CZK/€ 25.350 +0,06%

CZK/$ 23.442 +0,45%

CZK/£ 29.634 +0,13%

CZK/CHF 26.632 +0,31%

Text: redakce

03. 01. 2022

0 komentářů

Změny na nových formulářích daně z příjmů fyzických osob

 

Nové formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob  umožńují poplatníkům podat daňové přiznání za rok 2021 (či jeho část, která započala ode dne 1. 1. 2021) a správně vypočíst příslušnou daň, což by ve formuláři platném pro rok 2020 nebylo v některých případech prakticky možné.

Loading 

Formuláře a související pokyny k jejich vyplnění reflektují změny legislativy, především změny v rámci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2021. Nejzásadnějšími, ne však jedinými změnami jsou zrušení tzv. superhrubé mzdy, kdy se základem daně z příjmů stala hrubá mzda, tj. zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, a odpadly tak především obtíže s výpočtem superhrubé mzdy u zaměstnanců povinně pojištěných v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku.

A dále zavedení progresivního zdanění sazbou 15 % a 23 %, kdy se příjmy fyzických osob zdaňují 15% sazbou daně do limitu základu daně ve výši 48násobku průměrné mzdy (tj. v roce 2021 do výše 1 701 168 Kč ročně) a na základ daně převyšující 48násobek průměrné mzdy se nově uplatní zvýšená sazba 23 %, která nahrazuje tzv. solidární zvýšení daně. Upozorňujeme, že sazba 23 % se vztahuje na veškerý základ daně převyšující zmíněný limit, tzn. například i na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku či ostatní příjmy, tedy nejen na příjmy ze závislé činnosti a dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, jako tomu bylo dříve u solidárního zvýšení daně.

Zavedení progresivního zdanění s sebou přináší také změny pro poplatníky, kteří mají příjmy ze zdrojů v zahraničí, u kterých uplatňují jako metodu zamezení dvojímu zdanění tzv. vynětí s výhradou progrese, kdy se příslušné příjmy vyjímají ze zdanění v České republice, nicméně ovlivňují celkovou míru zdanění, kterou by měl poplatník nést po jejich vynětí. Tento výpočet sazby celkového daňového zatížení umožňuje nové formulářové pole na formuláři Přílohy č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona), která byla dříve využívaná pouze při uplatnění metody zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

Další významnou změnou, která si vyžádala vytvoření zcela nového formuláře Přílohy č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021, je pak znovuzavedení samostatného základu daně pro vybrané příjmy fyzických osob, které poplatníkům plynou ze zdrojů v zahraničí (například dividendové příjmy ze zahraničí). Také tato změna souvisí se zrušením jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob a nutností zachování možnosti zamezení dvojímu zdanění v souladu s příslušnými smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. Na tento samostatný základ daně se bude uplatňovat sazba ve výši 15 % (tedy sazba ve stejné výši jako v případě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně).

REKLAMA

Za zmínku stojí, že poplatníci s těmito zahraničními kapitálovými příjmy mohou zvážit, zda i přes zavedené progresivní zdanění neuvedou příslušné příjmy do obecného dílčího základu daně (obdobně jako v předchozích letech), například v případech, kdy mohou efektivněji využít ztráty z pronájmu, ztráty z předchozích let, nezdanitelné části základu daně či slevy na dani a daňová zvýhodnění.

dalším změnám, které ovlivnily poplatníky daně z příjmů fyzických osob a které jsou reflektovány na nových formulářích a souvisejících pokynech, patří například:

  • dočasné zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně z titulu bezúplatného plnění (daru) až na 30 % základu daně (pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021);
  • snížení limitu výše úroků, které lze uplatnit v rámci společně hospodařící domácnosti jako nezdanitelnou část základu daně na 150 000 Kč;
  • zvýšení základní slevy na poplatníka na 27 840 Kč;
  • zvýšení hranice maximální slevy za umístění dítěte v souvislosti se zvýšením minimální mzdy za rok 2021 na 15 200 Kč;
  • zrušení možnosti uplatnit nárok na slevu na evidenci tržeb (kvůli zrušení související evidenční povinnosti pro rok 2021);
  • zvýšení rozhodné částky pro uplatnění daňového bonusu (v závislosti na výši minimální mzdy);
  • zrušení maximálního ročního limitu pro daňový bonus.

Autoři: Jana Osecká a Jan Starý, Deloitte

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Přehledně o daňovém přiznání za rok 2023. Na jaké slevy a odpočty máte nárok?

Blíží i povinnost podat daňové přiznání za předešlý rok. V tom si lze díky daňovým úlevám snížit daňový základ, nebo přímo vypočtenou daň. Nicméně některé slevy na vypočtené dani, jako školkovné či slevu pro studenta, budou moci daňoví poplatníci nyní využít naposledy, protože od příště je již ruší […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 02. 2024

Platba paušální daně a výše invalidního důchodu

Živnostníci a podnikatelé plnící si své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně minimalizují své daňové starosti a povinnosti. Jaký vliv však má platba paušální daně na případný invalidní důchod prvního a druhého stupně, dřívější částečný invalidní důchod? Podívejme se na praktické výpočty.

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

21. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *