CZK/€ 24.340 -0,51%

CZK/$ 22.967 -1,08%

CZK/£ 28.146 -0,10%

CZK/CHF 25.174 -0,37%

18. 09. 2023

0 komentářů

Průzkum Fidelity International ukazuje nedostatek odhodlání investorů pro spravedlivou transformaci

 

  • Průzkum společnosti Fidelity odhaduje, že pouze 42 % investorů je obeznámeno s konceptem „spravedlivé transformace“.
  • 91 % investorů však věří, že „spravedlivá transformace“ bude mít v dlouhodobém horizontu pozitivní dopad na rizikově očištěný výnos.
  • Pouze 35 % z těch, kteří jsou s tímto pojmem obeznámeni, již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na „spravedlivou transformaci“.

Společnost Fidelity International („Fidelity“) zveřejnila klíčové závěry svého průzkumu o „spravedlivé transformaci“, který hodnotí povědomí investorů o tomto tématu, ale i jejich chuť investovat do této oblasti. Spravedlivá transformace je jednou z klíčových priorit společnosti Fidelity v oblasti udržitelného rozvoje a v souladu se svou strategií firma ve spolupráci s Coalition Greenwich zjišťovala názory více než 120 institucionálních investorů a finančních zprostředkovatelů, aby této důležité problematice do hloubky porozuměla.

Loading 

Investorům chybí pochopení i přesvědčení, že je třeba dosáhnout „spravedlivé transformace“

Pojem „spravedlivá transformace“, který společnost Fidelity definuje jako „dosažení přechodu z vysokoemisní ekonomiky na nízkouhlíkovou, a to způsobem, který je pro všechny všeobecně spravedlivý“, zná pouze 42 % respondentů, přičemž povědomí o něm je nižší u asijských investorů (30 %) ve srovnání s evropskými investory (47 %).

V souladu s nedostatečnou znalostí tohoto pojmu investoři také projevili nedostatečné přesvědčení, jak jako společnost můžeme „spravedlivé transformace“ dosáhnout. 43 % respondentů se domnívá, že je to nepravděpodobné, a pokud se to podaří, více než čtvrtina investorů (27 %) si myslí, že přechod bude trvat déle než 15 let. 52 % přitom očekává, že půjde o trvalý proces.

Tato nedostatečná informovanost a nízká míra odhodlání může vysvětlovat, proč pouze 35 % z těch, kteří jsou obeznámeni se „spravedlivou transformací“, již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na toto téma. Zdá se, že Evropa je o krok napřed – 38 % respondentů v Evropě již má nebo připravuje specializovanou investiční strategii, zatímco v Asii je to jen 20 %. Více než polovina (52 %) investorů však v současné době uvažuje o tomto tématu jako o součásti širšího přístupu k ESG.

Investiční atraktivita: vytváření pozitivního dopadu prostřednictvím strategické alokace aktiv

REKLAMA

V dlouhodobém horizontu se všichni dotázaní investoři v drtivé většině domnívají, že investice do „spravedlivé transformace“ budou mít pozitivní dopad (91 %) na rizikově očištěný výnos, což dokazuje, že investoři toto téma vnímají jako investiční příležitost. V krátkodobém horizontu však investoři zůstávají rozděleni v názoru, zda bude mít pozitivní (21 %), negativní (26 %) nebo neutrální vliv (52 %).

Na otázku, jaké jsou hlavní důvody pro investování do „spravedlivé transformace“, zvolily více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů „pozitivní dopad na životní prostředí dosažením čisté nuly“ spolu s „pozitivním dopadem na společnost“ (73 %), což zdůrazňuje úzkou souvislost mezi environmentálními a společenskými aspekty.

Vzhledem k této odezvě nepřekvapí, že 92 % odpovědí vyzdvihuje jako nejatraktivnější z investičního hlediska odvětví „obnovitelné energie“, následované odvětvím technologií a IT (61 %) a zemědělsko-potravinářským odvětvím (60 %). Pokud jde o třídy aktiv, 89 % investorů se domnívá, že nejvýznamnější roli v dosažení „spravedlivé transformace“ budou hrát akcie, následované soukromými aktivy (81 %) a tematickými investicemi (66 %).

Graf: Třídy aktiv a jejich role v dosahování spravedlivé transformace

Zdroj: Fidelity International. Otázka: Na stupnici od 1 do 5, kde „1“ znamená „nevýznamný“ a „5“ znamená „mimořádně významný“. Které z následujících tříd aktiv podle vás hrají nejvýznamnější roli v dosažení spravedlivé transformace? Základ: 127 

REKLAMA

Graf: Hlavní důvody, proč investovat do dosažení spravedlivé transformace

Zdroj: Fidelity international. Jaké jsou nebo by byly hlavní důvody pro investování za účelem dosažení spravedlivé transformace? (Škála do 5); Základ: 127

Odstranění překážek

I když je povzbudivé, že investoři vidí v dosažení „spravedlivé transformace“ v dlouhodobém horizontu příležitosti k růstu, pomalé tempo jejího naplňování lze vysvětlit četnými překážkami, které přetrvávají. Průzkum totiž upozorňuje na následující problémy, které brání pokroku v této oblasti:

  • Chybí transparentní vládní politika (46 %)
  • Aktivní lobbování ze strany tradičních průmyslových odvětví za delší znečišťování (29 %)
  • Geopolitické napětí (25 %)
  • Hospodářská recese (21 %)
  • Zakořeněné chování spotřebitelů (21 %)

Emilie Goodallová, ředitelka oddělení Stewardship pro Evropu společnosti Fidelity International, uvedla: „Zjednodušeně řečeno, „spravedlivá transformace“ znamená proces přechodu na udržitelnější ekonomiku, který nikoho nenechá na holičkách. Ve skutečnosti však „spravedlivá transformace“ zahrnuje množství témat spojených s klimatem, komunitami, pracovními trhy a rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. V důsledku toho je způsob měření a naplňování spravedlivé transformace neuvěřitelně komplexní záležitostí. Jedno je však jasné – společenský dopad přechodu na udržitelnou ekonomiku musí být ústředním hlediskem. A přestože investoři začínají chápat význam spravedlivé transformace, náš průzkum naznačuje, že je třeba podporovat další zvyšování povědomí o tomto tématu.“

„Ve společnosti Fidelity international hrajeme klíčovou roli pro zapojování investorů i společností, do nichž investujeme, do procesu spravedlivé transformace, způsobem, který je konzistentní, dostatečně konkrétní a který podporuje komunity a země, které tento přechod potřebují nejvíce. Jádrem našeho přístupu je aktivní správa – iniciativa, kombinace zapojení společností “zespoda”, tematického zapojení “seshora” a celosystémového pohledu na správu pro dosažení maximálního dopadu.“

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rok poté: Jak proof-of-stake změnil Ethereum

Loni v září nahradilo Ethereum svůj konsenzuální mechanismus založený na proof-of-work blockchainu konceptem proof-of-stake. Tento dychtivě očekávaný upgrade je označovaný jako Sloučení (The Merge). V uplynulém roce došlo ke snížení počtu etherů v oběhu o téměř 300 000 a spotřeba elektřiny klesla o 99,95 %. Mezitím se však síť přiblížila možnému kritickému […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023

Poselství a nutnost 5S jsou stála aktuální

Jedna z dnes celosvětově rozšířených metod zvyšování produktivity nese označení „5S“. Jde o dobré hospodaření na pracovištích, a to se ve výsledku odráží v nákladech a rentabilitě. Tisknou-li se například zbytečné kopie, ve vytištěném jsou chyby, musí se to opravit a předělávat, stojí to peníze. Kdykoliv vznikne chyba, […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *