Sobota 28. listopadu. Svátek má René.

ČSOB a Era rozdá 46 projektům na rozvoj regionů přes dva miliony korun

V rámci Menších komunitních grantů 2012 podpořily ČSOB a Era celkem 46 projektů, mezi které letos rozdělily více než 2 miliony korun. Dvě nezávislé komise vybraly vítěze z 252 žádostí, které dorazily do Nadace VIA k datu uzávěrky 16. března 2012. Od roku 2009 ČSOB a Era podpořily regiony celkovou částkou přesahující 16 milionů korun.

Mezi nejúspěšnější kraje s největším počtem podpořených projektů se v letošním roce nově zařadil Ústecký kraj (10 podpořených projektů), dále kraj Vysočina (7 podpořených projektů) a se stejným počtem podpořených projektů Středočeský a Jihomoravský kraj (5 podpořených projektů).

„K datu uzávěrky dorazilo do Grantového fondu ČSOB podporujícího péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni 87 přihlášek, což je o 24 % více než v loňském roce. Grantový fond Era zaznamenal 19% nárůst, tedy 165 přihlášených projektů. Letos jsme na rozvoj komunitního života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury evidovali požadované finanční prostředky o celkové výši 9 343 950 korun,“ shrnuje výsledky Pavlína Housová, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Žádosti, které nesplňovaly formální náležitosti grantového kola, byly z dalšího hodnocení vyloučeny – celkem jich bylo 47. K posouzení tak hodnotitelé obdrželi 205 projektů.

„V loňském roce jsme zavedli nová pravidla. Hlavní změnou bylo aktivní zapojení široké veřejnosti, která musí být přímo vtažena do příprav a realizace projektu. Změna v roce 2011 sice snížila počet přihlášených projektů, ale zároveň zvýšila jejich kvalitu. Letos jsme při podobné kvalitě přihlášených projektů zaznamenali navíc nárůst podaných žádostí o více než jednu pětinu.“ vysvětluje Lucie Voláková z Nadace VIA.

Nezávislé hodnotící komise obou grantových fondů rozhodly o podpoře 46 projektů v celkové výši 2 103 263 Kč. Celková částka k rozdělení, tj. 2 miliony korun, byla navýšena o 103 263 Kč, což je výše vrácených nedočerpaných či nerealizovaných grantů z minulých ročníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.