Sobota 19. září. Svátek má Zita.

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 7,9 MLD. KČ: VYSOKÁ ZISKOVOST, NÁKLADY POD KONTROLOU

Banky ČSOB 07.08.2012 | 15:20 0 Komentářů

„Silné obchodní výsledky, zejména pak v oblasti finančních trhů, úvěrů korporátním klientům a hypoték, spolu s dobře řízeným úvěrovým rizikem, rekordně vysokými vklady skupiny a stálými provozními náklady vedly ke skvělému udržitelnému čistému zisku skupiny ČSOB ve výši 7,9 mld. Kč za první pololetí 2012,“ uvedl Pavel Kavánek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB.

V 1. pololetí 2012 vykázaný i udržitelný zisk skupiny ČSOB dosáhl 7,9 mld. Kč (meziročně +27 %, resp. +28 %). Vysoký meziroční růst je výsledkem nízké srovnávací základny z 1. pololetí 2011, která byla ovlivněna opravnými položkami na expozici vůči řeckým dluhopisům.

Po nepřetržitém růstu během posledních šesti kvartálů dosáhlo úvěrové portfolio na konci 2. čtvrtletí 2012 částky 464,6 mld. Kč. 13% meziroční růst byl tažen zejména korporátními úvěry (meziročně +33 %) a hypotékami (meziročně +15 %). Objem vkladů rostl meziročně o 5 % na 621,7 mld. Kč. Meziroční růst byl tažen běžnými a spořicími účty (obojí meziročně +7 %).

Náklady na úvěrové riziko klesly na 0,6 mld. Kč díky lepšímu než předpokládanému vývoji u korporátní klientely/SME a zlepšení situace u některých nesplácených případů.

Skupina ČSOB udržuje silnou kapitálovou pozici a likviditu. Kapitálová přiměřenost k 30. červnu 2012 činí 15,1 % a ukazatel kapitálu (core) Tier 1 pak ke stejnému datu 11,8 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 30. červnu 2012 je 75,1 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 129,6 %.

Výkaz zisku a ztráty

Udržitelné provozní výnosy vzrostly na 17,0 mld. Kč, za čímž stojí zejména vyšší čistý úrokový výnos a dobré výsledky dealingu. Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 3 %. Růst byl tažen rostoucím objemem poskytnutých úvěrů (zejména hypotéky a korporátní úvěry), částečně byl ale ovlivněn prostředím s nízkými úrokovými sazbami. Příjmy z poplatků a provizí se meziročně snížily o 9 %. Hlavní příčinou poklesu je dekonsolidace asset managementu (AM). Bez tohoto vlivu by čistý příjem z poplatků a provizí poklesl meziročně o 4 % kvůli rostoucím poplatkům placeným distribuci kvůli vyšším obchodním objemům.

Provozní náklady zůstaly na úrovni z minulého roku ve výši 7,6 mld. Kč, což je důsledkem vyšších personálních nákladů, nižších všeobecných správních nákladů a dekonsolidace AM. Meziroční 2% zvýšení personálních nákladů je ovlivněno dekonsolidací asset managementu. Bez tohoto vlivu by růst dosáhl 4 % v důsledku ročního zvyšování mezd a plánovaného zvýšení počtu zaměstnanců.  Všeobecné správní náklady poklesly meziročně o 2 %. Pokles je výsledkem nižších nákladů v oblasti marketingu a konzultantských služeb, částečně vyvážených vyššími náklady v oblasti IT a zvýšeným příspěvkem do fondu pojištění vkladů kvůli vyšším objemům vkladů.

Náklady na úvěrové riziko klesly oproti 1. pololetí 2011 o pětinu s tím, jak se ztráty ze znehodnocení úvěrů snížily na 623 mil. Kč. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na 24 bazických bodů. Nejvýznamnějším faktorem bylo rozpouštění opravných položek v segmentech korporátní klientely/SME.

Analýza rozvahy
Úvěrové portfolio nepřetržitě rostlo a na konci 2. čtvrtletí 2012 dosáhlo částky 464,6 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 13 %.
Hypotéky vzrostly meziročně o 15 % na 173,8 mld. Kč. Meziroční růst nových prodejů byl podpořen také zvýšeným podílem refinancovaných úvěrů ze stavebního spoření. Poptávku klientů po hypotékách podpořil také příznivý vývoj úrokových sazeb i stabilní ceny nemovitostí. Úvěry ze stavebního spoření meziročně poklesly o 3 % a dosáhly 70,0 mld. Kč. Celý český trh s úvěry ze stavebního spoření je postižen nejistotou vyvolanou diskuzemi o systému stavebního spoření. Navzdory složitému trhu byly nové prodeje ČMSS v 2. čtvrtletí 2012 o 12 % vyšší než v 2. čtvrtletí 2011 díky zvýšenému objemu refinancovaných starých úvěrů. Spotřebitelské úvěry vzrostly meziročně o 2 % na 18,7 mld. Kč. Nové prodeje u spotřebitelského financování se meziročně zvýšily o 15 %, díky zvýšené poptávce a vyšší průměrné hodnotě úvěru.

Úvěry malým a středním podnikům (zahrnuje také municipality a bytová družstva) začaly opět růst a jejich objem ke konci června 2012 byl 68,6 mld. KČ, 8 % nad úrovní z června 2011. Objemy zůstatků v leasingu se mírně zvýšily na 22,1 mld. Kč (meziročně +1 %), díky dobré obchodní výkonnosti.

Objemy korporátních úvěrů rostly nepřetržitě od února roku 2011 až na 106,7 mld. Kč v 1. pololetí 2012. V roce 2012 pak k růstu přispělo oživení v oblasti strukturovaného financování a akvizic. Toto vedlo k znovuzískání objemů, které ČSOB snížila během kvartálů postižených krizí, a k obnovení tržního podílu ČSOB. Podíl na trhu korporátních úvěrů se během růstu zvýšil o cca 4 procentní body, což ČSOB umožnilo se dostat zpátky na předkrizové hodnoty.

Objem vkladů vzrostl meziročně o 5 % a dosáhl částky 621,7 mld. Kč. Z klientských vkladů zaznamenaly spořicí účty 7% meziroční růst. Část nárůstu byla na úkor podílových fondů (meziročně –11 %). Běžné účty rostly meziročně o 7 %. Objemy stavebního spoření zůstaly na stejné úrovni, i přes nejistotu vyvolanou změnami ve státní podpoře stavebního spoření. Aktiva pod správou penzijního fondu narostla na 29,1 mld. Kč.
ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Aktiva pod správou klesla meziročně o 3 % na 104,7 mld. Kč. Nové prodeje byly nižší než odliv prostředků způsobený tím, že klienti preferovali uložení svých peněz do depozitních produktů před reinvesticí do fondů. To bylo na druhé straně částečně vyváženo lepší výkonností fondů. Aktiva v podílových fondech (aktiva v zajištěných fondech a aktiva v ostatních fondech) meziročně klesla o 11 %.

Řízení rizik
Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 30. červnu 2012 hodnoty 11,8 % oproti 12,6 % v červnu 2011. Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil ze 71,0 % k 30. červnu 2011 na 75,1 % k 30. červnu 2012.

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 30. červnu 2012 klesl na 3,7 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) v 1. pololetí 2012 poklesl na 0,24 % z 0,31 % v 1. pololetí 2011.

Skupina ČSOB i nadále aktivně řídí svou expozici vůči vybraným zemím jižní Evropy. ČSOB v dubnu prodala celou expozici vůči Španělsku s omezenými ztrátami, takže veškerá expozice vůči těmto zemím je nižší než 1 mld. Kč.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.