENCARD, a.s. („Operátor“). Hlavním důvodem jsou blížící se volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a skutečnost, že Operátor dosud nezahájil žádné jednání o nabídce EMS. Ta byla Operátorovi předložena naposledy 15. září a měla platnost do 30. září. (Tisková zpráva: EMONEY GROUP)  

„Vážíme si snahy vedení hlavního města zabývat se problémy spojené s Opencard. Předložili jsme ekonomicky výhodnou nabídku řešící všechny otázky s Opencard spojené, a to včetně financování projektu, ale k žádnému rozhodnutí nedošlo. Považujeme proto za nereálné, aby k takovému kroku došlo těsně před komunálními volbami. Jsme samozřejmě připraveni po volbách o řešení Opencard znovu jednat,“ vysvětlil mluvčí EMONEY GROUP Martin Opatrný.

V rámci několikaměsíčních vyjednávání s hlavním městem a dopravním podnikem došlo pouze k navýšení licenčních oprávnění. Bohužel se však nepodařilo vyřešit žádný z dalších problémů, včetně podpory, údržby a zajištění budoucnosti Opencard, a to přestože hlavní město mělo možnost využít i zapojení soukromého kapitálu do dalšího rozvoje. Současně dle všech vytvořených znaleckých posudků byl nabízený prodej nejvýhodnějším a jediným reálným řešením situace s Opencard. Jiné varianty jsou pro Prahu značně rizikové.

Otevřenou otázkou také zůstávají pohledávky ve výši 130 mil. Kč za bezdůvodné obohacení spojené s čerpáním služeb a užíváním software. EMS rovněž zatím stále zajišťuje podporu Opencard, ovšem bez platné smlouvy a finanční úhrady. Kvůli narovnání všech těchto pohledávek budou pokračovat právní kroky EMS.

„Nadále platí, že nebudeme nijak omezovat funkčnost Opencard, aby nebyly ovlivněny služby pro 1,3 milionu jejích uživatelů. Nicméně pokud by došlo k zásahu do práv EMS, učiníme všechny nezbytné kroky,“ doplnil Opatrný.

Praha vyzvala společnost EMS k předložení nabídky na odprodej Opencard na jaře letošního roku. 5. května firma zástupcům hlavního města a Operátora prezentovala nabídku na kompletní odprodej projektu za 370 milionů korun (celkem pak 495 mil. Kč včetně nákladů na dvouleté transformační období). Cena vycházela ze znaleckých posudků a zkušeností ze zahraničních projektů. Přestože posudky Operátora tuto nabídku zhodnotily jako výhodnou, hlavní město ji neakceptovalo. V červnu EMS představila nový model řešení. Ten počítal se zapojením soukromého kapitálu do Opencard, což by Praze umožnilo investovat do projektu pouze 85 milionů korun. V rámci tohoto tzv. PPP projektu by se navíc začal využívat komerční potenciál Opencard a metropole by tak nemusela projekt dále dotovat. Ani na tento model hlavní město nereflektovalo. 15. září pak došlo k předání poslední upravené nabídky založené na tzv. modelu earn-out[1], který by pomohl výrazně snížit investice Prahy. Veškerý provoz i rozvoj Opencard by byl hrazen z příjmů Operátora zajištěných díky komerčnímu potenciálu systému, stejně jako je tomu u úspěšných projektů v zahraničí.


[1] Earnout je metodou financování podnikových transakcí, používanou při akvizicích/prodejích podniků nebo jejich částí. Spočívá v tom, že prodávající si musí část svého příjmu z prodeje vydělat (z anglického slova “earn” = vydělat) v závislosti na ekonomickém výkonu prodaného podniku až po samotném prodeji. Tato část je většinou definována parametry a očekávanými indikátory a výkonnostními cíli (např. výdělečnosti/efektivity/nákladovosti, atd.). Jejím zdrojem pak může být samotný kupující nebo podíl na hospodářském výsledku výsledného podniku, většinou po dobu několika let a zastropovanou určitým limitem (nesplacenou částí prodejní ceny). Podstatným důvodem pro takový model je zajištění motivace a zájmu prodávajícího na úspěšném provozu výsledného podniku. 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.