Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

Krize na finančních trzích: Evropský bankovní systém bouři ustojí

Evropská bankovní federace (EBF) vydala své oficiální vyjádření k stávající finanční krizi a krachu některých bank.

Světové hospodářství stojí tváří v tvář bezprecedentní krizi, která vyvolává tíživé obavy v souvislosti s pádem několika velkých bank, způsobeným poklesem cen na trzích bydlení a důsledky těchto rizik a angažovanosti v bilancích bank.

Evropská bankovní federace nicméně znovu potvrzuje tyto své  komentáře:

Jde o globální situaci, která má svůj původ v USA. V tomto smyslu EBF vítá zákon o nouzové ekonomické stabilizaci, prosazovaný vládními institucemi USA, který – bude-li přijat zákonodárci – by měl napomoci stabilizovat situaci a obnovit důvěru ve finanční trhy.

EBF zdůrazňuje, že – obecně vzato – jsou vklady drobných vkladatelů pojištěny ve všech zemích Evropské unie. Ve všech členských zemích jsou kryty domácími systémy pojištění vkladů, které tvoří nedílnou součást bezpečnostní sítě obezřetnosti.

EBF nadále vítá kroky centrálních bank, které podporují uspokojení potřeby zdrojů u bank pomocí nouzových injekcí likvidity v situaci, kdy fungování mezibankovních trhů – tradičního místa, kde banky kryjí potřebu zdrojů – zůstává okrajové.

EBF rovněž vítá nedávnou intervenci dohledů v oblasti rychlých prodejů ve snaze uklidnit nervózní trhy.

Koordinovaný přístup dohledů je potřebný naléhavě. Nedávné rezoluce o rychlém krizovém managementu, přijaté třemi členskými zeměmi v situaci, kdy se velké mezinárodně působící finanční skupiny dostaly pod silný tlak, je povzbudivou ukázkou, že rozhodná intervence je možná.

Navíc, EBF nyní připravuje konkrétní závěry k problémům, vázaným na tržní oceňování, které patrně přispěly k finančním těžkostem některých evropských bank. Pro-cyklická povaha korektního oceňování finančních aktiv je zřetelně vnímána jako zhoršující dopad americké sub-prime krize na evropské banky.  Jako prioritní otázku EBF vidí potřebu nutit tvůrce účetních standardů zlepšit pravidla pro znovu-oceňování, tj. pro převody z obchodních portfolií, oceňované korektními hodnotami, do jiných kategorií aktiv.

Na závěr, EBF zdůrazňuje, že evropské banky jsou podřízeny regulaci a dohledu vysokého standardu. Tento model je kontrastem k situaci v USA, kde násobné regulatorní struktury způsobily chaos, v němž hypotéky sub-prime vznikají z neregulovaného segmentu trhu a kde ani Kapitálové dohody Basel II ani Mezinárodní účetní standardy nebyly zavedeny.

Finanční struktura, na níž stojí evropský model universálního bankovnictví, je silná v kapitálovém slova smyslu a zabezpečuje přístup k diversifikovanému celku zdrojů pro bankovní instituce,  které jsou její součástí. Tento model prospívá evropským spotřebitelům i podnikatelství zajišťováním stabilního zdroje financování podle běžných tržních podmínek.

Zdroj: Tisková zpráva Evropské bankovní federace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.