Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

ČEB vydá pokyn k zahájení procesu prodeje majetku společnosti SSM

Banky 08.04.2016 | 20:31 0 Komentářů

exportní banka se rozhodla vyhovět žádosti slovenského konkurzního správce a schválila vydání pokynu k prodeji majetku společnosti SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. (SSM) v rámci konkurzního řízení. ČEB zároveň zrušila poptávkové řízení na postoupení pohledávek za touto společností. (Tisková zpráva: Česká exportní banka)

ČEB obdržela čtrnáct dní po zahájení poptávkového řízení na postoupení pohledávek SSM od konkurzního správce (Slovenská správcovská a restrukturalizačná, k.s.) žádost o uložení závazného pokynu na zpeněžení majetku formou prodeje podniku SSM. ČEB si v pozici zajištěného věřitele vyžádala od konkurzního správce doplňující informace a po důkladném posouzení všech okolností se představenstvo ČEB rozhodlo žádosti správce vyhovět. ČEB je připravena pokyn správci vydat a zároveň tak rozhodla o zrušení poptávkového řízení na prodej pohledávek.

„Konkurzní správce doložil, že již eviduje zájemce o koupi majetku společnosti SSM. A rovněž probíhající poptávkové řízení ukázalo, že zájemci o postoupení pohledávek za SSM preferují koupi majetku v rámci konkurzního řízení,“ vysvětluje David Marek, místopředseda představenstva ČEB zodpovědný za správu rizikových pohledávek.

„Pro potenciální zájemce o majetek společnosti SSM představuje koupě v konkurzním řízení jednodušší a časově méně náročnou variantu, jak aktiva úpadce získat. Vzhledem k tomu, že prodej aktiv lze v rámci konkurzního řízení očekávat ještě letos, rozhodli jsme se po zvážení veškerých okolností žádosti konkurzního správce vyhovět a poptávkové řízení jsme zrušili,“ doplňuje David Marek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.