Pátek 05. března. Svátek má Kazimír.

Finanční rating: katalyzátor krize

Ratingové agentury hodnotící bonitu podniků nesou nemalý podíl na současné finanční krizi. V tomto kontextu Evropská komise nedávno Evropskému parlamentu předložila dlouho očekávaný návrh směrnice o ratingových agenturách. (Tisková zpráva Coface)

Coface, který aktuálně zahajuje poskytování ratingových služeb v mnoha zemích světa, volá po zpřísnění návrhu.

Finanční rating: katalyzátor krize

V rámci finančního ratingu se určité společnosti (či jiné organizaci) přidělí písmeno, které vyjadřuje pravděpodobnost insolvence této společnosti, tedy možnost, že v nadcházejících dvanácti měsících nedodrží své finanční závazky. Hodnocení „A“ například ukazuje, že společnost se těší velmi silné pozici a míra pravděpodobnosti nedodržení finančních závazů v příštím roce je pouhé 2:1000. 

Spolehlivé finanční hodnocení od několika různých agentur za rozumnou cenu je nezbytným nástrojem pro vytvoření atmosféry důvěry v tržní ekonomice. Dobrým důkazem je závazný dopad, které měly zásadní chyby v hodnocení poskytovaném současnými třemi velkými ratingovými agenturami. Nejenom, že pod rouškou dobrého ratingu došlo po celém světě k prodeji „toxických“ aktiv, ale finanční trhy poté ztratily důvěru ve schopnost správně ohodnotit rizika.

Výzva ke zpřísnění evropské směrnice: kvalita ratingu ohrožena

Návrh evropské směrnice stanovuje pro ratingové agentury různé povinnosti týkající se jejich metodických postupů, které však z velké části vycházejí ze současného etického kodexu tří největších agentur. Důsledkem takové regulace se zvýší náklady na poskytované ratingové služby bez toho, aby se zlepšila jejich kvalita. Nijak totiž není ošetřena kontrola kvality stanovených ratingů podle statistických údajů o skutečných insolvencích společností. Navržená metodická pravidla nejlepší praxe nekriticky přejímají předpoklad prosazovaný třemi největšími agenturami, že rating je jednoduše vyjádřením subjektivního názoru. Finanční rating však nevychází z osobních dojmů, ale jedná se spíše o vyhodnocení pravděpodobnosti insolvence, které lze měřit a kontrolovat.

Taková statistická kontrola je vcelku jednoduchá, jelikož už funguje u interního ratingu v rámci kapitálové přiměřenosti bank Basel 2. Bylo by paradoxní, kdyby kontrola externího ratingu, které vypracují agentury a uznávají veřejné úřady, byla méně účinná než kontrola tajného interního hodnocení.

„Pouze kontrola činnosti může předejít opakování finanční katastrofy, kterou způsobilo hodnocení AAA přidělené „toxickým“ zajišťovacím nástrojům – hodnocení AAA implikuje pravděpodobnost pouhé 1:3000, že v následujícím roce dojde k nedodržení finančních závazků, či průměrnou životnost v délce 3000 let!“ vysvětluje Jérôme Cazes, výkonný ředitel společnosti Coface.

Coface – nový hráč v oblasti ratingu se spolehlivějším produktem a při nižších nákladech

Na základě 65 let zkušeností s řízením rizik podnikových úvěrů představuje Coface svou novou službu finančního hodnocení, která bude spolehlivější a méně nákladná než služby dostupné v současnosti. 

V této souvislosti využívá Coface tří základních aspektů svých odborných znalostí:

  • informace o společnostech: Coface je v této oblasti předním celosvětovým hráčem, který pravidelně sleduje finanční situaci 50 milionů společností po celém světě; je schopen vyhodnocovat všechny sledované společnosti oproti porovnatelným hodnotám jako velikost, sektor a stát.
  • pojištění pohledávek: Coface je přední světovou pojišťovnou s rozsáhlými zkušenostmi s nesplácením pohledávek společnostmi (Coface každý den registruje a analyzuje v průměru 150 případů pohledávek po splatnosti); to dává Coface možnost neustále zpřesňovat své znalosti o podnikových rizicích.
  • týmy analytiků: v každé zemi, kde Coface vstupuje na trh ratingových služeb, již má vybudované týmy kreditních analytiků s dlouholetými zkušenostmi s hodnocením bonity podniků pro potřeby svých služeb v pojišťování pohledávek.

Díky již vytvořené základně (již v této době každoročně připraví 17 500 záznamů interního ratingového hodnocení) může Coface zaručit výbornou statistickou kvalitu svého hodnocení za počáteční cenu, která může být výrazně nižší než u obvyklých agentur (okamžité hodnocení středně velké společnosti cca za 4000,- EUR). Výhody ratingu se tak stávají dostupné pro většinu společností (a nikoliv pouze pro velké podniky, jak tomu bylo doposud) a lze je začít šíře využívat v dodavatelsko-odběratelských vztazích (a nikoliv pouze tradičně pro potřeby finančního trhu – ratingy dluhopisů a obligací).

Rating od společnosti Coface může uhradit buď hodnocená společnost nebo kterýkoliv z jejích obchodních partnerů, který potřebuje znát její finanční bonitu.

Ředitel Coface Czech Radek Laštovička k tomu dodává: „Poskytování klasických ratingových služeb ve Středoevropském regionu (a tedy i v ČR) plánujeme zahájit v nejbližších měsících. Ratingové služby vhodně doplní naší pozici největší agentury poskytující rychlý skóring bonity českých podniků, jedné z největších agentur poskytujících na českém trhu inkaso mezipodnikových pohledávek a rychle rostoucí pojišťovny pohledávek.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.