Středa 22. září. Svátek má Darina.

Bankovnictví v prosinci: A rekord je tu…

Banky Deloitte 27.03.2019 | 17:21 0 Komentářů

V těchto dnech ČNB zveřejnila finální data bankovního sektoru za loňský rok a očekávání byla potvrzena. Navzdory konkurenčním tlakům, rostoucí fintech sféře či nárokům na nákladové straně dosáhly banky v roce 2018 nejvyššího zisku za posledních deset let. Ten dosáhl výše 82 mld. Kč a meziroční nárůst je jedním z nejvyšších v historii (+6,7 mld. Kč oproti roku 2017) .

Tempo růstu bylo taženo primárně čistým úrokovým výnosem, který dosáhl 130 mld. Kč a je o 17,7 mld. Kč nad úrovní roku 2017. Výsledek je především ovlivněný přílivem likvidity na lokální trh v souvislosti s ukončením devizových intervencí a zvyšováním úrokových sazeb ČNB.

Úrokový výnos pozitivně ovlivnil také segment firemních úvěrů, a to díky kombinaci rostoucích objemů (meziročně +5,7 %) a růstu úrokových sazeb. Naopak úrokový výnos úvěrového portfolia domácností zaznamenal další meziroční pokles ve výši 1 mld. Kč, kdy růst objemů (+7,6 %) byl plně vykompenzován pokračujícím poklesem sazeb. Například průměrná sazba na portfoliu úvěrů na spotřebu meziročně klesla o téměř 1 % a v závěru roku se poprvé dostala pod úroveň 10 %. Vzhledem k rovnovážné úrovni sazeb v západní Evropě okolo 5-6 % lze pokračování trendu očekávat i v příštím roce.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně zaznamenal k radosti bankéřů nárůst o 1,6 mld. Kč, a to poprvé po sestupném trendu od roku 2011. Jedním z důvodů je i orientace na prodej investičních produktů. Ty sice pomalu ale postupně nahrazují tradiční spořící produkty.

Naopak výnos z obchodování (trading income) letos klesl o 7,8 mld. Kč a byl ovlivněn mimořádným výsledkem loňského roku, mimo jiné z FX operací.

Na straně nákladů se plně projevila aktuální situace na trhu práce, kdy personální náklady bankovního sektoru vzrostly o 2,6 mld. Kč (nárůst o 7 %). Celkové provozní náklady trhu pak vzrostly o 3,8 mld. Kč.

Díky ekonomické kondici našeho hospodářství je potěšující zprávou vývoj tvorby opravných položek k úvěrům. Ta dosáhla nejnižší hodnoty za poslední desetiletí a banky v souhrnu generovaly pouze 5,4 mld. Kč (například v roce 2016 byl náklad na tvorbu opravných položek více dvojnásobný, tj. 11,8 mld. Kč). Ještě markantnější je relativní srovnání, kdy v roce 2018 banky natvořily rizikové náklady ve výši 0,16 % z objemu poskytnutých úvěrů a v roce 2009 činil ukazatel 1,4 %. Opravné položky jsou spolu s úrokovým výnosem hlavními „tahouny“ ziskovosti celého sektoru.

Data za jednotlivé banky zatím nejsou k dispozici, ale z výsledků skupin bank je patrné, že malé a střední banky hrály hlavní roli na meziročním růstu ziskovosti, když zaznamenaly 30% nárůst k roku 2017:

–      velké banky +2,3 mld. Kč (4 %),

–      stavební spořitelny -0,01 mld. Kč (0 %),

–      pobočky zahraničních bank +0,08 mld. Kč (+2 %),

–      střední a malé banky +4,3 mld. Kč (+30 %).

Roman Lux
Deloitte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.