Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Reakce MSD na odebrání povolení ze strany ČNB

Banky 18.12.2013 | 14:36 0 Komentářů

Dne 18. 12. 2013 obdrželo Metropolitní spořitelní družstvo rozhodnutí Bankovní rady České národní banky o rozkladu proti rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení působit jako družstevní záložna, čímž toto rozhodnutí nabylo právní moci a Metropolitnímu spořitelnímu družstvu bylo pravomocně odňato povolení působit jako družstevní záložna (zpráva MSD).

Reakce představenstva MSD na tuto skutečnost je následující:

Postup České národní banky vůči Metropolitnímu spořitelnímu družstvu byl od samého počátku nestandardní, účelový a likvidační a z našeho pohledu předem rozhodnutý. V průběhu celého správního řízení vyšlo najevo, že ze strany České národní banky bylo postupováno cíleně a byla nám odejmuta naše procesní práva. Z celkového průběhu kontroly a správního řízení vyplývá, že Česká národní banka se buďto jen okrajově zabývala nebo vůbec nezabývala naší argumentací obsaženou v našich podáních doložených rozsáhlými přílohami a množstvím odborných posudků nezávislých znalců v oboru bankovnictví a finančnictví. Česká národní banka postupovala vůči Metropolitnímu spořitelnímu družstvu likvidačně od samého počátku, reagovala na podání a materiály čítající stovky stránek v řádech několika dnů a vkládala stránky do již připravovaných materiálů. Současně Česká národní banka naprosto ignorovala skutečnost, že stále probíhá kontrolní řízení a není doposud rozhodnuto o našich námitkách.

Před časem Metropolitní spořitelní družstvo požádalo v souladu s jednacím řádem rozkladové komise Bankovní rady České národní banky o účast na jejím zasedání, které bude rozhodovat o rozkladu. Naše žádost však nebyla nejen vyslyšena, ale nebyli jsme ani informováni o tom, že se zasedání rozkladové komise konalo, ani nám nebyly sděleny jakékoli důvody.

Z uvedeného je naprosto zřejmé, že Česká národní banka postupuje způsobem „o nás, bez nás“, podle připraveného scénáře, tedy stejným bezprecedentním způsobem, jakým Česká národní banka postupuje v posledním období i v dalších a závažnějších rozhodnutích, které významně negativně ovlivňují ekonomiku státu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nám nezbylo nic jiného než podat trestní oznámení na neznámého pachatele k rukám Nejvyššího státního zastupitelství v Brně za účelem prověření všech okolností vedoucích k likvidaci Metropolitního spořitelního družstva a sektoru družstevních záložen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.