Pátek 06. srpna. Svátek má Oldřiška.

ČNB pochybila. Licenci odebrala záložně WPB Capital v roce 2014 nezákonně

Spořitelní družstvo WPB má znovu platnou licenci. Rozhodl o tom 15. 6. 2018 Městský soud v Praze, když uznal žalobu družstva proti nezákonnému postupu ČNB ve správním řízení.

Městský soud v Praze 15. 6. 2018 vynesl rozsudek ve věci žaloby proti rozhodnutí bankovní rady České národní banky o odejmutí licence spořitelnímu družstvu WPB Capital. Soud rozhodl ve prospěch WPB Capital, když zrušil rozhodnutí bankovní rady ČNB z 19. 6. 2014, na jehož základě družstvo přišlo pravomocně o licenci.

Podaná žaloba směřovala proti nezákonnému postupu ČNB ve správním řízení a napadala řadu pochybení ČNB v rozhodnutí o předběžném opatření, zejména pak v rozhodnutí o odejmutí licence. WPB Capital v žalobě poukazovalo na zřejmou nepřiměřenost a nepředvídatelnost rozhodnutí a právní argumentací, podpořenou posudky předních právních kapacit, vyvracelo tvrzení ČNB, že jednání, která mu byla vytýkána, byla protiprávní, neboť byla nesprávně právně kvalifikována, a navíc nemohla být ani přičítána WPB Capital.

Kromě zmíněných zásadních skutečností se žaloba zabývala i dalšími pochybeními ČNB, jako byly špatný postup při uplatňování správního trestání, absence řádného dokazování, rozhodování na základě již zrušené vyhlášky nebo podjatost tehdejších pracovníků ČNB, zejména viceguvernéra ČNB prof. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D., který se na konci roku 2013 opakovaně setkával s Ing. Pavlem Petrovičem a dalšími jemu blízkými osobami. Pavel Petrovič je přitom bývalým členem WPB Capital, který usiloval o zničení záložny a ovládnutí jejího majetku.

Městský soud v Praze po provedeném dokazování konstatoval, že ČNB zvolila vůči WPB Capital nesprávný postup, když odnětí licence bylo nepřiměřeným zásahem. Soud též označil okolnosti správního řízení a zejména s tím souvisejícího předběžného opatření za pochybné. Argumentace ČNB ve správním rozhodnutí i v řízení před soudem byla shledána nepřesvědčivou a soud při zdůvodnění svého rozhodnutí poukázal i na závažná pochybení při vedení správního řízení. Věc byla vrácena ČNB k dalšímu řízení, kdy tato bude muset přehodnotit postup vůči WPB Capital.

Představenstvo WPB Capital po čtyřech letech od odebrání licence dosáhlo satisfakce v podobě pravomocného zrušení rozhodnutí o odnětí licence. V roce 2012 mělo družstvo bilanční sumu kolem 5,4 mld. Kč a vykázalo zisk před zdaněním 116 mil. Kč.

Představitelé WPB Capital nyní hodlají provést hloubkovou analýzu stavu družstva, které v posledních letech spravoval ČNB dosazený likvidátor JUDr. Jiří Švihla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.