Středa 16. října. Svátek má Havel.

AWD pomáhá zkvalitnit život dětem nakaženým HIV

Naději na lepší život HIV postiženým dětem přinese AWD nadace Pomoc dětem, která částkou téměř 100 tisíc korun přispěla na lékařskou péči a stravování 50 sirotků v Kambodži. Částka, která putovala na konto koordinátora charitativních projektů organizace Magna Děti v tísni, je také výsledkem sbírky mezi privátními finančními poradci AWD ČR, kteří každý měsíc přispívají nadaci jedním procentem ze svého platu (tisková zpráva AWD).

Naše nadace se v České republice i v zahraničí angažuje v oblasti pomoci dětem už téměř dvacet let, a proto nás těší, že jsme mohli podpořit projekt právě organizace Magna děti v tísni, která má v těch nejchudších zemích světa vynikající úspěchy a renomé v oblasti  péče o děti postižené HIV a boji proti přenosnosti tohoto onemocnění z matky na dítě,“ řekl Pavel Manhalter, výkonný ředitel AWD ČR, která v Česku provozuje AWD nadaci Pomoc dětem.

Náš projekt se zaměřuje především na děti, které kvůli této zrádné nemoci osiřely a najednou se ocitly na ulici. Tyto děti jsou pravidelně vystavovány psychickému stresu, často chybí ve škole a celkově zaostávají za ostatními. Kromě samotného onemocnění často trpí podvýživou, která je ohrožuje na životě a značně znevýhodňuje oproti zdravým dětem. Díky našim dárcům jim můžeme poskytnout kvalitnější péči a stravu,“ dodává výkonný ředitel Magna Děti v tísni Martin Bandžák.

Kambodža je jednou z rozvojových zemí, kde celkový vývoj ekonomiky je stále velmi pomalý. Země se v současnosti vzpamatovává z dlouhotrvající občanské války a následné občanské stagnace. V současnosti zde žije na 67 200 lidí infikovaných virem HIV. Mezi nimi i řada dětí. Ty, i když se narodí zdravé, jsou nadále významně ohroženy podvýživou, která způsobuje úmrtnost zejména dětí mladších 5 let, a to až u 83 případů na 1000 dětí v tomto věku. Čtyři z deseti dětí mladších 5 let přitom trpí podvýživou.

Příspěvek organizaci Magna Děti v tísni na HIV postižené děti v Kambodži patří mezi řadu projektů, kde letos AWD nadace Pomoc dětem pomáhala. Podpořila též mj. prostřednictvím občanského sdružení Život dětem nákup ultrazvukového přístroje pro porodnické oddělení nemocnice v Šumperku a pořízení speciálního přístroje na měření elasticity kůže pro Centrum popálenin Fakultní nemocnice v Ostravě. Za rok 2010 AWD nadace Pomoc dětem přispěla na pomoc handicapovaným a nemocným dětem částkou 1,6 milionu korun.

Informace o tom, kde všude pomáhala AWD nadace Pomoc dětem a jejích aktivitách jsou nově k dispozici na webových stránkách www.awdnadace.cz . Na novém webu se zájemci dozvědí všechny informace o činnosti nadace a o aktuálních projektech, které mohla nadace díky dárcům uskutečnit. Na stránkách je také zveřejněn postup, jak požádat o pomoc, čtvrtletní zpravodaj, klipy, fotoservis, kontakty na nadaci v Evropě a další důležité informace.

Tagy AWD charita

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.