Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

„Výdělek“ při studiu

Na SOS se v poslední době obrací stále více spotřebitelů, kteří se cítí být poškozeni společností EUROFINANCIAL CZ s.r.o. Situace je o to závažnější, že se jedná převážně o studenty – tedy osoby vzhledem ke svému věku a nedostatku životních zkušeností zranitelnější. SOS spatřuje v jednání společnosti nekalé obchodní praktiky, proto podalo podnět České národní bance, která je dozorovým orgánem v oblasti podnikání této společnosti. (Tisková zpráva SOS)

Společnost EUROFINANCIAL CZ s.r.o. se zabývá zprostředkováním produktů finančního trhu, zejména pojištění Uzavírá se zájemci smlouvy o poskytování poradenství v oblasti pojištění a dalších finančních produktů, za to vyžaduje zaplacení částky 22.900Kč. Příjemce má pro společnost EUROFINANCIAL CZ s.r.o. získávat další klienty, za což společnost slibuje provizi. Pokud se spotřebitel rozhodne od smlouvy odstoupit, je povinen výše uvedenou částku zaplatit jako smluvní pokutu anebo uzavřít životní pojištění na dobu minimálně tří let. Vždy však o částku přijde. Jednatel společnosti tvrdí, že smlouva nesouvisí s poskytováním životního pojištění, informace poskytované zájemcům při uzavírání smlouvy jsou však jiné. 

 „V uvedeném jednání spatřujeme nekalou obchodní praktiku podle § 4 zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, kdy podnikatel užívá v rozporu s požadavky odborné péče praktiky, které jsou způsobilé poškodit spotřebitele a v praxi k tomuto poškozování skutečně dochází“. říká Jana Teplá, právnička SOS.  „Navíc jsou obchodní praktiky zaměřeny na studenty, kteří jsou pro svůj nížší věk a nedostatečné zkušenosti,  zranitelější. Vzhledem ke způsobu užívání psychického nátlaku a manipulaci při uzavírání těchto smluv lze uvažovat i o porušení zákazu užívání agresivních praktik,“ dodává.

Novela zákona o ochraně spotřebitele, která zavádí pojem nekalých obchodních praktik, je v ČR účinná od 12. 2. 2008. Zakázána jsou klamavá a agresívní jednání podnikatele. Zákaz míří právě na taková jednání, která předchází uzavření smlouvy a která ovlivňují rozhodování spotřebitele. Zjednodušeně řečeno lze za klamavou obchodní praktiku považovat vše, co uvádí spotřebitele v omyl, a tak mu brání, aby uskutečnil obchod na základě relevantních informací. Agresivní je pak taková praktika, která výrazně zhoršuje svobodnou volbu nebo chování spotřebitele. Zákon obsahuje i výčet zakázaných praktik, které jsou za všech okolností nepřípustné.

Společnost Eurofinancial CZ je dle obchodního rejstříku na trhu necelých 5 let. SOS se problematickými smlouvami této společnosti zabývalo již před rokem a půl. V té době vypadaly smlouvy sice odlišně od těch, které jsou uzavírány nyní, ale vedly ke stejnému důsledku. Díky novele zákona o ochraně spotřebitele by měly být obchodní praktiky této společnosti nyní lépe postižitelné.

Tisková zpráva SOS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.