Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

ČSOB učí neziskovky, jak získat finance a lépe komunikovat

Banky ČSOB 07.02.2017 | 19:45 0 Komentářů

ČSOB již čtvrtým rokem úspěšně pořádá Modrou akademii, ve které rozvíjí neziskové organizace pomocí sérií workshopů, individuálních odborných konzultací a koučování. Pro letošní ročník byla zvolena témata Rozvoj organizace a týmu a Komunikace a fundraising, přičemž v každé oblasti bude podpořeno až 10 neziskovek. Účast v programu je zcela zdarma a Akademie navíc nabízí pro své letošní absolventy možnost grantové podpory až 50 000 Kč na další rozvoj a profesionalizaci. Uzávěrka přihlášek do programu je 28. února 2017.

Modrá akademie je určena organizacím, které mají chuť posunout se vpřed a změnit způsob svého fungování a uvažování. Přináší také šanci profesionálům z řad zaměstnanců ČSOB sdílet své znalosti a zkušenosti a tím pomoci dobré věci. „Modrá akademie je přínosná pro všechny zapojené. Pro naše kolegy a zástupce partnerských institucí je unikátní příležitostí poznat zblízka činnost lidí z neziskového sektoru a principy fungování jejich organizace. Pro vybrané neziskovky je zase série workshopů, konzultací a mentoringu prostorem pro rozšíření obzorů, porovnání svých přístupů s těmi korporátními i pro cenný networking s ostatními zapojenými organizacemi, které působí v různých regionech a oborech. Pro ČSOB je tak Modrá akademie nástrojem, jak efektivně podpořit rozvoj neziskového sektoru a rozvíjet se jako odpovědná firma,“ vysvětluje Alena Králíková, manažerka Společenské odpovědnosti ČSOB.

Letošní ročník nabídne dvě témata. Workshopy zaměřené na Rozvoj organizace a týmu budou probíhat od března do září 2017, část věnovaná Komunikaci a fundraisingu začne o měsíc později a bude pokračovat také do září. Obě oblasti jsou důležité pro budoucnost neziskových organizací, ať už se jedná o získávání prostředků z různých zdrojů, komunikaci s médii a veřejností, nebo správné nastavení strategie a řízení organizace. Od účastníků je vyžadována aktivní účast a spolupráce, průběžná příprava a také pozitivní přístup a vůle ke změně. Organizace si pak musí vyčlenit kapacitu dvou zaměstnanců, kteří se budou daných workshopů účastnit, plnit vytyčené cíle a věnovat se průběžné přípravě.

Neziskové organizace, které se Modré akademie již v minulosti zúčastnily, svého rozhodnutí rozhodně nelitují a program oceňují. „Možnost účastnit se Modré akademie nemohla přijít v lepší čas. Ve chvíli, kdy jsme se do akademie hlásili, jsme věděli, že si musíme projít strategickým plánováním od píky. Právě první workshopy, které byly zaměřeny na definici vize a cílů, nám určovaly, jak postupovat. Poznatky, které jsme zde získali, jsme během měsíce mohli aplikovat v praxi,“ popisuje přínos programu Karolina Fialová, ředitelka Nadace Neziskovky.cz.

Mezi největší pokroky účastníci řadí také schopnost srozumitelně komunikovat s veřejností a efektivně využívat sociální sítě. Nebojí se riskovat a dokonce ani změnit společnost od základů tak, aby dosáhly většího úspěchu. „Pokud by se nás někdo zeptal, zda mělo cenu Modrou akademii absolvovat, naše odpověď by byla jednoznačné, hlasitě a nadšeně zvolané ANO. Akademie rozproudila v našich žilách chuť a touhu po změnách a nových věcech, o kterých nyní víme, že jich můžeme dosáhnout,“ říká ředitelka THEIA – krizového centra Barbora Čechová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.