Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

AXA Startup Barometr: Se správnými dovednostmi mohou startupy uspět v jakémkoliv oboru

Banky AXA Bank 30.10.2018 | 09:58 0 Komentářů

AXA Startup Barometr je nový průzkum, který popisuje vývoj a klima české startupové scény. Svými názory do něj přispěli mentoři StartupYardu, nejstaršího soukromého akcelerátoru ve střední a východní Evropě. Podle výstupů AXA Startup Barometru jsou hlavními a nejdůležitějšími vlastnostmi úspěšného zakladatele startupu vytrvalost a podnikatelský duch. Teprve po nich následují kreativita nebo vizionářství. Více než šestina mentorů se shodla, že s potřebnými schopnostmi a dovednostmi mohou startupy uspět v jakémkoliv oboru podnikání. Etablované společnosti / korporace a startupy se od sebe při společných akcích učí navzájem. Velké společnosti se inspirují, jak omezovat administrativní procesy, urychlit zavádění změn nebo dát prostor kreativitě a novým projektům, a přitom akceptovat jejich nejistý výsledek.

Skupina AXA ČR & SK a StartupYard společně realizovali první kolo průzkumu mezi mentory startupů, který si klade za cíl zmapovat klima místní startupové scény. Z něj vyplývá několik sdělení, která by měl vzít v úvahu i nejeden zkušený manažer.

„Neschopnost adaptace a změny způsobila, že mnoho zavedených velkých společností postupně ztratilo svou pozici na trhu,“ říká Robert Gauci, generální ředitel skupiny AXA pro Česko a Slovensko a dodává: „Klienti od nás očekávají více než jen proplácení svých škod. Musíme jim být na blízku a stát se jejich opravdovým partnerem. Inovace jsou hlavní hnací silou pro vybudování lepšího světa pro naše děti a další budoucí generace. Abychom toho dosáhli, musíme být aktivním hráčem na poli inovací. Jedině tak můžeme vytvářet řešení, která odpovídají potřebám lidí.“

Většina mentorů se shodla, že nejdůležitějšími vlastnostmi, pokud chcete uspět jako startup, jsou vytrvalost a podnikatelský duch. Dalšími podstatnými charakteristikami jsou podle respondentů průzkumu kreativita, zápal pro věc a vize. Spíše než schopnost nacházet neotřelá řešení nebo prázdná místa na trhu tedy rozhoduje odhodlání a nasazení.

Na otázku, co spolupráce se startupy dává mentorům, nejvíce z nich odpovídalo, že je motivuje snaha předat své zkušenosti nastupující generaci nadějných podnikatelů. Také často uváděli, že jim pomáhá udržovat kontakt se současnými moderními trendy, nacházet neotřelá řešení. V mentoringu vidí skvělou příležitost pro navazování nových kontaktů či nacházení investičních příležitostí.

AXA Startup Barometr se také zaměřil na nejperspektivnější obory. Šestina mentorů se shodla, že takto položená otázka vlastně není relevantní, protože s vhodným mixem vlastností a schopností mohou startupy uspět v jakémkoli oboru. Nicméně nejčastěji jmenované oblasti byly zavádění umělé inteligence a strojového učení, využití virtuální reality a medicína nebo zdravotnictví obecně. Mezi další perspektivní obory patří podle účastníků ankety využití nových technologií ve finančnictví, pojišťovnictví a zemědělství (fintech, insurtech a agrotech).

Polovina zapojených mentorů si nemyslí, že jsou české startupy dostatečně napojené na trh venture kapitálu. Přibližně čtvrtina z nich si však domnívá, že opak je pravdou. V této oblasti je tedy, alespoň podle názoru účastníků průzkumu, prostor pro další rozvoj.

Podle více než poloviny odpovědí je současná situace vstřícnější k zakladatelům nových firem, než byla před deseti lety. Zajímavý názor sdílený více účastníky je, že dnes je snazší firmu založit, ale složitější uspět a vydržet.

Skupina AXA ČR & SK vnímá inovace jako součást své firemní DNA. Spolupráce s akcelerátorem StartupYard vidí jako logické vyústěním svého dlouhodobého směřování. Díky zapojení svých manažerů do role mentorů pro přední středoevropský startupový akcelerátor nachází skupina AXA ČR & SK cesty, jak do svého současného podnikání zavádět inovativní postupy. Díky intenzivní diskuzi se slibnými startupy si také udržuje kontakt s nejnovějšími trendy, aby je mohla implementovat do svých stávajících procesů či služeb.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.