CZK/€ 24.565 +0,10%

CZK/$ 24.167 -0,24%

CZK/£ 29.173 +0,10%

CZK/CHF 25.362 -0,54%

01. 08. 2022

0 komentářů

Rostoucí objem úvěrů a vkladů se promítl i do finančních výsledků České spořitelny za 1. pololetí 2022

 

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2022 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,0 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2021 činil 6,6 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 67,0 %, díky výrazně vyššímu provoznímu výsledku odrážejícímu vývoj po pandemii COVID-19, podpořený rozpuštěním opravných položek k rizikům v 1. pololetí 2022. Provozní zisk dosáhl 14,8 mld. Kč, ve srovnání s 1. pololetím 2021 tak vzrostl o 43,7 %. 

Výsledky České spořitelny v 1. pololetí odrážejí především rostoucí důvěru klientů v naši podporu v náročných časech, což se projevilo v rostoucích vkladech a úvěrech. Pokračovali jsme v pomoci našim klientům v mnoha směrech, abychom dále zlepšovali jejich finanční zdraví a finanční odolnost. ČS posílila program vrácení peněz za nákup potravin, rozšířila pojistné krytí a urychlila vývoj svých digitálních řešení.

I díky tomuto úsilí dosáhla Česká spořitelna solidního čistého zisku v 1. pololetí 2022 s výrazným meziročním růstem, který byl převážně ovlivněn nižší srovnatelnou základnou v důsledku pandemie COVID-19. Navzdory silné finanční výkonnosti přetrvává vysoká nejistota kvůli pokračující válce na Ukrajině, narušeným dodavatelským řetězcům, možnému nedostatku plynu a rostoucí inflaci způsobené cenami energií,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků Banky za 1. pololetí 2022.

HLAVNÍ UKAZATELE

Po zotavení po pandemii COVID-19 v roce 2021, se očekává výrazné zpomalení české ekonomiky v roce 2022, zejména kvůli negativním dopadům války na Ukrajině, narušeným dodavatelským řetězcům, možnému nedostatku plynu a vysokým cenám energií.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2022 výše 1 843,8 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2021 se zvýšila o 12,3 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především úvěry bankám společně s úvěry klientům. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů.

REKLAMA

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS meziročně vzrostl o 9,9 % na 902,4 mld. Kč. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 13,1 % na 574,7 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+16,1 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+15,9 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 8,2 % na 324,9 mld. Kč, díky nárůstu u malých a středních podniků (+12,6 %), velkých korporací (+5,0 %) a korporátních dceřiných společností (+24,9 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 12,1 % na 1 371,7 mld. Kč což bylo způsobeno růstem ve všech segmentech. Vklady domácností se meziročně zvýšily o 5,3 % na 923,1 mld. Kč. Vklady korporátní klientely byly ovlivněny krátkodobými vklady a meziročně vzrostly o 20,9 % na 274,1 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru narostly v meziročním srovnání o 45,2 % na 174,5 mld. Kč a byly též ovlivněny krátkodobými transakcemi.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2022 v meziročním porovnání vzrostl o 43 tisíc na 4,5 milionu, ze kterých přibližně 2 miliony klientů v 1. pololetí 2022 využívalo digitální bankovnictví.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 30. červnu 2022 představoval 125,6 mld. Kč, což je o 12,0 % méně než na konci roku 2021. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny k 30. červnu 2022 dosáhl 20,3 %, což je značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (15,2 %).

Provozní zisk České spořitelny vzrostl v 1. pololetí 2022 meziročně o 43,7 % na 14,8 mld. Kč, což odráží celkový vývoj po pandemii COVID-19. Provozní výnosy vzrostly v meziročním porovnání o 25,0 %, ovlivněny obchodním růstem a zvyšováním úrokových sazeb ČNB.

REKLAMA

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se ve srovnání s 1. pololetím 2021 zvýšil o 27,0 % a dosáhl 18,5 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn růstem klientských úvěrů a vkladů, podpořenými investicemi do státních dluhopisů. Čistý úrokový výnos byl též pozitivně ovlivněn zvýšením úrokových sazeb ČNB. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům v 1. pololetí 2022 dosáhla 2,15 % a byla podpořena prostředím s vyššími úrokovými sazbami a strukturou aktiv.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 6,7 % na 4,8 mld. Kč, což bylo způsobeno čistým výnosem z poplatků z úvěrové činnosti a zprostředkování pojistných produktů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále ovlivněn platebními operacemi, které odrážely dvouciferný nárůst karetních transakcí a rovněž pozitivní vývoj správy korporátního platebního styku.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v 1. pololetí 2022 o 58,0 % na 1,8 mld. Kč, což bylo způsobeno obchody s deriváty a cennými papíry, vyššími příjmy z prodeje cizoměnových produktů a celkovým vývojem po pandemii COVID-19.

Celkové provozní náklady zůstaly nízko pod mírou inflace a meziročně se zvýšily o 5,6 % na 10,5 mld. Kč v 1. pololetí 2022, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a ostatních správních nákladů. Nárůst nákladů na zaměstnance (meziročně +7,3 %) byl tažen převážně zvýšením mezd a zaměstnaneckým akciovým programem. Vyšší náklady na správu majetku, obchodní provoz a náklady spojené se zaměstnanci v kombinaci s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů vedly k růstu ostatních správních nákladů (meziročně +5,9 %). V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně výrazně zlepšil na 41,5 % z 49,2 % v 1. pololetí 2021.

Ztráta z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku a ztráty byla ovlivněna prodejem dluhopisů a dosáhla 0,7 mld. Kč.

Výsledek ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) v 1. pololetí 2022 představoval rozpouštění opravných položek ve výši 0,7 mld. Kč. Pozitivní vývoj kvality portfolia se 3

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.