Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Vyjádření společnosti OVB Allfinanz, a.s. k vyloučení individuálního člena pana Lukáše Štorka z řad AFIZ

Oficiální vyjádření společnosti OVB Allfinanz k případu vyloučení Lukáše Štorka z AFIZu.

V reakci na vzniklou situaci a s cílem zaujmout k celé věci kvalifikované stanovisko požádala společnosti OVB Allfinanz (dále jen OVB) AFIZ o předání veškerých dostupných podkladů relevantních pro posouzení této kauzy. AFIZ však poskytl jen původní stížnost na postup L. Štorka a jeho vyjádření. Ostatní části spisu jsou dle sdělení AFIZ interní a neveřejné.

Po důkladném prozkoumání dostupných materiálů došlo OVB k závěru, že z předložených dokumentů jednoznačně nevyplývá úmysl pana Štorka klienta záměrně poškodit. OVB proto Lukáše Štorka požádala o vysvětlení celé záležitosti, prověřila jeho vysvětlení a srovnala je s dostupnými podklady AFIZ.

Lukáš Štork svou chybu po projednání s vedením OVB uznal a zavázal se, že bude plně respektovat uložené nápravné opatření, jehož součástí je kontrolní kalendář pro jeho plnění. Navíc se společnost OVB rozhodla vyslovit Lukáši Štorkovi výstrahu a současně mu uložila smluvní pokutu dle článku 3.17 Smlouvy o spolupráci v plné výši.

OVB ještě více posílí celý systém interních opatření provádění několikastupňové kontroly kvality poskytovaných služeb Od kontrolních aktivit Servisního centra přes namátkové kontroly uzavíraných smluv až po přímou komunikaci s klienty či kontrolu přímého nadřízeného v poradenské struktuře.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že přijatá opatření povedou jednoznačně k tomu, aby se podobná situace již neopakovala.

Jaroslava Matoušková
PR Manager

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.