Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

ČEB: Dohoda s Čínskou rozvojovou bankou pomůže zdvojnásobit český export do Číny

BankyMakro 30.03.2016 | 20:11 0 Komentářů

Česká exportní banka podepsala Memorandum o vzájemné spolupráci s Čínskou rozvojovou bankou. V rámci návštěvy čínské delegace se v úterý uskutečnilo za uzavřenými dveřmi jednání mezi vedením ČEB a vrcholnými představiteli Čínské rozvojové banky. Zástupci obou bank dnes na základě úterního jednání v rámci diskusního ekonomického fóra v Paláci Žofín společně podepsali dohodu, která usnadní českým exportérům přístup na čínský trh. (Tisková zpráva: Česká exportní banka)

„Nově podepsané memorandum zakládá rámec pro dlouhodobé strategické partnerství obou institucí, kterého jakožto nové platformy mohou využít české firmy, které mají ve své obchodní strategii průnik na obrovský čínský trh, nebo které se chtějí zaměřit na budování společných podniků v Číně či na společný vstup s čínskými partnery na trhy třetích zemí,“ říká Karel Bureš, generální ředitel ČEB, který dnes za českou stranu Memorandum podepsal. 

Čeští exportéři v roce 2015 vyvezli do Číny zboží v hodnotě téměř 46 miliard korun, což činí zhruba 1,2 % z celkového českého exportu, z toho téměř 60 % představovaly stroje a dopravní prostředky. Další české zboží v řádu desítek miliard korun bylo jako subdodávky pro vývozce finálních výrobků z dalších zemí EU vyvezeno do Číny nepřímo.

Čínské firmy vyexportovaly do České republiky zboží za více než 450 miliard korun a i zde měly nejvýznamnější podíl ve výši zhruba 78 % stroje a dopravní prostředky. Memorandum s Čínskou rozvojovou bankou je příslibem, že by se vzájemné saldo obchodní bilance mohlo vylepšovat ve prospěch českých exportérů. Podíl reexportu českého zboží ze třetích zemí díky tomu bude proporcionálně klesat a naopak podíl přímého českého vývozu do Číny bude dynamicky růst. Český vývoz do Číny by se tak mohl v horizontu několika málo let přinejmenším zdvojnásobit,“ uvádí Miloš Welser, vedoucí oddělení Speciální projekty a mezinárodní akvizice České exportní banky. 

V zájmu ČR je podle ČEB jak růst přímého vývozu, tak i reexportu: „Obě možnosti odbytu na čínském trhu jsou pro Česko zdrojem pracovních příležitostí. Přímý vývoz ale samozřejmě generuje vyšší přidanou hodnotu,“ říká Miloš Welser. 

Mezi českými a čínskými podniky se nyní otevírají nové možnosti pro obchodní a strategická partnerství a Memorandum o vzájemné spolupráci by mělo českým exportérům vstup na čínský trh usnadnit. „Česká republika nepředstavuje pro čínské firmy pouze jednu z exportních destinací – čínští investoři si díky akvizicím českých firem zajišťují další možnosti přístupu na trhy Evropské unie, a to právě díky zapojení českých firem jako exportérů na vnitřní trh EU. Českým firmám by se naopak měl díky podpoře takovýchto partnerství usnadnit přístup na čínský trh,“ vysvětluje důležitost dohody Miloš Welser. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.