Pondělí 20. září. Svátek má Oleg.

ČNB podporuje rozvoj finanční gramotnosti

Banky Luboš Svačina 21.08.2008 | 10:50 0 Komentářů

Česká národní banka zakoupila a v nejbližších dnech zdarma rozešle všem základním školám a víceletým gymnáziím po celé ČR více než 4000 kusů právě vycházející učebnice „Finanční a ekonomická gramotnost“ – manuál pro učitele, kterou doplňují dva pracovní sešity pro žáky. (Tisková zpráva ČNB)

Učební komplet je možné využít pro výuku ekonomicky zaměřené části Občanské výchovy nebo pro výuku samostatného předmětu zaměřeného na finanční a ekonomickou gramotnost.

ČNB je řadu let odpovědná za dohled nad bankami a stabilitu bankovního sektoru a v roce 2006 převzala odpovědnost za dohled nad celým finančním trhem. Od roku 2008 je ČNB pověřena také péčí o ochranu spotřebitele na finančním trhu. „Zkušenosti ČNB ve všech oblastech, kterými se zabývá, ukazují na nedostatečné povědomí klientů o výhodách, ale zejména rizicích různých služeb a produktů finančních institucí“, říká Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka a členka bankovní rady, do jejíž působnosti ochrana spotřebitele patří. „Do kontaktu s finančními službami a s nimi spojenou, často velmi rafinovanou reklamou přitom dnes lidé přicházejí v čím dál tím mladším věku. Z těchto důvodů se ČNB rozhodla nabídnout školám výše uvedenou učebnici, která je dobrým odrazovým můstkem pro seznámení mladých a budoucích klientů finančních institucí s přínosy, ale i nástrahami finančních trhů,“ dodává Eva Zamrazilová.

Učebnice obsahuje nejen vyřešené úkoly pro žáky, ale také velké množství vysvětlujících komentářů pro učitele. Jednotlivá témata jsou v textu podána jednoduchou, moderní a pro žáky i učitele přístupnou a zábavnou formou. „Tento text tak bude dobrým vodítkem i pro učitele, kteří během svého studia nebo následného vzdělávání neměli možnost se finanční a ekonomické problematice důkladněji věnovat,“ doplnila Eva Zamrazilová. Pasáže textu, které se mohou některým učitelům zdát obtížnější, bude možné si vyjasnit během řady navazujících školení v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků po celé České republice za účasti autorů textu.

ČNB se rozhodla pro tuto učebnici také proto, že jde o první text na trhu, který plně odpovídá tzv. Rámcovému vzdělávacímu programu, kterého se školy musejí při výuce držet. Učebnice splňuje nejen nynější verzi tohoto programu, ale v předstihu vychází vstříc i připravované podobě, kterou pod označením Standardy finanční gramotnosti zveřejnilo společně MFČR, MŠMT a MPO.
 

Vybraná témata zpracovaná v učebnici:

– debetní/kreditní platební karty, bezúročné období u kreditní platební karty

– aktivum/pasivum, termínovaný vklad, běžný účet, úspory, investice, akcie, stavební spoření

– pojištění

– roční míra výnosu, roční úroková míra, nominální vs. reálná

– splatnost, jistina

– poplatky

– riziko, likvidita

– inflace

– spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava

– zastavárna

– RPSN

– nákup na splátky

– fixace úrokové sazby

Ukázky tří stránek textu pracovního sešitu jsou v příloze nebo na adresách:

http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/spotrebitel/financni_gramotnost_ps_ukazka1.pdf

http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/spotrebitel/financni_gramotnost_ps_ukazka2.pdf

http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/spotrebitel/financni_gramotnost_ps_ukazka3.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.