Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

Dnes je poslední možnost na přihlášení k paušální dani

Podnikání 11.01.2021 | 11:19 0 Komentářů

Pokud má OSVČ zájem vstoupit pro rok 2021 do paušálního režimu, dnešek je posledním dnem, kdy může toto oznámení podat na finanční úřad. Pokud se nejedná o začínající OSVČ, není možné po tomto termínu režim paušální daně využít.

Interaktivní formulář oznámení naleznete na webových stránkách Finanční správy, kde je k dispozici také jednoduchý tiskopis. „Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podepsat (pokud není podáván datovou schránkou) a podat na místně příslušný finanční úřad. Ty budou dnes za tímto účelem otevřené od 8 do 17. hodin,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová expertka KODAP.

Finanční úřad oznámení o vstupu do paušálního režimu nepotvrzuje ani neschvaluje. Včasným podáním oznámení tedy poplatník na svoji zodpovědnost potvrzuje splnění zákonných podmínek. Po podání oznámení o vstupu tedy můžete nastavit své pravidelné měsíční zálohy ve výši 5 469 Kč a přerušit placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Měsíční zálohy jsou ze zákona splatné vždy k 20. dni daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, kterou je možné zaplatit až do 22. února. Daň je možné platit pravidelně každý měsíc například nastavením trvalého příkazu, anebo si ji předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.

Paušální zálohy jsou placeny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB). Variabilní symbol odpovídá kmenové části DIČ, která je tvořena obecným identifikátorem. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Hlavní výhodou paušální daně je, že odpadá nutnost podávání daňového přiznání a přehledů sociálního a zdravotního pojištění. Na druhou stranu, v případě volby tohoto režimu není možné si uplatnit žádné slevy na dani ani odčitatelné položky.

Novela zákona o daních z příjmů zavádí paušální daň zahrnující i sociální a zdravotní pojištění. „Znamená to, že poplatník v paušálním režimu bude v roce 2021 hradit měsíčně 5 469 korun –  100 korun daň, 2 979 korun sociální pojištění a 2 393 korun zdravotní pojištění. Musí ale splňovat podmínky jako například příjmy do jednoho milionu korun, nesmí být plátcem DPH, nesmí být v insolvenci, , není společníkem v.o.s. ani komplementářem k.s. a nemá příjmy ze závislé činnosti jiné než se srážkovou dan,“ říká Jana Janoušková, daňová expertka KODAP.

Původní maximalistický odhad Ministerstva financí byl 100 tisíc živnostníků, nyní očekává spíše desítky tisíc živnostníků, kteří do režimu paušální daně letos vstoupí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.