Úterý 04. srpna. Svátek má Dominik.

Pioneer rozšiřuje nabídku lucemburských fondů

Skupina Pioneer Investments zaregistrovala pro český trh čtyři nové podfondy Pioneer Funds a Pioneer P.F.

Společnost v prosinci celosvětově zpřehlednila a zefektivnila produktovou nabídku fondů s domicilem v Lucembursku. V rámci změn byly zařazeny do nabídky v ČR čtyři nové fondy, které mají za cíl doplnit stávající nabídku a přizpůsobit produktovou řadu potřebám klientů a měnícím se podmínkám trhu. „Nově uvedené podfondy mohou být zajímavou investiční příležitostí pro klienty, kteří přemýšlejí o kvalitním doplňku svého investičního portfolia,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments v ČR a dodává, „vzhledem k tomu, že některé z nich nabízejí také třídu zajištěnou do českých korun, nemusejí se čeští investoři bát, že by v důsledku posilování koruny proti dolaru či euru, nebo nežádoucím zvýšením volatility kurzu byli ochuzeni o část svých potenciálních výnosů.“

Pioneer Funds – Euro Liquidity je určen konzervativním investorům a investuje do portfolia nástrojů peněžního trhu a vkladů u úvěrových institucí se zbytkovou splatností maximálně 2 roky, denominovaných v eurech. Nástroje peněžního trhu vydané svrchovanými státy musí mít nejméně investiční stupeň. Investice v jiných měnách jsou zcela zajištěny do eura.

Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies investuje do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v místních měnách a vydaných státy rozvíjejících se trhů nebo vydaných jinými státy, jejichž úvěrové riziko je spojené s rozvíjejícími se trhy. Podfond může investovat až 25 % svých aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy a může držet až 5 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi.

Pioneer P.F. – Global Balanced 50 bude běžně investovat až 50 % avšak ne více než 70 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi. Investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových certifikátů. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do vhodných certifikátů na komoditní indexy.

Poslední fond z nové nabídky, Pioneer P.F. – Global Changes, investuje podobně jako předcházející fond. Fond rovněž může investovat do jakéhokoliv druhu finančních derivátových nástrojů, včetně mimo jiné termínovaných kontraktů, opcí, kreditních swapů, úrokových swapů, akciových swapů, swapů s celkovou návratností či měnových forwardových kontraktů, termínovaných kontraktů a opcí na volatilitu, variačních swapů a korelačních swapů. Dva poslední fondy jsou pro české investory dostupné také ve formě zajištěné do české koruny.

Zdroj: Tisková zpráva Pioneer Investments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.