Středa 14. dubna. Svátek má Vincenc.

Češi nejvíce důvěřují finančním institucím ze Švýcarska

Češi zachovávají nejvyšší důvěru ve finanční instituce z tradičních evropských zemí. Nejvyšší známky dává 79 % Čechů Švýcarsku, s výrazným odstupem pak sousednímu Německu a Rakousku s 48 %, respektive 43 %. Opačný konec žebříčku obsadilo Řecko, jehož finanční instituce označilo jako vysoce nedůvěryhodné přes 70 % dotázaných. Dobře nedopadly ani české finanční instituce, které se z pohledu důvěry umístily ve druhé polovině řebříčku mezi Belgií a Francií na jedné straně a Španělskem a Řeckem na straně druhé. Vyplývá to z aktuálního průzkum, který byl pro společnost Swiss Life Select realizován prostřednictvím online panelu agentury Ipsos.

Kromě švýcarských, německých a rakouských finančních institucí hodnotí Češi poměrně pozitivně podle průzkumu také britský, nebo americký finanční sektor, méně naopak důvěřují bankám z ekonomik nejvíce zasažených finanční krizí. Ke španělským bankám chová velmi nízkou důvěru třetina Čechů, řecké finanční instituce považuje za vysoce nedůvěryhodné přes 70 procent dotázaných.

„Švýcarsko, to jsou v našich očích často hlavně hodinky, peníze a krásná příroda. Proto jsme se u příležitosti nedávno probíhajících švýcarských dnů v Praze rozhodli podívat blíže na to, zda a proč je image této země a jejího finančního systému v očích Čechů stále na tak vysoké úrovni. Čísla potvrdila, že tomu tak skutečně je a že jde o takřka neotřesitelné prvenství s velkým odstupem od ostatních zemí,“ říká Martin Valach, generální ředitel společnosti Swiss Life Select.

Značka „Swiss made“ se stále těší velké popularitě a pro obyvatele České republiky představuje Švýcarsko symbol. Více než polovina Čechů jej považuje za stabilní, bohatou a krásnou zemi, okolo 40 % jej pak vidí jako vyspělý, bezpečný a důvěryhodný stát. Vše švýcarské pak Češi vnímají zejména jako kvalitní a precizní, Made in Switzerland s sebou podle Čechů nese i hodnoty tradice, pečlivosti a vyspělosti. To platí mimo jiné i pro finanční instituce. Těm švýcarským totiž Češi důvěřují zdaleka nejvíce z celé Evropy.

Švýcarský bankéř? Profesionál, kterému svěřuje peníze celý svět 

Na desetistupňové škále téměř osm z deseti dotázaných sáhlo alespoň ke známce 8, třetina respondentů jim udělila dokonce nejvyšší desítku. Projevuje se to i ve vnímání švýcarských finančníků. Podle Čechů jde o zkušené profesionály. Kromě důvěryhodnosti navíc v našich očích často oplývají také velkým bohatstvím. „To koresponduje s  až romantickou představou, kterou často vidíme ve filmu či knížkách. Švýcarský bankéř je podle ní konzervativní starší pán v kvalitním obleku, který na schůzku přijede luxusním automobilem a klienta pozve na drahý oběd do restaurace na břehu některého z překrásných švýcarských jezer,“ vysvětluje Valach. 

Hned za Švýcarskem pak Češi nejvíc důvěřují finančním institucím z německy mluvících zemí, avšak až se znatelným odstupem. Německým bankám jednu ze tří nejvyšších známek udělilo 48 % respondentů, rakouským pak 43 % dotázaných. Se 41 % je těsně následuje britské finančnictví.

„Češi jsou tradičně konzervativním národem, což se odráží také v našem přístupu k financím. Proto také více důvěřujeme finančním institucím ze zemí, které považujeme za stabilní, či důvěryhodné a jejich produkty za kvalitní a precizní. A právě takovými Švýcarsko a jeho produkty v očích Čechů jsou,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Červenka z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Švýcaři dnes ve svých finančních institucích spravují aktiva v hodnotě přes 6,1 bilionů franků, z toho je více než polovina ze zahraničí. To zhruba odpovídá HDP celého Německa. Za Švýcary tak mluví i čísla. „Švýcarští finančníci si zakládají na výborné pověsti a jejich systém se od toho obvyklého výrazně liší. Ve Švýcarsku například najdete samostatnou asociaci bankéřů, která jich sdružuje přes 18 tisíc. Vzájemně se tak kontrolují a udržují tímto způsobem nebývalou kvalitu napříč celým trhem,“ vysvětluje Martin Valach, generální ředitel společnosti Swiss Life Select, jednoho z mála zástupců švýcarského finančního sektoru působících v České republice.

Země helvétského kříže disponuje vysoce vyspělým finančním trhem. Bankovnictví a celý finanční sektor patří s 15% podílem na HDP k tahounům tamní ekonomiky. Navíc, každý desátý zaměstnanec ve Švýcarsku pracuje právě ve financích. O kvalitě švýcarského finančního sektoru svědčí i jeho velikost. Ve Švýcarsku dnes působí celkem 283 bank. Oproti tomu v České republice dnes působí jen 23 bank a dalších 23 poboček zahraničních bank. 

Jedinou švýcarskou finanční institucí působící na území České republika je společnost Swiss Life Select. Ta prostřednictvím vlastních poradců a obchodních partnerů poskytuje svým klientům komplexní finanční poradenství šité na míru. Poradenství společnosti Swiss Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr nejvhodnějších z možných řešení.  Swiss Life Select se v České republice zaměřuje se bonitní klientelu, v loňském roce zavedla pro klienty s volnou hotovostí nad 5 milionů korun úspěšnou službu Premium. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.