Čtvrtek 24. září. Svátek má Jaromír.

ČNB vydala Zprávu o inflaci II/2012

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 10. května 2012 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

  • Nová makroekonomická prognóza předpokládá, že celková inflace se bude v důsledku daňových změn ve zbývající části roku 2012 pohybovat poblíž současných zvýšených hodnot, v roce 2013 pak klesne pod cíl
  • Měnověpolitická inflace se bude v letošním roce pohybovat v horní polovině tolerančního pásma, v roce 2013 pak klesne mírně pod cíl 
  • Česká ekonomika bude v letošním roce stagnovat vlivem výrazného zpomalení zahraniční poptávky a pokračující domácí fiskální konsolidace. V příštím roce v souvislosti s oživením zahraniční poptávky poroste o necelá 2 %
  • Nominální měnový kurz koruny vůči euru bude pozvolna posilovat; k tomu přispěje opětovné oživení zahraniční poptávky a očekávané obnovování dlouhodobé reálné konvergence
  • S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb ve zbývající části letošního roku a jejich následný nárůst od druhé poloviny roku 2013
  • Vedle základního scénáře byl sestaven alternativní scénář „dodatečná rozpočtová opatření“, zachycující vládou plánovaná rozpočtová opatření pro rok 2013 směřující k další fiskální konsolidaci.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 10. května 2012 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková inflace se bude v důsledku zvýšení DPH nacházet ve zbývající části letošního roku poblíž současných zvýšených hodnot,  měnověpolitická inflace se bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. V příštím roce celková i měnověpolitická inflace klesnou mírně pod cíl, přičemž celková inflace bude oproti měnověpolitické lehce nižší z důvodu předpokládaného sjednocení sazeb

DPH na počátku příštího roku na úrovni 17,5 %. V nejbližším období bude doznívat proinflační vliv dovozních cen, zatímco nevýrazné cenové tlaky z domácí ekonomiky se obnoví až od druhé poloviny letošního roku.

Stagnace domácí ekonomické aktivity v roce 2012 bude odrážet výrazné zpomalení zahraniční poptávky a pokračující konsolidaci veřejných rozpočtů. V roce 2013 by mělo v základním scénáři prognózy dojít vlivem oživení ekonomické aktivity v zahraničí a celkově neutrálního působení fiskální politiky k obnovení růstu reálné ekonomické aktivity ve výši 1,9 %. Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity odrazí v poklesu celkové zaměstnanosti v letošním roce. K opětovnému růstu, byť nevýraznému, se celková zaměstnanost vrátí až na konci roku 2013. Růst mezd bude v nejbližším období utlumený, poté však bude pozvolna zrychlovat. Nominální měnový kurz vůči euru bude pozvolna posilovat. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb ve zbývající části letošního roku a jejich následný nárůst od druhé poloviny roku 2013.

Vedle základního scénáře byl sestaven alternativní scénář „dodatečná rozpočtová opatření“, zachycující vládou plánovaná rozpočtová opatření pro rok 2013 směřující k další fiskální konsolidaci, která z větší části vyžadují úpravu platných zákonů. Jedná se o opatření jak na příjmové straně (včetně zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 15 a 21 %), tak na straně výdajové (zejména nižší valorizace důchodů a zmrazení náhrad zaměstnancům). Zvýšení obou sazeb DPH vede ve srovnání se základním scénářem prognózy k vyšší celkové inflaci, měnověpolitická inflace ale bude naopak nižší v důsledku nižšího reálného disponibilního důchodu domácností. Oživení ekonomické aktivity je v roce 2013 výrazně pomalejší. V důsledku pomalejšího růstu HDP a měnověpolitické inflace jsou úrokové sazby v alternativním scénáři níže.

Marek Petruš

Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

 

 

2012

2013

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

 

 

 

Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP

%, mzr., reálně, sez. očištěno

0,0

1,9

CENY

 

 

 

Spotřebitelské ceny

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

3,5

1,4

Měnověpolitická inflace

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,2

1,7

TRH PRÁCE

 

 

 

Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích

%, mzr., nominálně

2,4

3,5

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)

%, průměr

8,8

8,9

VEŘEJNÉ FINANCE

 

 

 

Saldo veřejných financí (ESA 95)

mld. Kč, běžné ceny

-115,9

-153,2

Saldo veřejných financí / HDP

%, nominálně

-3,0

-3,8

Veřejný dluh / HDP

%, nominálně

43,3

45,2

VNĚJŠÍ VZTAHY

 

 

 

Obchodní bilance

mld. Kč, běžné ceny

135,0

160,0

Běžný účet platební bilance / HDP

%, nominálně

-2,2

-1,9

CZK/USD

průměr

19,0

18,9

CZK/EUR

průměr

24,7

24,3

ÚROKOVÉ SAZBY

 

 

 

3M PRIBOR

%, průměr

1,0

1,0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.