Neděle 23. ledna. Svátek má Zdeněk.

PPF obdržela souhlas ČNB nutný pro výkup minoritních akcionářů O2

Skupina PPF oznamuje, že společnost PPF Telco B.V., která je tzv. hlavním akcionářem společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2 CR), obdržela předchozí souhlas České národní banky se zahájením procesu výkupu minoritních akcionářů společnosti O2 CR. Jedná se o potřebné regulatorní rozhodnutí, které navazuje na červnové nabytí více než 90% podílu na základním kapitálu O2 CR. PPF Telco B.V. požádá O2 CR o svolání předmětné valné hromady.

Výkupní cena za jednu akcii (tzv. přiměřené protiplnění) byla určena na 270 Kč za jednu akcii O2 CR, přičemž řádnost odůvodnění této částky byla potvrzena rozhodnutím ČNB. Odkup bude realizován prostřednictvím PPF banky a.s.

Telekomunikační operátoři a infrastrukturní společnosti PPF Telecom Group na trzích střední a jihovýchodní Evropy jsou strategickým aktivem Skupiny, jehož rozvoji věnuje PPF mimořádnou pozornost. Skupina PPF plánuje po nabytí 100 % akcií O2 CR tuto společnost plně integrovat do své telekomunikační divize PPF Telecom Group a využít všech synergií. Součástí PPF Telecom Group jsou mobilní operátoři působící pod značkou Telenor v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a také infrastrukturní společnosti CETIN Group, které působí ve stejných zemích i v ČR.

Cílem začlenění operátora O2 CR je konsolidace, respektive posílení pozice PPF Telecom Group na poli telekomunikačních služeb a infrastruktury ve střední a jihovýchodní Evropě. Podle vyjádření PPF tento krok přinese ve výsledku nejen zkvalitnění služeb zákazníkům, ale také zjednodušení a optimalizaci ekonomických procesů ve společnosti PPF Telecom Group. To jí umožní obstát ve stále se zvětšující konkurenci na trhu.

Společnosti O2 Czech Republic a.s. a její dceřiná společnost O2 Slovakia s.r.o. budou i nadále v ČR a na Slovensku působit pod značkou O2. Celý proces výkupu minoritních akcionářů by měl být dokončen zhruba do poloviny příštího roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.