CZK/€ 24.550 -0,57%

CZK/$ 25.181 -1,03%

CZK/£ 27.816 +0,78%

CZK/CHF 25.676 -0,81%

11. 01. 2021

0 komentářů

Dnes je poslední možnost na přihlášení k paušální dani

 

Pokud má OSVČ zájem vstoupit pro rok 2021 do paušálního režimu, dnešek je posledním dnem, kdy může toto oznámení podat na finanční úřad. Pokud se nejedná o začínající OSVČ, není možné po tomto termínu režim paušální daně využít. 


Interaktivní formulář oznámení naleznete na webových stránkách Finanční správy, kde je k dispozici také jednoduchý tiskopis. „Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podepsat (pokud není podáván datovou schránkou) a podat na místně příslušný finanční úřad. Ty budou dnes za tímto účelem otevřené od 8 do 17. hodin,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová expertka KODAP.
Finanční úřad oznámení o vstupu do paušálního režimu nepotvrzuje ani neschvaluje. Včasným podáním oznámení tedy poplatník na svoji zodpovědnost potvrzuje splnění zákonných podmínek. Po podání oznámení o vstupu tedy můžete nastavit své pravidelné měsíční zálohy ve výši 5 469 Kč a přerušit placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Měsíční zálohy jsou ze zákona splatné vždy k 20. dni daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, kterou je možné zaplatit až do 22. února. Daň je možné platit pravidelně každý měsíc například nastavením trvalého příkazu, anebo si ji předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.
Paušální zálohy jsou placeny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB). Variabilní symbol odpovídá kmenové části DIČ, která je tvořena obecným identifikátorem. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.
Hlavní výhodou paušální daně je, že odpadá nutnost podávání daňového přiznání a přehledů sociálního a zdravotního pojištění. Na druhou stranu, v případě volby tohoto režimu není možné si uplatnit žádné slevy na dani ani odčitatelné položky.
Novela zákona o daních z příjmů zavádí paušální daň zahrnující i sociální a zdravotní pojištění. „Znamená to, že poplatník v paušálním režimu bude v roce 2021 hradit měsíčně 5 469 korun –  100 korun daň, 2 979 korun sociální pojištění a 2 393 korun zdravotní pojištění. Musí ale splňovat podmínky jako například příjmy do jednoho milionu korun, nesmí být plátcem DPH, nesmí být v insolvenci, , není společníkem v.o.s. ani komplementářem k.s. a nemá příjmy ze závislé činnosti jiné než se srážkovou dan,“ říká Jana Janoušková, daňová expertka KODAP.
Původní maximalistický odhad Ministerstva financí byl 100 tisíc živnostníků, nyní očekává spíše desítky tisíc živnostníků, kteří do režimu paušální daně letos vstoupí.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

whistleblowing

Investice do vhodného oznamovacího systému ušetří firmě peníze

Česká republika měla do našeho právního řádu včlenit pravidla chránící oznamovatele protiprávního jednání (whistleblowery) do prosince roku 2021. Předchozí vládě se však včasná transpozice evropské směrnice nepodařila, nový návrh je však již na světě. Řada poradenských společností je připravena firmám pomoci s plněním nových povinností.  

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

21. 09. 2022

Zahraniční rezidentura může před nenadálými geopolitickými situacemi ochránit  finance i podnikání

Probíhající válka na Ukrajině, energetická krize i hospodářské problémy, které během posledních dvou let přinesla pandemie. To vše jsou faktory, které hýbou se světovou ekonomikou, finanční situací firem a potažmo i každého z nás. Jak zajistit bezpečí v případě, že by se válečný konflikt rozšiřoval do dalších […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

31. 08. 2022

XIXOIO – Watzke odešel z představenstva, Vyhnal už není v dozorčí radě, společnost výsledky za rok 2021 stále nezveřejnila

Po půl roce ukončil své působení v dozorčí radě společnosti Xixoio Miloslav Vyhnal. Podle údajů z justice.cz to bylo k poslednímu červencovému dni na vlastní žádost. Richard Watzke se na vlastní žádost vzdal pozice člena představenstva (a tedy i předsedy představenstva) a rozhodnutím jediného akcionáře byl zvolen do dozorčí rady […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

22. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.