Úterý 28. září. Svátek má Václav.

Ochranná známka Partners banka je neplatná

Ochranná známka Partner banka je podle Městský soud v Praze neplatná. Soud tak dal za pravdu České národní bance (ČNB) a Úřadu pro průmyslové vlastnictví, když rozhodl, že ochranná známka Partners banka je zavádějící a klame spotřebitele.

„Známka vyvolává představu bankovní instituce fungující s určitými zárukami, jako je dohled České národní banky nad bankovními institucemi v oblasti platebního styku, nad stabilitou bankovního trhu či postih nedodržování pravidel,“ uvedla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze Naděžda Řeháková a dodává: „Používá-li společnost Partners For Life Planning slovo,banka‘ ve své ochranné známce, může u průměrného spotřebitele vyvolat klamavý dojem o tom, že je bankou s garancemi, které bance náleží.“

Právník Partners Miroslav Kupka poukazoval na celkem běžné využití ochranných známek se slovy banky nebo spořitelna u společností, které bankovní služby sice nabízejí, ale nemají bankovní licenci. „Jako příklad lze uvést například Poštovní spořitelnu, která je ochrannou známkou vlastněnou Československou obchodní bankou. Poštovní spořitelna není samostatným subjektem a nemá tedy ani bankovní licenci,“ uvedl právník Partners.

Označení Partners banka se nelíbilo ČNB ani Úřadu průmyslového vlastnictví. „Užívání ochranného označení Partners banka je v rozporu s veřejným zájmem, klame veřejnost. Tato ochranná značka vzbuzuje dojem, že její vlastník je oprávněným držitelem bankovní licence,“ uvedli zástupci ČNB.

„Jde o označení mimořádně zavádějící a průměrný spotřebitel nemá příležitost dopátrat se faktu, že vlastník známky není ve skutečnosti bankou,“ uvedl JosefKratochvíl, předseda Úřadu pro průmyslové vlastnictví.

Zdroj: E15.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.