Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,6 MLD. KČ: SOLIDNÍ NÁRŮST OBCHODNÍCH OBJEMŮ, NÁKLADY NA RIZIKO VÝZNAMNĚ NIŽŠÍ

Banky ČSOB 15.05.2014 | 15:24 0 Komentářů

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 20141:

• Úvěrové portfolio (bez ČMSS) vzrostlo na 446,8 mld. Kč (meziročně +6 %)

• Objem vkladů (bez ČMSS a repo operací) se zvýšil na 574,8 mld. Kč (meziročně + 6 %)

• Provozní výnosy dosáhly 7,8 mld. Kč (meziročně na stejné úrovni)

• Ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 0,03 % (meziročně –0,41 pb)

• Čistý zisk dosáhl 3,6 mld. Kč (meziročně +11 %)

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se zlepšila na 17,7 % (meziročně +0,3 pb)

• Ukazatel Tier 1 (dle Basel III) činil 16,6 % také díky zadrženému zisku za rok 2013 ve výši 6,2 mld. Kč

• Časopis Global Finance zvolil ČSOB nejlepší bankou v České republice za rok 2014  

John Hollows, generální ředitel ČSOB, k výsledkům uvedl:

Za 1. čtvrtletí 2014 vzrostl náš čistý zisk o 11 % díky silnému a vyváženému nárůstu obchodních objemů a nižším provozním nákladům. Přes vyšší obchodní objemy se nám opět podařilo udržet velmi dobrou kvalitu úvěrového portfolia. To vedlo k výrazně nižším nákladům na úvěrové riziko. Jsem rád, že se nám vstup do roku 2014 podařil a že jsem se stal novým členem týmu v době, kdy je ČSOB v tak silné pozici. 

Úvěrové portfolio (bez ČMSS) dále rostlo a dosáhlo 446,8 mld. Kč (meziročně +6 %), zejména díky hypotékám (meziročně +8 %) a korporátním/SME úvěrům (meziročně +5 %). Objem vkladů (bez ČMSS a repo operací) vzrostl na 574,8 mld. Kč (meziročně +6 %), díky nárůstu vkladů v retailu i korporátním/SME segmentu. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně klesl na 3 bazické body, ze 44 bazických bodů, zejména díky zlepšující se kvalitě úvěrového portfolia. 
Kombinací nižších ztrát ze znehodnocení, silného růstu obchodních objemů a nižších provozních nákladů, čistý zisk skupiny ČSOB meziročně vzrostl o 11 % na 3,6 mld. Kč. 

Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB (dle Basel III) k 31. březnu 2014 činila 17,0 % a ukazatel kapitálu (Core) Tier 1 (dle Basel III) pak ke stejnému datu činil 16,6 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 31. březnu 2014 dosáhl 76,5 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 138,3 %. 

Výkaz zisku a ztráty 

Provozní výnosy zůstaly meziročně beze změny na 7,8 mld. Kč, když mírně vyšší čistý úrokový výnos tažený vyššími obchodními objemy byl kompenzován mírně nižším čistým výnosem z poplatků a provizí a nižšími ostatními provozními výnosy. Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 2 %, zejména díky nárůstu obchodních objemů. Kvůli nižším poplatkům v retailu a nižším poplatkům za prodej podílových fondů, čistý výnos z poplatků a provizí meziročně mírně poklesl o 1 %.  

Provozní náklady se snížily meziročně o 2 % na 3,7 mld. Kč, když úspory ve všeobecných správních nákladech byly vyšší než nárůst personálních nákladů. Mírný meziroční nárůst personálních nákladů o 1 % byl způsoben roční úpravou mezd a postupným náběhem odložených bonusů. 4% meziroční pokles všeobecných správních nákladů, byl dosažen zejména úsporami nákladů na marketing, v poštovném a v ostatních oblastech nákladů s výjimkou IT nákladů. 

Náklady na úvěrové riziko klesly na 42 mil. Kč (meziročně –92 %). Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně poklesl na 3 bazické body zejména díky zlepšující se kvalitě úvěrového portfolia, která vedla k nižším novým ztrátám ze znehodnocení v korporátním/SME segmentu, v leasingu a factoringu. 

Analýza rozvahy

Úvěrové portfolio dále rostlo a na konci 1. čtvrtletí 2014 dosáhlo 446,8 mld. Kč, hlavně díky hypotékám a korporátním/SME úvěrům. 

Hypotéky vzrostly meziročně o 8 % na 201,6 mld. Kč díky stabilním cenám nemovitostí, rekordně nízké úrokové sazbě a částečně rovněž díky refinancování úvěrů ze stavebního spoření. ČSOB v 1. čtvrtletí 2014 poskytla 8,1 mld. Kč (meziročně +2 %) nových úvěrů.

Portfolio úvěrů ze stavebního spoření pokleslo meziročně o 3 % na 66,8 mld. Kč, když nové prodeje jsou nižší než splatné úvěry. Objem spotřebitelských úvěrů zůstal stabilní na 18,9 mld. Kč a ČSOB se na stagnujícím trhu podařilo udržet tržní podíl.

Objem úvěrů malým a středním podnikům (zahrnují také municipality a bytová družstva) vzrostl meziročně o 3 % na 74,4 mld. Kč. Růst byl tažen úvěry středně velkým a malým podnikům bez zhoršení rizikového profilu. Kromě toho ČSOB udržela stabilní objemy úvěrů bytovým družstvům, čímž potvrdila svoji vedoucí pozici na trhu v této oblasti. ČSOB Leasing potvrdil svoji vedoucí pozici na trhu. Objemy zůstatků leasingu vzrostly meziročně o 11 % na 23,9 mld. Kč, růst byl tažen financováním strojů a vybavení. Kromě toho byly prodeje podpořeny i aktivitami v oblasti křížového prodeje. Objemy korporátních úvěrů meziročně vzrostly o 6 % na 124,0 mld. Kč díky nárůstu klasických úvěrů.

Objem vkladů (bez ČMSS a repo operací) vzrostl na 547,8 mld. Kč díky retailu i korporátnímu/SME segmentu. Z klientských vkladů vykázaly spořicí účty a běžné účty meziroční růst o 6 % na 293,5 mld. Kč, respektive o 8 % na 226,9 mld. Kč. Naopak termínované vklady klesly meziročně o 14 %, ale z mnohem menší základny v porovnání se zbývajícími dvěma kategoriemi.

Objemy stavebního spoření nadále mírně klesaly na 82,4 mld. Kč. 12% meziroční růst penzijního fondu na 33,9 mld. Kč byl způsoben stabilním portfoliem klientů a 7% meziročním nárůstem průměrného měsíčního příspěvku u nových smluv v 1. čtvrtletí 2014.

Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 3 % na 121,2 mld. Kč díky nižšímu odlivu splatných fondů a vyšší poptávce po smíšených fondech s ochranou. V 1. čtvrtletí 2014 se nové prodeje podílových fondů snížily meziročně o 30 % kvůli nízké poptávce po produktech s pevným výnosem. 

Řízení rizik

Ukazatel kapitálu Tier 1 (dle Basel III) dosáhl k 31. březnu 2014 hodnoty 16,6 % v porovnání s 13,8 % (dle Basel II) k 31. březnu 2013, díky zadrženému zisku za rok 2012 a rok 2013 a posílení kapitálové struktury prostřednictvím navýšení kapitálu ze strany KBC v průběhu roku 2013.

Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 76,5 % k 31. březnu 2014 oproti 75,2 % k 31. březnu 2013.

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 31. březnu 2014 klesl na 3,4 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) dosáhl za 1. čtvrtletí 2014 výše 0,03 % oproti 0,44 % za stejné období roku 2013.

________________________________________________________________________________________________________

1 Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metody konsolidace ČMSS z proporční na ekvivalenční v souladu s požadavkem mezinárodního účetního standardu IFRS 11. V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty jsou výsledky ČMSS reportovány na řádku “Podíl na zisku přidružených společností“, zatímco vklady a úvěry již nejsou zahrnuty v konsolidované rozvaze.  S cílem poskytnout plně srovnatelné údaje byly výkaz zisků a ztrát a rozvaha za rok 2013 přepočítány podle nové metody konsolidace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.