Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

Růst HDP ČR za rok 2019 znamená nejslabší dynamiku od roku 2013 – tehdy ovšem česká ekonomika vykázala celoroční pokles

Růst české ekonomiky v závěru loňského roku dále zpomalil, meziroční růst HDP na úrovni 1,7 % dle stávajících údajů představuje nejslabší nárůst od 3. čtvrtletí roku 2016.
Vykázaný mezičtvrtletní růst 0,2 % znamená nejslabší přírůstek HDP od 1. čtvrtletí roku 2014 a jde o mírně slabší výsledek, než čekal finanční trh a ČNB.

Mezičtvrtletnímu růstu HDP na úrovni 0,2 % by teoreticky odpovídal meziroční růst ekonomiky zhruba tempem 1,8 % či 1,9 %.
Z oficiálně vykázaného meziročního růstu vyplývá, že zřejmě došlo k revizi údajů o růstu HDP za předchozí čtvrtletí, v případě meziročního růstu by mělo jít o revizi směrem dolů.

Jako vždy u těchto předběžných údajů platí konstatování, že na detailní statistiku o výkonu HDP v závěrečném čtvrtletí a za rok 2019 jako celek si ještě musíme několik týdnů počkat: statistický úřad detailní údaje zveřejní 3. března.
Z komentářů ČSÚ nicméně plyne, že na straně poptávky táhla českou ekonomiku v závěru loňského roku především spotřeba domácností, což není překvapivé.
Solidní růst mezd a obecně i nadále příznivá situace na trhu práce nahrává do karet tomu, aby české domácnosti dále zvyšovaly svou spotřebu.
Spotřeba domácností byla klíčovým tahounem růstu české ekonomiky i v celém loňském roce a klíčovou roli z pohledu růstu tuzemské ekonomiky by soukromá spotřeba měla hrát i letos.

Za celý rok 2019 vykázal HDP růst 2,4 %, což znamená zpomalení z růstu 2,8 %, jenž česká ekonomika dle stávajících dat vykázala v roce 2018.
Růst 2,4 % fakticky znamená nejslabší dynamiku HDP České republiky od roku 2013 – tehdy ovšem česká ekonomika vykázala celoroční pokles.

Zpomalení tempa růstu české ekonomiky v závěru loňského roku a za rok 2019 jako celek není nijak překvapivé.
Slabší růst HDP České republiky zapadá do obrázku zpomalujícího hospodářského růstu v eurozóně včetně Německa, tedy do obrázku méně příznivého vývoje poptávky na našich hlavních exportních trzích.
To se podepsalo i do negativního příspěvku zpracovatelského průmyslu k výkonu české ekonomiky, jak to v komentáři k HDP za loňské závěrečné čtvrtletí zmiňuje statistický úřad.

Pro zpomalení růstu v samotném závěrečném čtvrtletí roku 2019 pak hovořila také měsíční data z české ekonomiky.

Další zpomalení růstu české ekonomiky čekám i pro letošní rok, celoroční růst HDP by měl klesnout pod dvě procenta, můj odhad růstu HDP v roce 2020 činí 1,9 %.
I nadále platí konstatování, že o vývoji v letošním roce rozhodnou především zahraniční faktory, tedy situace v mezinárodním obchodě, nově koronavirus a celkově vývoj růstu světové ekonomiky a především pak hospodářská situace v eurozóně.
Jakkoliv sdílím názor, že tempo růstu ekonomiky eurozóny v průběhu letošního roku oživí, tak za rok 2020 jako celek půjde o faktor táhnoucí českou ekonomiku k celoročnímu zpomalení růstu HDP.

Radomír Jáč
hlavní ekonom
Generali Investments CEE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.