Čtvrtek 06. května. Svátek má Radoslav.

Nejistota ohledně zdanění dividend a investičních fondů poškozuje Českou republiku

Investice 26.08.2013 | 17:32 0 Komentářů

Současné diskuse okolo sněmovnou schválených změn ve zdanění dividend a investičních fondů destabilizují už tak složitě regulovaný sektor a mohou poškodit tuzemský kapitálový trh. Daňové změny souvisejících s novým občanským zákoníkem prošly řádným legislativním procesem a jejich znění je výsledkem debat a připomínkových řízení na odborně-technické úrovni. Pro veřejné rozpočty nejsou žádnou hrozbou. Hrozbou pro ČR je naopak aktuální nepatřičný rozruch na úrovni politických představitelů plný zkratkovitých a neodborných tvrzení (komentář AKAT).

Kapitálový trh je velmi citlivý na jasný, předvídatelný a stabilní legislativní rámec. Jakkoli je nastavení daňových sazeb důležité, ve srovnání s tím, jak může neustálá nejistota ohledně legislativní úpravy poškodit ČR v očích investorů, jsou jednotlivé parametrické změny podružné. Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) proto cítí nutnost uvést na pravou míru zavádějící, neúplné či nepřesné výroky politiků.

1. Změny ve zdanění dividend a investičních fondů nejsou „daňovým tunelem“ 

Podle stávající úpravy investiční fondy platí 5procentní daň ze zisku. Na další úrovni jsou pak zdaňovány výnosy z dividend, a to 19 procenty. Ale pouze v případě fondů kolektivního investování. Dividendy vyplácené z fondů kvalifikovaných investorů jsou v mnoha případech na základě evropské směrnice od daně osvobozeny už nyní. Návrh, který prošel sněmovnou a nyní čeká na schválení senátem, ruší zdanění dividend i u fondů kolektivního investování. Výsledkem tedy má být zachování 5procentního zdanění fondů a nulová daň z dividend pro všechny.

Podle návrhu, který se pokoušel prosadit exministr financí Miroslav Kalousek nejprve na vládě a poté prostřednictvím pozměňovacího návrhu své stranické kolegyně Heleny Langšádlové k vládní předloze ve sněmovně, měla být 19procentní daň z dividend rozšířena na všechny typy fondů. Daňová sazba ze zisku fondů ale měla být snížena z 5 procent na nulu. Ovšem jen pro fondy „skutečné“ (otevřené, s větším počtem investorů atd.). Tím se mělo zabránit praxi některých firem „zabalit“ svůj podnik do investičního fondu a místo 19procentní daně ze zisku tak platit méně. Fondy, které by nenaplňovaly kritéria pro „skutečné“ fondy, by měly povinnost odvádět 19procentní daň.

Této praxi  lze ale zabránit už nyní a bude to možné i v případě, že vstoupí v platnost návrh schválený sněmovnou. Potřebné nástroje například ve formě pokut a předběžných opatření nařízených soudem mají totiž v ruce finanční úřady. Zneužití fondů pro obcházení daní brání i samotná fondová legislativa – majetek fondu v zásadě nesmí být z převážné části vystaven riziku jediného aktiva, např. jediné nemovitosti nebo souboru nemovitostí, jejichž ekonomické využití je vzájemně propojeno. „Zabalení“ klasického výrobního podniku do fondu tedy není a nebude v souladu se zákonem. Proto jsou spekulace o zneužívání fondových struktur pro daňově optimalizace a o údajném vytvoření daňového ráje pro fondy v České republice neopodstatněné.

2. Stát nepřijde o desítky miliard

Částka, o kterou stát na daních přijde, se ani v nejdivočejších snech nemůže vyšplhat do řádu desítek miliard. Pokud projde sněmovnou schválený návrh a osvobození dividend od daně bude vztaženo i na fondy kolektivního investování (tedy retailové fondy určené zejména pro drobné investory), daňový efekt oproti současnému stavu je minimální, jelikož nyní dividendy z těchto fondů nejsou vypláceny vůbec. U fondů kvalifikovaných investorů může stát přicházet v případě, kdy vyplácené dividendy nepodléhají dani, maximálně o 0,6 miliardy korun ročně. A to je kalkulace založená na optimistickém předpokladu, že tyto fondy v průměru vydělají alespoň 5 procent za rok a v případě, kdy bude dividenda skutečně vyplacena. V odborných kruzích pracujeme s předpokladem, že nízké stabilní zdanění fondů zvýší zájem o zakládání i příchod zahraničních fondů do ČR. Stát sice vybere na daních od jednoho fondu méně, celkově ale na tom díky zvýšenému zájmu vydělá. Podle výpočtů Ministerstva financí by velmi realistický scénář, kterým je zdvojnásobení objemu majetku ve fondech, přinesl státní kase celkem 2 miliardy. Podmínkou je kvalitní legislativa, která cizince neodradí.

3. Chystané kroky nejsou zapomenutou dírou v zákoně

Téma zatraktivnění fondových investic se diskutuje několik let na různých úrovních. Byla to jedna z priorit vlády podporovaná poradním orgánem NERV, jehož členem byl i současný předseda vlády v demisi Jiří Rusnok. Podmínkou atraktivního prostředí pro fondy je kvalitní fondová legislativa a stabilní daňové prostředí. Legislativní záměr daňové úpravy fondů prošel standardním připomínkovým řízením, jehož se účastnily i odborné instituce typu AKAT. Předloha, která řádně prošla sněmovnou a nyní čeká na hlasování v senátu, je jednou z možných variant řešení a žádná chyba v ní není.

4. Osvobození dividend od daní není jen pro horních deset tisíc

Přínosem uvedeného návrhu bude v návaznosti na zrušení zdanění dividend pro retailové fondy nastavení výhodnějšího zdanění investic zejména drobných investorů. Proto by pro ně měly být investice do fondů zajímavou formou zhodnocení prostředků. Vstoupit do fondů kolektivního investování přitom lze už s 500 korunami. Proto v žádném případě nejde o opatření pouze pro bohaté. Navíc ve vyspělých státech, mezi které chce ČR patřit, je zcela normální, že velká část populace směřuje část svých peněz do investic na kapitálových trzích a následně také pobírá dividendy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.