Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Pojišťovny zodpovídají za neetické chování finančních poradců

Stížnostmi spotřebitelů na neetické chování některých finančních poradců řeší útvar na ochranu spotřebitele České národní banky (ČNB), který může případně dané pojišťovně uložit i pokutu. Klienti pojišťoven mnohdy nejsou například obeznámeni s tím, že jejich splátky hradí ještě dlouhou dobu po uzavření smlouvy odměnu finančního poradce. 

„Pojišťovna v některých případech sama uzná, že pojistka byla sjednána špatně, a akceptuje odstoupení od smlouvy od samého počátku, kdy spotřebitel dostane zaplacené pojistné zpět,“ uvádí ředitelka útvaru ČNB Helena Kolmanová.

V případě zjištěného pochybení vyzve ČNB pojišťovnu k nápravě. Sjednání nápravy, případné odstoupení od smlouvy od jejího počátku a vrácení již zaplaceného pojistného není vymahatelné a závisí na samotných pojišťovnách. Útvar se snaží o nápravu mimo správní řízení, což umožňuje dosáhnout nápravy do tří měsíců.

ČNB  hrozí pojišťovnám pokutou v maximální výši pěti milionů korun. Pokuta není pro pojišťovnu příliš vysoká, avšak udělení pokuty může znamenat ztrátu reputace, která je pro pojišťovny  značně důležitá.

Zdroj: iHNed.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.