Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

Členové ČLFA poskytli klientům za tři čtvrtletí 115,5 mld. Kč, meziročně o 9,6 % více

Investice 09.11.2016 | 10:12 0 Komentářů

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v prvních třech čtvrtletích letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 115,46 miliardy korun, to je o 9,6 % více než ve stejném období roku 2015. Na financování firemních investic a provozu bylo určeno 92,42 miliardy korun a na financování zboží či služeb pro domácnosti 23,04 miliardy.

Členské firmy asociace uzavřely v letošních třech kvartálech 560 621 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci sledovaného období spravovaly 1 372 338 aktivních smluv. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního třetího čtvrtletí 245,07 miliardy korun.

 „V třetím čtvrtletí pokračoval růstový trend, který pozorujeme po celý rok. Tahounem celkového navýšení je vývoj v oblasti financování automobilů. Objem prostředků, které naše členské společnosti poskytly v prvních devíti měsících roku na nové osobní vozy, meziročně vzrostl o 38 %,“ říká Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 40 předních poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Silný meziroční nárůst o 20,2 % asociace zaznamenala v leasingu movitých věcí, jehož celková hodnota dosáhla 41,24 miliardy korun (měřeno výší pořizovacích cen financovaných movitých věcí u patnácti největších společností). Objem podnikatelských úvěrů se pohyboval na stejné úrovni jako ve stejném období loňského roku, když činil 35,18 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 0,4 % (také zde jde o trend vypočtený z výsledků patnácti vedoucích firem oboru).

V rámci leasingu movitých věcí posílil svou pozici operativní leasing – v prvních devíti měsících roku mu náleželo 58,8 % trhu (loni v tomto období to bylo 51,3 %).

V oblasti factoringu se meziročně zvýšil objem prostředků, které členské společnosti poskytly klientům, o 12,7 % na 15,94 miliardy korun. Zároveň však došlo k poklesu celkového objemu pohledávek postoupených na členské firmy ČLFA o 9,6 % na 86,5 miliardy korun.

V kategorii financování domácností jsou letošní výsledky asociace ovlivněny skutečností, že od druhého čtvrtletí loňského roku působí společnost CETELEM, bývalá členská firma ČLFA, jako pobočka zahraniční banky BNP Paribas Personal Finance, a její výsledky jsou proto zohledňovány ve statistikách bank. Zatímco celkově tak v oblasti financování domácností zaznamenala asociace meziroční nárůst jen o 2,2 % na 23,04 miliardy korun, při zohlednění absence výsledků společnosti CETELEM šlo v rámci spotřebitelských úvěrů o nárůst o 13,5 %.

Členové ČLFA uzavřeli v prvních třech kvartálech letošního roku nejvíce kontraktů na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytli 63,88 miliardy korun. Na nové osobní vozy z toho bylo určeno 33,12 miliardy korun, přičemž loni v této době to bylo 23,99 miliardy. Prostřednictvím členů ČLFA bylo financováno 43 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v letošních prvních devíti měsících, přesně šlo o 82 890 vozů.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v 1.3. čtvrtletí roku 2016 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2015)

 

 

celkový objem v mld. Kč

(1.–3. čtvrtletí 2016)

celkový objem v mld. Kč

    (1.–3. čtvrtletí 2015)

změna v %

 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

76,48

68,68

+11,4 %

 

financování firemního provozu

(factoring)

15,94

14,14

+12,7 %

 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

23,04

 

 

 

115,46

 

22,55

 

 

 

105,37

 

+2,2 %*

 

 

 

+9,6 %

 

* Pokles je ovlivněn tím, že od loňského druhého čtvrtletí jsou výsledky společnosti CETELEM, která působí jako pobočka zahraniční banky, vykazovány ve statistikách bank. Při zohlednění absence jejích výsledků by v kategorii financování domácností došlo k meziročnímu nárůstu objemu spotřebitelských úvěrů o 13,5 %.

Více než polovina podnikatelských investic realizovaných prostřednictvím členů ČLFA byla uskutečněna pomocí leasingu Operativní leasing výrazně zvýšil svůj podíl na trhu 

V prvních třech čtvrtletích letošního roku poskytli členové ČLFA firmám na jejich movité investice 39,17 miliardy korun prostřednictvím leasingu (meziročně o 19,4 % více) a dalších 34,30 miliardy korun formou podnikatelských úvěrů (pokles o 0,4 %).

Více než polovina firemních movitých investic realizovaných prostřednictvím členů ČLFA tedy byla financována pomocí leasingu. Objem finančního leasingu přitom dosáhl 15,23 miliardy korun a operativního leasingu 23,94 miliardy korun. Operativní leasing tak meziročně zvýšil svůj podíl na financování podnikatelských investic ze čtvrtiny na třetinu. Také podle počtu smluv byl ve firemní sféře úspěšnější operativní leasing – členské společnosti ČLFA na něj uzavřely přibližně třikrát více smluv než na finanční leasing.

Firmy využívají leasingové a úvěrové produkty členů ČLFA také na financování nemovitostí: v  letošních prvních devíti měsících si na ně půjčily 3,01 miliardy korun, což je dvojnásobná suma v porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy šlo o 1,52 miliardy.

V přehledu financovaných věcí převládají u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firmy tradičně dopravní prostředky. Rovněž v prvních třech letošních čtvrtletích dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení, kde byl největší zájem o financování zemědělských či lesnických a obráběcích strojů, a poté nákladní automobily.

Hodnota pohledávek postoupených na členy ČLFA dosáhla 86,50 miliardy korun Největší zájem je nadále o tuzemský a regresní factoring

Financování provozu firem zajišťují členské společnosti ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek.

Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně vzrostla o 12,7 % na 15,94 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek naopak poklesla, konkrétně o 9,6 % na 86,50 miliardy korun. Celkový trh reprezentovaný Asociací factoringových společností České republiky (AFS ČR) zaznamenal souhrnnou hodnotu pohledávek 94,21 miliardy korun, a to značí pokles o 9,1 %.

Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá tuzemský a regresní factoring (oproti bezregresnímu factoringu při něm factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele klienta).

Rostl zájem o spotřebitelské úvěry i o spotřebitelský leasing ● V rámci spotřebitelských úvěrů lidé nejvíce využívají splátkový prodej 

Zákazníci členských společností ČLFA z řad soukromých osob upřednostňovali v prvních třech čtvrtletích letošního roku spotřebitelské úvěry před spotřebitelským leasingem. Ten přesto zaznamenal výrazný nárůst. Členové ČLFA poskytli prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 20,67 miliardy korun, což při zohlednění absence výsledků společnosti CETELEM (viz úvodní pasáž tiskové zprávy) představuje meziroční nárůst o 13,5 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 2,37 miliardy korun (meziroční růst o 40 %).

Celkový objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl v prvních devíti měsících letošního roku rozložen mezi revolvingové úvěry (6,63 miliardy korun), neúčelové půjčky (4,52 miliardy korun) a financování hmotného majetku (9,52 miliardy korun). Měřeno počtem kontraktů: na revolvingové úvěry bylo uzavřeno 94 711 nových smluv, na neúčelové půjčky 183 726 a na financování hmotného majetku, tedy tzv. splátkový prodej, 170 910.

Domácnosti si v prvních třech čtvrtletích letošního roku pořídily prostřednictvím členů ČLFA o 5010 osobních vozů více než ve stejném období loňského roku.

Tisková zpráva České leasingové a finanční asociace (ČLFA)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.