CZK/€ 23.860 +0,15%

CZK/$ 21.880 -0,22%

CZK/£ 27.118 +0,03%

CZK/CHF 23.754 -0,13%

Text: Veronika Hejná

26. 10. 2020

0 komentářů

Manžel podniká? Uzavřete manželskou smlouvu

 

Jak je známo, OSVČ za závazky vzniklé z podnikání odpovídá celým svým majetkem. Nezáleží na tom, zda jde o majetek využívaný k podnikání anebo ne. Jak podnikat a neohrozit přitom svou rodinu? 

Pokud si snoubenci nesepíší předmanželskou smlouvu a mají společné jmění, jsou součástí tohoto společného jmění i dluhy z podnikání. Podnikání je vždy spojeno s určitými riziky. Říká se, že nejdříve má cesta snoubenců vést k notáři a potom teprve k oltáři. Ale jestli jste před sňatkem na předmanželskou smlouvu nemysleli, ještě není nic ztraceno. Společné jmění můžete modifikovat dohodou – manželskou smlouvou – i dodatečně.

Smluvený režim

Dohodou mohou manželé rozsah společného jmění modifikovat – typicky rozšířit nebo zúžit jeho rozsah. Tato dohoda musí být uzavřena ve formě notářského zápisu, za což manželé notáři zaplatí poplatek. Výše odměny notáře se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti – notářským tarifem.

„Zúžením společného jmění mohou manželé ze společného jmění vyjmout movité i nemovité věci a stanovit, že se nově stanou výlučným vlastnictvím jednoho z nich. V případě zúžení se mohou také dohodnout, že věc, kterou si teprve chystají pořídit, se nikdy součástí společného jmění nestane,“ uvádí Notářská komora ČR.

Lze tak například vyjmout společný dům nebo rodinné auto ze společného jmění, aby tento majetek nadále zůstal pouze vlastnictvím nepodnikajícího manžela. V dohodě je zároveň možno sjednat, že se zapíše do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora ČR. „Seznam je veden v elektronické podobě a vyhledávání v něm je možné na internetových stránkách rejstrik.nkcr.cz,“ upřesňuje advokátka Petra Pavlištová z advokátní kanceláře Ladislav Drha.

REKLAMA

„Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné,“ připomíná Notářská komora. Dříve totiž bylo nutno, aby byla třetí osoba (typicky věřitel) s obsahem smlouvy seznámena, jinak tato smlouva neměla vůči třetí osobě právní účinek.

„Týká-li se smlouva manželů o manželském majetkovém režimu již existující věci zapsané do veřejného seznamu, nabývá smlouva v této části účinky vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu. Jinak je možné se dovolat ve vztahu k třetí osobě jen v případě, že byla s existencí této smlouvy a s jejím obsahem seznámena,“ vysvětluje Pavlištová.

Ochrana rodiny, ne krácení věřitele

Podle občanského zákoníku je věřitel chráněn, pokud jde o dluhy, které vznikly za trvání společného jmění. Ale věřitel může být chráněn i po zúžení SJM. Podstatný je okamžik, kdy ke vzniku dluhu došlo a časový test.

„Jestliže se jeden z manželů zavázal v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu (smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu) uplynulo méně než 6 měsíců, může být podle § 733 občanského zákoníku pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo rozhodnutí soudu nedošlo,“ upozorňuje Petra Pavlištová.

REKLAMA

Postup exekutora

Kdyby došlo na nejhorší, manžel nasekal dluhy a navštívil vás exekutor, musí obsah manželské smlouvy respektovat. Podle advokátky Pavlištové je totiž před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění exekutor povinen zjistit, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu evidována smlouva o modifikaci SJM nebo rozhodnutí soudu o změně jeho režimu.

„Při vydání exekučního příkazu je potom exekutor povinen vycházet z obsahu předmětné listiny, jestliže jde o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželské majetkovém režimu,“ říká advokátka. Pokud by ale exekutor z dostupné dokumentace nedokázal zjistit, že dluh vznikl až po zápisu manželské smlouvy do Seznamu, bude se mít za to, že vznikl již předtím.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *