CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

18. 09. 2023

0 komentářů

Průzkum Fidelity International ukazuje nedostatek odhodlání investorů pro spravedlivou transformaci

 

  • Průzkum společnosti Fidelity odhaduje, že pouze 42 % investorů je obeznámeno s konceptem „spravedlivé transformace“.
  • 91 % investorů však věří, že „spravedlivá transformace“ bude mít v dlouhodobém horizontu pozitivní dopad na rizikově očištěný výnos.
  • Pouze 35 % z těch, kteří jsou s tímto pojmem obeznámeni, již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na „spravedlivou transformaci“.

Společnost Fidelity International („Fidelity“) zveřejnila klíčové závěry svého průzkumu o „spravedlivé transformaci“, který hodnotí povědomí investorů o tomto tématu, ale i jejich chuť investovat do této oblasti. Spravedlivá transformace je jednou z klíčových priorit společnosti Fidelity v oblasti udržitelného rozvoje a v souladu se svou strategií firma ve spolupráci s Coalition Greenwich zjišťovala názory více než 120 institucionálních investorů a finančních zprostředkovatelů, aby této důležité problematice do hloubky porozuměla.

Loading 

Investorům chybí pochopení i přesvědčení, že je třeba dosáhnout „spravedlivé transformace“

Pojem „spravedlivá transformace“, který společnost Fidelity definuje jako „dosažení přechodu z vysokoemisní ekonomiky na nízkouhlíkovou, a to způsobem, který je pro všechny všeobecně spravedlivý“, zná pouze 42 % respondentů, přičemž povědomí o něm je nižší u asijských investorů (30 %) ve srovnání s evropskými investory (47 %).

V souladu s nedostatečnou znalostí tohoto pojmu investoři také projevili nedostatečné přesvědčení, jak jako společnost můžeme „spravedlivé transformace“ dosáhnout. 43 % respondentů se domnívá, že je to nepravděpodobné, a pokud se to podaří, více než čtvrtina investorů (27 %) si myslí, že přechod bude trvat déle než 15 let. 52 % přitom očekává, že půjde o trvalý proces.

Tato nedostatečná informovanost a nízká míra odhodlání může vysvětlovat, proč pouze 35 % z těch, kteří jsou obeznámeni se „spravedlivou transformací“, již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na toto téma. Zdá se, že Evropa je o krok napřed – 38 % respondentů v Evropě již má nebo připravuje specializovanou investiční strategii, zatímco v Asii je to jen 20 %. Více než polovina (52 %) investorů však v současné době uvažuje o tomto tématu jako o součásti širšího přístupu k ESG.

REKLAMA

Investiční atraktivita: vytváření pozitivního dopadu prostřednictvím strategické alokace aktiv

V dlouhodobém horizontu se všichni dotázaní investoři v drtivé většině domnívají, že investice do „spravedlivé transformace“ budou mít pozitivní dopad (91 %) na rizikově očištěný výnos, což dokazuje, že investoři toto téma vnímají jako investiční příležitost. V krátkodobém horizontu však investoři zůstávají rozděleni v názoru, zda bude mít pozitivní (21 %), negativní (26 %) nebo neutrální vliv (52 %).

Na otázku, jaké jsou hlavní důvody pro investování do „spravedlivé transformace“, zvolily více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů „pozitivní dopad na životní prostředí dosažením čisté nuly“ spolu s „pozitivním dopadem na společnost“ (73 %), což zdůrazňuje úzkou souvislost mezi environmentálními a společenskými aspekty.

Vzhledem k této odezvě nepřekvapí, že 92 % odpovědí vyzdvihuje jako nejatraktivnější z investičního hlediska odvětví „obnovitelné energie“, následované odvětvím technologií a IT (61 %) a zemědělsko-potravinářským odvětvím (60 %). Pokud jde o třídy aktiv, 89 % investorů se domnívá, že nejvýznamnější roli v dosažení „spravedlivé transformace“ budou hrát akcie, následované soukromými aktivy (81 %) a tematickými investicemi (66 %).

Graf: Třídy aktiv a jejich role v dosahování spravedlivé transformace

REKLAMA

Zdroj: Fidelity International. Otázka: Na stupnici od 1 do 5, kde „1“ znamená „nevýznamný“ a „5“ znamená „mimořádně významný“. Které z následujících tříd aktiv podle vás hrají nejvýznamnější roli v dosažení spravedlivé transformace? Základ: 127 

Graf: Hlavní důvody, proč investovat do dosažení spravedlivé transformace

Zdroj: Fidelity international. Jaké jsou nebo by byly hlavní důvody pro investování za účelem dosažení spravedlivé transformace? (Škála do 5); Základ: 127

Odstranění překážek

I když je povzbudivé, že investoři vidí v dosažení „spravedlivé transformace“ v dlouhodobém horizontu příležitosti k růstu, pomalé tempo jejího naplňování lze vysvětlit četnými překážkami, které přetrvávají. Průzkum totiž upozorňuje na následující problémy, které brání pokroku v této oblasti:

  • Chybí transparentní vládní politika (46 %)
  • Aktivní lobbování ze strany tradičních průmyslových odvětví za delší znečišťování (29 %)
  • Geopolitické napětí (25 %)
  • Hospodářská recese (21 %)
  • Zakořeněné chování spotřebitelů (21 %)

Emilie Goodallová, ředitelka oddělení Stewardship pro Evropu společnosti Fidelity International, uvedla: „Zjednodušeně řečeno, „spravedlivá transformace“ znamená proces přechodu na udržitelnější ekonomiku, který nikoho nenechá na holičkách. Ve skutečnosti však „spravedlivá transformace“ zahrnuje množství témat spojených s klimatem, komunitami, pracovními trhy a rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. V důsledku toho je způsob měření a naplňování spravedlivé transformace neuvěřitelně komplexní záležitostí. Jedno je však jasné – společenský dopad přechodu na udržitelnou ekonomiku musí být ústředním hlediskem. A přestože investoři začínají chápat význam spravedlivé transformace, náš průzkum naznačuje, že je třeba podporovat další zvyšování povědomí o tomto tématu.“

„Ve společnosti Fidelity international hrajeme klíčovou roli pro zapojování investorů i společností, do nichž investujeme, do procesu spravedlivé transformace, způsobem, který je konzistentní, dostatečně konkrétní a který podporuje komunity a země, které tento přechod potřebují nejvíce. Jádrem našeho přístupu je aktivní správa – iniciativa, kombinace zapojení společností “zespoda”, tematického zapojení “seshora” a celosystémového pohledu na správu pro dosažení maximálního dopadu.“

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

 


Související články

Udržitelnost energetických firem začíná z pohledu investorů hrát prim

Důležitost přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie nabírá na síle a stává se v energetických firmách tématem číslo jedna. Na udržitelnost se totiž stále častěji ptají investoři, kteří ji při rozhodování, kam své peníze vloží, zohledňují. Podniky proto tlačí na implementaci nových technologií a zrychlování přechodu […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

14. 06. 2024

Tři věci, na které si dát pozor při koupi investiční nemovitosti v oblíbených destinacích v EU

Nákup nemovitosti v zahraničí se stává stále oblíbenější alternativou tuzemských investorů. Kromě možnosti koupit dům či apartmán v příjemné dovolenkové destinaci k vlastnímu využití, totiž tyto nemovitosti nabízejí ve srovnání s Českou republikou vyšší výnos z pronájmu. Ten se na rozdíl od pražských výnosů v rozsahu 3 až 5 % […]

Text: Redakce

Foto: Luxent

13. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *