Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

ČNB vydala první Zprávu o inflaci v roce 2014

Makro 14.02.2014 | 12:15 0 Komentářů

Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a setrvání kurzu koruny poblíž hladiny 27 CZK/EUR až do počátku příštího roku. Listopadové rozhodnutí začít používat devizový kurz jako další nástroj měnové politiky významně přispělo k odvrácení hrozby deflace. Oslabení kurzu urychlí návrat inflace k 2% cíli ČNB, k němuž dojde koncem roku 2014. Na horizontu měnové politiky se celková inflace dostane do horní poloviny tolerančního pásma a poté se bude shora navracet k cíli, kde by se měla stabilizovat (zpráva ČNB).

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 13. 2. 2014 schválila letošní první Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Tato zpráva obsahuje novou makroekonomickou prognózu, jejíž základní scénář je poprvé založen na používání kurzu jako nástroje k uvolnění měnové politiky. Listopadové rozhodnutí začít používat devizový kurz jako další nástroj měnové politiky významně přispělo k odvrácení hrozby deflace. Podle nové prognózy se celková i měnověpolitická inflace počátkem letošního roku sníží na velmi nízké, avšak kladné, hodnoty. Poté se s významným přispěním oslabeného kurzu vrátí do konce letošního roku k 2% cíli České národní banky. Na horizontu měnové politiky se celková inflace dostane do horní poloviny tolerančního pásma a poté se bude shora navracet k cíli, kde by se měla stabilizovat. V průměru inflace dosáhne letos hodnoty 1,2 %, což bude znamenat druhý nejnižší růst cen za posledních deset let, a v průměru za letošní a příští rok bude inflace činit 1,9 %.

Po dvou letech poklesu HDP v letošním roce vzroste o více než 2 %. Domácí ekonomiku podpoří růst zahraniční poptávky a uvolnění měnové politiky prostřednictvím oslabení kurzu koruny. Vliv fiskální politiky na růst ekonomiky bude na rozdíl od předchozích let zhruba neutrální. V roce 2015 růst HDP zesílí na 2,8 %. Na trhu práce se obnovení růstu ekonomiky nejprve projeví v menším využívání zkrácených pracovních úvazků a v roce 2015 pak i poklesem míry nezaměstnanosti. Růst mezd v podnikatelské sféře zrychlí ze současných nízkých hodnot.

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a setrvání kurzu koruny poblíž hladiny 27 CZK/EUR až do počátku příštího roku. Uvolnění měnových podmínek do té doby povede k natolik dostatečnému oživení ekonomiky a růstu mezd, že by se měnová politika mohla dle prognózy vrátit od počátku příštího roku do standardního režimu měnové politiky, ve kterém klíčovou roli hrají úrokové sazby.

Bankovní rada ČNB považuje hladinu kurzového závazku 27 CZK/EUR nadále za vhodně zvolenou, neboť zajišťuje uvolnění měnových podmínek v potřebném rozsahu. Bankovní rada přitom předpokládá udržování tohoto kurzového závazku přinejmenším do začátku roku 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.