Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

Do nového roku se zajištěnými fondy od ČSOB

Investice ČSOB 09.01.2013 | 12:11 0 Komentářů

Pro začátek roku ČSOB připravila řadu nových investičních příležitostí vhodných jak pro klienty, kteří jsou konzervativní a vyžadují jistotu minimálního výnosu, tak pro ty, kteří chtějí využít růstu akciových trhů a případných výkyvů se nebojí. Příkladem konzervativního fondu může být nový Optimum Fund ČSOB Exclusive Jumpstart 2 s možností výnosu ve výši až 80 % za dobu trvání fondu, Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Silných odvětví 1 využívající zajištěný fond jako podkladové aktivum či KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro Únor 95, fond fondů s aktivně upravovanou investiční strategií.

Našim klientům jsme pro start do nového roku připravili několik velmi zajímavých nabídek. Vstříc jsme vyšli především těm, kteří požadují jistotu a neradi podstupují riziko. Lednové fondy jsou postaveny na koši akcií zaměřených na takzvaná silná odvětví, která mají i přes pokračující krizi pozitivní výhled. Patří mezi ně například energetika, telekomunikace, farmacie či zdravotnictví,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.
Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Silných odvětví 1 je životní pojištění s podkladovým aktivem ve formě zajištěného fondu s minimální hodnotou počáteční investice 30 000 korun. Výnos fondu je vázán na koš 20 světových akcií silných odvětví. V prvním období fond připíše fixní výnos ve výši 2 %. Celkový výnos fondu ke dni splatnosti se očekává v rozmezí 2 % až 24 %.

Global Partners ČSOB Světového růstu +27 je zajištěný fond umožňující podílet se na zisku z akciových trhů se zajištěním návratnosti investované částky při splatnosti. Výnos je vázán na koš 30 akcií silných odvětví z celého světa. Investice může přinést zhodnocení až 60 % za dobu trvání fondu. Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 3 je zajištěný fond vhodný pro klienty investující v USD, který investuje do vybraných akcií silných odvětví. Výnos fondu se může pohybovat mezi 3,5 % až 25,5 % za dobu jeho trvání.

Optimum Fund ČSOB Exclusive Jumpstart 2 je strukturovaný fond s  možností výnosu až 80 %. Je vhodný pro klienty, kteří věří v růst akcií a současně chtějí částečnou ochranu pro případ neočekávaného propadu. I v případě malého růstu však fond nabízí při splatnosti výnos alespoň 10 %.

KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro Únor 95 je fond fondů, který aktivně upravuje svou investiční strategii a složení podle aktuální situace na trhu. Fond nemá zajištěnou návratnost investice ani minimální výnos. K znovuustavení hraniční hodnoty dochází u tohoto fondu vždy k poslednímu dni v lednu každého roku. Klienti tak získávají jedinečnou možnost investovat do smíšeného fondu, který díky zvyšovaní nebo snižování hraniční hodnoty může dodávat potřebný potenciál výnosu nebo zvyšovat hraniční hodnotu, pod kterou by fond již neměl meziročně poklesnout.

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. V případě zajištěných fondů se zajištění hodnoty vložené investice a výnosu váže ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice.

Podrobné informace o uvedených fondech, o dalších zajištěných fondech včetně podstaty jejich zajištění a o životním pojištění Maximal Invest naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.