Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Žalovat klienta za neuzavření smlouvy? Raději ne

S novým Občanským zákoníkem se objevila „nová“ možnost žalovat klienta, který odmítne uzavřít smlouvu. Ve skutečnosti nejde o nic nového. Navíc by klient případný spor s finančním poradcem vyhrál.

Nový Občanský zákoník přináší celou řadu novinek, které se při bližším zkoumání ukáží staré jako právo samo. Pouze nebyly explicitně řešeny zákonem tak, jak je přináší nová právní úprava. A „novinky“ vyvolávají obavy. Jednou z takových je „předsmluvní zodpovědnost“.

Předsmluvní zodpovědnost upravenou v novém Občanském zákoníku by podle některých komentářů mohli zneužít nepoctiví „finanční poradci“ a domáhat se na klientech podpisu nevýhodné smlouvy či náhrady škody. Všechny komentáře se shodují, že u soudu by nepoctivci neuspěli… ale kolik jejich klientů by se nebránilo a raději utrpělo ztrátu?

Předsmluvní zodpovědnost upravuje § 1729 nového Občanského zákoníku:

(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.

(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

„I současná právní úprava považuje za protiprávní, pokud jedna ze stran jednajících o uzavření smlouvy od jednání odstoupí bez legitimního důvodu, a to ve stádiu jednání, kdy už druhá strana v dobré víře očekává, že k uzavření smlouvy dojde. Pokud k tomuto odstoupení od jednání dojde, může strana, která byla takovým jednáním poškozena, uplatnit na druhé straně, náhradu škody. V pojetí dnešního občanského zákoníku se nárok konstruuje přes obecnou prevenční povinnost dle ust. § 415 OZ a odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti viz § 420 OZ. V tomto duchu konstantně rozhoduje Nejvyšší soud ČR,“ uvádí JUDr. Vladek Krámek, ředitel odd. právní a compliance společnosti Fincentrum.

Zmiňovanou judikaturou je rozsudek Nejvyššího soudu č. 25 Cdo 127/2007, který uvádí: „Při respektování zásady smluvní volnosti a rovného postavení účastníků lze chování jednoho z potencionálních (budoucích) smluvních partnerů považovat za protiprávní ve smyslu ustanovení § 415 obč. zák. za předpokladu, že jednání o uzavření smlouvy dospělo do stadia, kdy jedna ze stran byla v důsledku chování druhé strany v dobré víře, že smlouva bude uzavřena, a druhá strana ukončila jednání o uzavření smlouvy, aniž k tomu měla legitimní důvod.“

„Porušení prevenční povinnosti má ovšem za následek vznik odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 420 obč. zák. jen tehdy, jsou-li současně splněny další zákonem stanovené podmínky (tj. existence škody, příčinná souvislost mezi škodou a porušením prevenční povinnosti a zavinění škůdce) a nešlo-li o úmyslné jednání v rozporu s dobrými mravy (§ 424 obč. zák.), kdy příčinou vzniku újmy druhé strany bylo úmyslné jednání (alespoň ve formě nepřímého úmyslu) dobrým mravům odporující,“ dodává judikatura.

Citovaný § 415 současného Občanského zákoníku stanovuje povinnost předcházet škodám: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Následný § 420 upravuje zodpovědnost za vzniklé škody: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“

Nová právní úprava tak pouze zapracovává stávající soudní praxi přímo do zákona a nejedná se o žádnou novinku. „Ustanovení § 1729 NOZ je tedy de facto promítnutím stávající judikatury přímo do zákona, nehledě na to, že institut této odpovědnosti zná právo již více než tisíc let, neboť institut „culpa in contrahendo“, tedy předsmluvní odpovědnosti pochází právě z dob římského práva,“ dodává Vladek Krámek.

Případné snahy nepoctivých „finančních poradců“ získat plnění od klienta i v případě neuzavření smlouvy na základě nového Občanského zákoníku by dopadly téměř s jistotou v neprospěch „poradce“. „Samozřejmě, že pokud by nic nezaplatil a začal se bránit (u České národní banky, soudně a podobně), tak je téměř jisté, že by „takyzprostředkovatel“ ostrouhal,“ uvádí např. Kateřina Lhotská, expert na oblast pojištění EY (dřive Ernst & Young), ale dodává: „Ale jsou lidé, kteří se prostě bránit neumí, nebo vůbec neví o tom, že se bránit mohou.“

Důvodová zpráva k předmětnému paragrafu nového Občanského zákoníku uvádí: „Výslovně se stanoví i následky porušení poctivosti v případech, kdy někdo zahájí jednání o smlouvě, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, anebo když jednání o smlouvě téměř uzavřené bez příčiny přeruší.“

Hrozí zneužívání předsmluvní zodpovědnosti?

Zneužít lze téměř cokoli. Nepoctiví „finanční poradci“ se dost možná vyloupnou a začnou vedle jiných manipulativních a nekalých praktik používat i nátlak pomocí nového Občanského zákoníku. Osobně se obávám, že jim to i v některých případech vyjde – bez soudu, protože se klient zalekne. Žalující stranou by navíc musel být nepoctivý „finanční poradce“, který si nepochybně bude vědom skutečnosti, že nemá šanci ve sporu zvítězit.

Jsem přesvědčen, že u velkých finančně poradenských společností typu Broker Consulting, Fincentrum, OVB Allfinanz, Partners Financial Services, Swiss Life Select, ZFP Group a dalších a zároveň u prodejních sítí pojišťoven bude riziko nižší. Využívání podobných nekalých praktik s sebou nese příliš velké reputační riziko a nebezpečí negativní medializace. Větší riziko vidím u „noname“ malých společností, které mnohdy vznikají účelově s cílem rychlého prodeje často jedné jediné smlouvy nesmyslně nastaveného životního pojištění.

V konečném důsledku jako vždy drží v rukou trumfy klient. Je jen na něm, na jaké jednání prodejců přistoupí. Možnost obrany proti zneužití předsmluvní zodpovědnosti rozhodně má.

Obáváte se zneužívání "předsmluvní zodpovědnosti"?

Nahrávání ... Nahrávání ...

60 komentářů: “Žalovat klienta za neuzavření smlouvy? Raději ne”

 1. Karel Na. napsal:

  Proč všichni tady házíte všechny finanční poradce do jednoho pytle? Já jsem jen obyčejný zaměstnanec malé soukromé firmy na jihozápadě Čech a o financích vím jen to, že je potřebuji na uspokojení mé náročné manželky. Nevím jak to chodí v Praze nebo v jiném velkém městě , ale u nás v jedenáctiti­sicovem městě by asi dlouhodobě nikdo nefungoval, kdyby to tu někdo nedělal tak jak se má. Byl jsem klientem OVB. A byl jsem spokojený. Vše co jsem od toho očekával jsem dostal. Nyní mám poradce z Partners. Dokonce mi nic nerušil, jen lehce upravil, ale umí se o mě postarat komplexněji než poradce předchozí. Pochopil jsem z toho ze ma více možnosti i oblastí. Co s nim mohu řešit. A dokonce i pochválil práci konkurenčního poradce a to mě hodně překvapilo. Je mi líto že je na tento obor u nás tak pohlíženo protože u nás v v tom malém městě jsou dobří Finanční poradci. To by museli chodit kanálama kdyby měli méně spokojených klientů než těch okradených jak tady všichni píšou. A hlavně si myslím že by to nedělali déle než rok, protože by se asi neuživili.

  • yowie napsal:

   Ono to tak asi na první pohled vypadá, ale je to podobné, jako v televizi, kde Vás nebudou také informovat o tom, že se vražda nestala, ale o tom, že k ní došlo.

   Já věřím, že solidní poradci existují.

   Ale je třeba pochopit, že poradce nemůže donekonečna chodit po klientech a říkat: „Máte to v pořádku, tady jsem zbytečný“.

   To by mu cca po čtvrt roce řekli jeho manažeři: „Tady jsi taky zbytečný“. :-)

   Navíc tento tlak s novými pravidly v některých poradenských společnostech roste. Pokud nesplníte určitý objem produkce, tedy každému pochválíte, jak to má dobré a půjdete domů, tak Vás za chvíli vyhodí, protože nenosíte produkci a manažerovi je šumák, že to tak bylo správně, protože on Vás do firmy nebere proto, že by potřeboval víc sluníčkových a čestných lidí, ale proto, aby jste plnil normy a on a případně i Vy mohli v MLM povyskočit zase o jeden z mnoha stupínků výš.

   Jinak to, co popisujete, tedy zachování jména v menším městě jistě může být pro mnohé argumentem. Na druhé straně spousta lidí vůbec netuší, jestli to, co obdrželi, je vlastně správně. Finanční gramotnost je velmi nízká, tzn. i okradený klient může nadšeně doporučovat poradce a na nějaké „ale“ přijít až po letech. Navíc pro mnohé je po letech, kdy pěli ódy na radost, těžké říct: „Jsem debil, okradl mě a já ho ještě doporučoval!“

   Btw. já občas radím ohledně peněz svým kamarádům a co jim absolutně nedoporučuji, je finančně náročná manželka :-)

   To se mnohdy spíš vyplatí nějaký operativní krátkodobý pronájem :-)

 2. exPartners napsal:

  Příslušný odbor ČNB se*re na svoji povinnost dohlížet na podnikání pojišťoven, protože jsou úředníci zkorumpovaní, neznají realitu, jsou finančně negramotní atd. Aby to nebylo příliš okaté, tak jednou za čas vydá jakési prohlášení, doporučení.

  Každej, kdo je do oboru aspoň trochu zasvěcenej, moc dobře ví, že základním problémem v distribuci finančních produktů je multilevel. Zakážou se mlm struktury (Partners, OVB, Fincentrum, Broker Consulting, ZFP atd.)? Ne. A tohle opatření se ani nikdy nenaplánuje.

  Když se životní pojištění nebude prodávat jako rádoby spoření/investice a nebudou existovat nesmyslné daňové odpočty, tak pojišťovny těžce zapláčou – o jejich hlavní službu je mezi lidmi jen malý zájem. Mluvím o skutečném zájmu o slušné pojištění za rozumné pojistné, ne momentálním pominutí kvůli čerstvé nepříjemné zkušenosti nebo typickému přístupu „když si sjednán pojištění za pár kaček (= sra*čku), tak se mi nic nestane“.

  Zajištěné investice, tedy i zmíněné jednorázové vklady pojišťoven jsou pitomost.

  Vůbec zaměňování termínů spoření a investování je silně zavádějící.

  • MLM Absurdistán napsal:

   Aha, tak poté, co jsou cca 15 let občané ČR okrádáni prostřednictvím výhodných IŽP na spoření se ČNB probudí a až už není téměř koho okrást, tak vítězoslavně prohlásí, že je to zcela nevhodný produkt na spoření ? A co dělala těch předchozích 15 let ? Bože, my jsme Absurdistán, to snad není pravda…
   Vážená ČNB, není nutné objevovat Ameriku, ta už dávno byla objevena, stačí jedno jediné: zakažte příslušným zákonem MLM v oboru finančnictví a pojišťovnictví včetně investic a hned máte po problému, to je to tak těžké pochopit ? To chápe i desetileté děcko…

  • Nefi napsal:

   Dobrý den,

   pochopte současné uspořádání společnosti. Příslušné kontrolní odbory (ČNB, ministerstev) jsou vždy lobbystickýmí organizacemi těch, jež mají kontrolovat. To je tak celosvětově rozšířené, že je to již i součástí učebnic ekonomie, a netýká se to jen financí. Tj. odbor ČNB zabývající se pojišťovnictvím je největším prosazovatelem zájmů pojišťoven. Věřte mi, že lidé v pojišťovnách, kteří rezervotvorné produkty vytvářejí perfektně vědí, že jsou z hlediska klienta nesmyslné a nevýhodné, ale jde o to mít peníze pod střechou. Všichni tu hru hrají protože je živí.

   • exPartners napsal:

    Souhlasím s Vámi, i mě bylo na jednom rautovém večírku nejmenované významné pojišťovny (jedné z velké pětky) řečeno jedním z týmu pojistných matematiků, že průměrná životnost jejich smluv životního pojištění je cca 4,6 let…

 3. napsal:

  Vzkaz pro pana Kalvodu: proč nenatočíte skrytou kamerou to, co se přednáší na motivačních a náborových seminářích finančně – poradenských MLM firem a neuděláte z toho celovečerní film ve stylu filmu „Šmejdi“ ? Myslím, že by ČNB podobné dokumenty velmi zajímaly. Dokud v této zemi nedostane několik desítek lidí pořádně finančně přes prsty a MLM firmy pokuty v řádech desítek milionů (žádné trapné pokuty ala ZFP dva míče a tak), tak se nic nezmění. Konkrétní poradci a firmy to musí pocítit doslova, a pocítí to jen a jen na penězích. Taková pokuta 50,000.000 Kč nebo 100.000.000 Kč by už asi stála za zamyšlení, nebo ne ?

  • yowie napsal:

   Já s Vámi v podstatě souhlasím, jen by to možná chtělo se trochu zamyslet.

   Je jednoduché zatleskat Vítkovi a ať jde do toho a rozdrtí je za nás. Připadáme si jako nic, v této atomizované společnosti, ale nechtělo by to začít u sebe a bojovat klidně i sám za to, co Vám i mě připadá správné? Nakonec to je ten ideál občanské společnosti, ne?

   Teď jak to myslím? Zrovna jsem poněkud vytíženější, ale v lednu mám v plánu sepsat rozsáhlý email a poslat ho celé poslanecké sněmovně vyjma současné opozice (Top09 a ODS).

   Je to pošetilé a naivní? Možná. Má to šanci? Asi ne, ale proč to nezkusit? Když nás bude víc, určitě to bude lepší.

   Pro začátek by bylo dobré se třeba zaregistrovat na parlamentních listech a poshánět maily, pokud bude třeba, rád pomůžu.

   Mnohdy je problém v tom, že PČR je hodně odtržena od nás, občanů. Je třeba být aktivní a ne to tam jednou za 4 roky někomu hodit, ale kritizovat a mluvit o tom, co nás, občany, trápí. A řekl bych, že spousta poslanců zpětnou vazbu ocení, protože sami podle mě netuší, o jak rozsáhlý problém se jedná. Navíc ze zkušeností okolních zemí se nabízí možností řešení celá řada.

   • Právní zástupce napsal:

    Dobrý den pane Yowie,

    dovolím si reagovat, byť nebyla Vaše reakce určena na můj příspěvek. Za ta léta, co dělám právničinu a zastupuji klienty proti nepoctivým a okrádajícím finančním poradcům, jsem přiznám se, ztratil téměř veškeré iluze o možnosti nápravy či jen změny myšlení. Bohatě by totiž stačilo, kdyby si pojišťovny na vstupu pečlivě hlídaly, co jim kdo nosí za produkci. Jak je možné, že nikoho v pojišťovně netrkne roční pojistné 250.000,–Kč u „spořícího“ IŽP u dívky ve věku 25-ti let ? Vždyť je to do očí bijící !!! Připadne Vám normální, že si stařenka ve věku 67 let sjedná IŽP na roční pojistné 50.000 Kč na dobu 10-ti let ? Celoživotní úspory této stařenky byly 100.000 Kč, asi tušíte, kam tím mířím (za 2 roky stařenka zaplatí 100.000 Kč a pak ať smlouva klidně zanikne, poradci už je to jedno, neboť nevrací provizi. A co stařenka ? Ta už nikoho nezajímá…). Jaká je však realita ? Až na vzácné vyjímky berou pojišťovny všechno a od všech, vždyť je to produkce, krev pojišťovnictví a celého systému. Jak vůbec může taková smlouva opustit MLM firmu ? Nesčíslněkrát jsme apelovali na podobná opatření, mnohokrát jsme apelovali na prodloužení stornolhůty u IŽP na minimálně 5 až 10 let, mnohokrát jsme apelovali na vyplácení provizí zaslouženě, tj. pokaždé, když klient zaplatí, nikoliv dopředu a vše. Musím konstatovat, že se nám všude vysmáli, hlavním argumentem bylo, že by po zavedení těchto opatření významně klesla produkce, čehož by využily ostatní konkurenční pojišťovny. Takže realita je taková, že finanční poradci a zprostředkovatele drží pojišťovny doslova jako rukojmí, tedy v tuto chvíli jsem k jakékoliv systémové změně skeptický, neboť je zcela nereálná, systém by se otřásl v základech. Podobných jednání a návrhů jsem byl účasten mnohokrát, nic se nezměnilo, v nejtěžších případech ukončila firma
    spolupráci s poradcem nebo pojišťovna s firmou. Vezměte si jiný příklad: neznám detailně okolnosti mediálně známe šesti milionové pokuty, ale jak je možné, že tento člověk po tom všem, co se o něm píše na internetu má stále povolení od ČNB vykonávat tuto činnost ? Nejvyšší historicky uložená pokuta fyzické osobě od ČNB a tento člověk vesele působí v oboru dál. Jakou message tímto ČNB vysílá celému poradenskému trhu, klientům, zákazníkům ?

    • napsal:

     Kdyby se zavedlo zasloužené vyplácení provizí (tzn. co platba klienta, to vyplacení provize na účet zprostředkovatele) + prodloužení stornolhůty na více jak 2 roky, tak to můžou všechni v Pááártners, ZFP, Broker Consultingu, OVB, Fincentru apod. ze dne na den zabalit. Celé by se jim to sesypalo jako domeček z karet. Takže k tomu co ? Nikdy nedojde, jede se dál jak na Titanicu, až do hořkého konce…

     • napsal:

      To je naprostý omyl. Ba přímo blbost.

      Takové opatření postihne jen dlouholeté agenty. Manažeři z mlm dobře vědí, že jejich rychlokvašky přinesou jen dvě, tři smlouvy a skončí. Rychlokvašce je jedno, jestli vydělá šest nebo dvanáct tisíc, rychlokvaška potřebuje hlavně nějaké peníze, jejím motivem pro vstup do oboru je nemožnost najít klasické zaměstnání.

      • yowie napsal:

       Já bych řekl, že dlouholetým a hlavně kvalitním poradcům by to nemuselo vůbec vadit. Jejich příjmy by se rozložily do delšího období, ale pokud máte dost klientů, kterým kvalitně poradíte, tak to přece není problém.

       Rychlokvašky by to podle mě odradilo, protože rozpor mezi tím, na co jsou verbováni a jejich výplatou by byl značný. Zároveň měly by pak smysl ty falešné pojistky sloužící jen k vyhrabání se na pozici? To by si každý poradce rozmyslel, platit takovou pojistku třeba několik let. Kdežto dnes mnohým stačí dva měsíce a pak to zase ruší, protože to svůj účel, tedy příslušný počet BJ, splnilo. A je to i v zájmu poradenských společností, aby se někteří šíbři nedostávali na pozice na základě více či méně virtuální produkce. Dnes je tato praxe v MLM široce rozšířená a i manažeři, když jim teče do bot, si půjčují produkci od svých lidí, aby se udrželi na pozicích.

       Ale pokud nesouhlasíte, ok, co byste tedy navrhoval? Předpokládám, že aktuální stav také vnímáte jako tristní. Jen podotýkám, že žádné další komise, papíry a etické kodexy neberu, to jsou jen sladké PR kecy bez jakéhokoliv významu.

       • Právní zástupce napsal:

        Nejsem z vašeho oboru, jsem právník, ale dovolím si uvést pár bodů, které by dle mého soudu znamenaly razantní obrat:

        1. Přísná odborná kritéria při vstupu do oboru (žádná šaškárna typu stávající test u ČNB, ale náročný a dlouhý písemný test, poté ústní zkouška před komisí). Při vstupu do oboru a úspěšném složení zkoušek poplatek ČNB alespoň 10.000 Kč a poté každý další rok – kdo se touto prací bude kvalitně a dlouhodobě živit, nebude mít s touto směšnou částkou problém).
        2. Stornolhůta u ŽP nikoliv dva roky, ale více, ideálně 5 let, ideálněji ještě více, vrácení provizí pochopitelně poměrnou částí. Komu by to nesedlo, měl by na výběr režim vyplácení provizí zaslouženě, tj. vždy poté, co by klient zaplatil.
        3. Citelné finanční pokuty a zákaz činnosti v oboru při prokazatelném poškození klienta, padni komu padni bez rozdílu (MLM, makléř, poradce, zástupce konkrétní pojišťovny).
        4. Co dva až tři roky před komisí obhájení svojí odbornosti – písemně i ústně.
        5. Pečlivý a velice detailní záznam z jednání, ideálně stejně jako v USA kamerový záznam se souhlasem všech zúčastněných.

        V tuto chvíli mne nenapadá nic dalšího, byť jsem si samozřejmě vědom, že 90% z výše uvedeného se v této zemi nikdy nestane, neboť chybí vůle, snaha cokoliv změnit, je v tom prostě příliš mnoho peněz.

        • Jája a Pája napsal:

         Zavedení těchto bezesporu smysluplných opatření by znamenalo automaticky konec MLM firem typu Partners, Fincentrum, OVB, Swiss Life Select, ZFP, Kapitol apod. Domnívám se, že by to bylo v přímém rozporu s mechanismem jejich stávajícího fungování, tedy MLM systémem, ty struktury by se jednoduše neuživily, navíc by při těchto tvrdých, ale logických kritériích nedokázaly nikoho znáborovat…tedy je to utopie, ale rád bych se toho dožil :0)

        • napsal:

         Další složitý… nesmysl. Prostě stačí zakázat multilevel. V distribuci finančních produktů.

         Další věcí je, že tzv. finanční poradenství je z principu prodej. Žádní skuteční odborníci neprodávají (k činnosti prodejce nemají předpoklady), prodávají ti, co na to mají osobnostní předpoklady. A zoufalci, co zkoušejí kde co.

         • yowie napsal:

          Ty návrhy jsou jistě víc průchozí, než zrušení MLM ve financích a pojišťovnictví. Bohužel jsme si tady MLM společnosti nechali rozrůst do takové míry, že je ze dne na den zrušit už jen tak nepůjde, byť by to bylo nejefektivnější a nejrychlejší řešení.

          Tlak na vzdělání určitě musí být a filtr v podobě ročního poplatku, proč ne?

          Já nevím, ale lidem už asi připadá normální, když vyučená švadlena nabízí po šichtě investování přes Ertrag und Sicherheit, aniž by sama tušila, co to vlastně nabízí a tohle jde napříč všemi MLM, kolik prapodivných poradenských existencí já už viděl… :-)

          Prostě není možné, aby takovou práci mohl dělat kdokoliv.

          Ty záznamy ze schůzek s klientem, to by jistě pomohlo. Rád bych pak viděl Štorkova home videa :-)

          Není to nic složitého, navíc v době, kdy na každou prodavačku v Tescu míří tři kamery kvůli tomu, jestli si nestrčila pětikorunu do podprsenky…

          Přitom to vlastně nejsou nějaká šílená opatření, ale všechno to vychází z fungujících pravidel z různých zemí Evropy, USA, nebo dokonce i Indie. Proč by to nešlo u nás, když to jinde jde?

          Bylo by to krásné, kdyby se MLM vrátilo ke kořenům, tedy tam kam patří tzn. k prodeji mýdel a vitamínů.

          • napsal:

           Proč by to nešlo u nás, když to jinde jde? Víte proč ? Není to o tom, že to nejde, jednoduše se nechce. Je to natolik lukrativní byznys, který financují okradení klienti, že se toho prostě dotyčné subjekty nechtějí, ba doslova odmítají vzdát. Nic složitého v tom nehledejte.

       • napsal:

        Rychlokvašky a brigádníky to opravdu neodradí. Potřebují peníze. To je celý důvod, proč lezou do prodeje.

    • yowie napsal:

     Jistě máte pravdu. Poradci mají různé asociace, které samozřejmě lobbují za jejich zájmy. Nakonec v posledních letech se objevila spousta návrhů, třeba stropy provizí, atd., které se postupně obrušují až z nich zůstane jen torzo, nebo nějaký další nic neříkající papír, který musí klient podepsat.

     Přitom každý, kdo chce, tak musí vidět, že to, co vzniklo v ČR je naprosto neuvěřitelné. Nakonec i Knapp z OVB přiznává, že akvizice jednoho klienta pro pojišťovnu v ČR je nejnákladnější z celé Evropy. Pojišťovny zřejmě už ani nezajímá normální životní pojistka s rozumným krytím rizik, ale nesmyslné spořící životko za 10 000,– měsíčně, když to klient dva roky nezjistí, tak pojišťovna i poradce vydělají a klient to pak stejně většinou zruší. To už poradci rovnou mohou klientům říkat: „dejte mi rovnou 200 000,– a za dva, tři roky aspoň nebudete muset běhat po pobočkách pojišťovny a rušit smlouvu“. Alespoň je vidět, jak fungují ty údajné kontrolní mechanismy v poradenských společnostech a nakonec i v pojišťovnách. Akorát spousta PR keců a etických kodexů, ale pokud by fungovala alespoň elementární kontrola, tak taková životka nemůže pustit ani poradenská firma, ani pojišťovna.

     Já se ale stejně budu snažit. Dokonce jsem si říkal, že tohle je téma, kvůli kterému by mi stálo za to vstoupit do nějaké strany. Byť má aktivita nemusí nic přinést. Už dlouho mi hlavou rezonuje Jan Palach a jeho heslo:
     Člověk musí bojovat proti tomu zlu,
     na které právě stačí.

     Smířit se s tím, že se tady tisíce lidí živí okrádáním ostatních lidí? To nepřipadá v úvahu.

     Mimochodem nechci být nějakým „dohazovačem“, ale na foru finexpert je zrovna jeden bezradný klient se spořícím IŽP a určitě by nebylo od věci jej v soukromé zprávě kontaktovat:

     http://forum.fi­nexpert.e15.cz/vi­ewtopic.php?f=318&t­=1204993&p=9857884#p9857­884

     Je to klasika, spořící životko na 3000,– měsíčně bez krytí jakýchkoliv rizik, které bylo klientovi prodáno jako úžasné spoření na hypo…

    • napsal:

     Skutečný zájem o pojištění, tedy krytí rizik je mezi lidmi docela malý. Navíc časem, jak se vlastně nic podstatného neděje (dramatických pojistných událostí je pomálu), v každém jednotlivci uvadá a smlouvy končí předčasně. A to je celý důvod, proč se životky cpou jako „spoření“.

     • yowie napsal:

      Souhlasím, že o pojištění vlastně ani moc zájem není. Nakonec zažil jsem ve svém okolí spousty lidí, kteří platili různé pojistky a jakmile mělo dojít po události k plnění, tak pojišťovna odmítne z nějakého důvodu plnit. Například jako dobrý ojeb mi přijdou pojistky na nějakou částku v případě pobytu v nemocnici. Zdánlivě super, dokud se člověk nezamyslí a nezjistí, jak se poslední dobou vyvinula péče a že i klienti po poměrně rozsáhlých operacích jsou za dva dny doma :-) jj, ideální je pojišťovat se proti něčemu, co z hlediska pravděpodobnosti téměř nemůže nastat a pokud to nastane, tak jen na velmi krátkou dobu. Dokonce i kamarád, kterému transplantovali ledvinu, byl v nemocnici jen něco přes týden. A když se jiný kamarád rozsekal na motorce a měl obě ruce sešroubované, také byl doma během několika dnů. Např. já sám jsem nebyl v nemocnici nějakých 18 let…

      Nesouhlasím ale, že by lidé rušili třeba životka proto, že „se nic dlouho nestalo“. Ruší je proto, že jim není dobře a kvalitně vysvětleno, k čemu ten produkt je. Životnost životka je aktuálně kolem 5 let a za to jsou především odpovědní poradci, kteří to neprodávají jako pojištění, ale jako spoření. Každému kolem sebe, kdo má životko, říkám, ať to v žádném případě neruší, ale přenastaví podle svých aktuálních potřeb, protože zrušení životka je definitivní spláchnutí těch peněz do záchodu.

      Pak samozřejmě jiné pojistky ruší lidé také proto, že jim v případě události nebylo nic vyplaceno. To je celkem logické, proč platit za falešný pocit bezpečí? Potom je lepší si prostě spořit a vlastně se pojistit sám.

      Proč třeba platit pojistku odpovědnosti za škodu v bytě, když mi třeba vyteče pračka a pojišťovna mi řekne: „neměl jste řádně zajištěn odtok, plnit nebudeme“. Potom je prostě lepší ty peníze si spořit a v případě problému to rovnou sousedovi poslat z účtu, než si platit falešný pocit bezpečí a nakonec to ještě stejně platit ze svého.

      • napsal:

       O pojištění je malý zájem ne kvůli neplnění ze strany pojišťoven, ale protože lidi jsou prostě takoví. Lidi se zabývají současností plus 4 měsíce, mnoho z nich se pojišťuje jen z pověrčivosti, jen proto, aby se jim nic nestalo.

       Naprostá většina lidí službu pojištění ani nechápe. Pojišťují si zmíněnou hospitalizaci, přičemž vůbec neřeší, z jakého důvodu se do tý nemocnice dostanou. Fakticky mají jen jednu mozkovou buňku na pojištění, ta je ve stavu zapnuto (mám pojištění) a vypnuto (nemám pojištění). Že má pojištění i nějaké parametry, to už ona buňka nepostihne. Proto se pojištění prodává cenou, viz třeba telefonické aktivity SMS finanční.

       Každý pojišťovák je rád za ty 300stovkové mrdky, hlavně když se něco sjedná. Víc ale klient za krytí rizik nedá, třebaže ty peníze má.

       Ty neustále uplatňuješ princip „podle sebe, soudím tebe“. Ale obyčejný člověk takový není. Takový jak ho ty vidíš.

 4. napsal:

  NOZ do prodeje finančních produktů, což je jediné správné označení rádoby poradenství, žádné velké změny nepřinese.

  Prostě zoufalců/idiotů bez práce, co za pár kaček vlezou do distribuce čehokoli, ačkoli jsou si i třeba vědomi, že to není práce pro ně, bude jenom přibývat. Čím míň fabrik, tím víc pojišťováků. Na druhé straně pak mlm manažeři verbují a verbují. Je jim jedno koho, hlavně když dostanou meziprovize a naplní se plán náboru.

  Počet lidí, kteří se budou chtít soudit s rádoby poradcem, závratně stoupat nebude (pokud teda nemluvíme o růstu tohoto oboru z nuly, to pochopitelně dává jiná čísla). Lidi jsou líní až hloupí, pohodlí je jim přednější, takže se do žádných větších akcí nepustí. Sem tam napíšou stížnost do pojišťovny, stavební spořitelny, banky. A určitě se „vyblbnou“ na netu. Internet většina z nich stejně nedokáže používat k získání a ověření informací. Jak řekla moje známá, internet má na komunikaci, hledání čehokoli ji děsně otravuje.

 5. napsal:

  Dobrý den, včera jsme byli s firmou na školení NOZ a bylo nám řečeno, že od nového roku za výběr rizika a jejich nastavení včetně výše pojistných částek nese plnou zodpovědnost pojišťovací poradce, je to prosím pravda ? Mám strach, že se na mě začnou finančně hojit přes právníky klienti, asi v naší MLM firmě skončím, nechtěl bych splácet astronomické částky jako odškodnění klientům.

  • yowie napsal:

   Dobře! Díky Vašemu „dotasu“ jsem se právě málem utopil v hrnečku ranní kávy :-)

   A teď tedy k Vašemu dotazu. Pro mě je zcela neuvěřitelné, že někdo, kdo plánuje klientům na roky dopředu, jak mají zacházet se svými penězi a tedy mnohdy zachází i s milionovými hodnotami se diví, že by měl být za svou práci odpovědný… To je prostě neuvěřitelné! Tak rádi se přirovnáváte k doktorům, přičemž ale mnoha doktorům jedna jediná minuta, kdy se špatně rozhodli, převrátila život naruby, někteří končí v kriminále, někteří nemohou vykonávat svou práci, nebo platí ohromná vyrovnání poškozeným pacientům…

   A Vy můžete s přehledem připravit klienta o stovky tisíc Kč a divíte se, že byste měl být odpovědný. Ale pokud máte strach, je to dobře a nový OZ tak začíná plnit svou úlohu. Není možné o sobě hovořit jako o erudovaném finančním poradci a zároveň se chovat jako ten nejsprostší prodejce vysavačů z kulturáku. Pokud Vás zatím učili spíš jak se snadno a rychle dostat k BJům, namísto opravdového poradenství, tak tu práci opravdu raději nedělejte.

   Pokud odejdete z MLM, tak ale počítejte s tím, že Vás velmi pravděpodobně čeká mnoho storno poplatků tak jako tak. Na trhu je těsno a možnost vytěžit klienty znovu a přebouchat smlouvy někoho, kdo už z MLM odešel, je poměrně běžnou praxí.

   • napsal:

    Yowie, už je to trapné, na vše tu odpovídáte, všude jste byl 3×, všechno znáte, nejlepší a všeho znalý jste jen Vy a Vy a Vy a Vy a Vy a Vy a nikdo jiný. Chtěl bych mít 0,0001% Vašeho sebevědomí, to je neuvěřitelné, jak jste arogantní a namyšlený. Hlavně se však donekonečna neustále opakujete, chtělo by to změnu..

    • yowie napsal:

     Promiňte, ale asi jste žil v nějaké iluzi. Odpovědný za své rady jste i teď, byť ta vymahatelnost bohužel zatím není tak velká, nicméně to, že vzniká množství firem, které se specializují na vymáhání náhrad pro poškozené klienty o něčem svědčí. Mnoho z Vás balancuje na hraně toho, čemu se dnes říká podvod a je dobře, že se odbornost finančních poradců řeší v novém OZ.

     Rozumíte, pokud se bojíte odpovědnosti za své rady, je to jako byste křičel „nechte nás krást dál“!

     Já nevím, ale Vám připadá normální, když si někoho najmete a on odvede špatnou práci, že za ni vlastně neručí? Dokonce jsem zažil i poradce, který tvrdil, že to, že se nechali klienti podvést Štorkem, byla jejich chyba. To je prostě neuvěřitelné a hlavně zcela nepřijatelné.

     Jestli jsem Vás nějak urazil tak sorry, ale nemůžete se divit, když se někdo, kdo vykonává práci, která by měla být prestižní a založená na odbornosti, obává, že by za to, co tvoří, měl být také odpovědný. Přijde mi to úplně mimo realitu, zároveň to ale také o Vašem oboru mnohé vypovídá…

     • napsal:

      Tak to je vtip dne, finanční poradenství a prestižní práce ? Vždyť to dělá kdejaký dvacetiletý sopel, co ho zblbnou na motivačním MLM školení !!! Tuto práci u nás dělá snad každý, kdo má v prdeli díru a udrží v ruce tužku a papír ! Horší pověst snad už mají jen děvky, taxikáři, pasáci a prodejci ojetých aut se stočenými kilometry. Za nový OZ jsem rád, aspoň doufám, že desítky či stovky tzv. poradců skončí před soudem a budou povinni nahradit klientům finanční škodu. Klidně ať jim exekutoři oblepí baráky, zabaví auta, zablokují účty, jen ať ty svině sami pocítí, jaké to je, když jejich finanční poradenství přivedlo klienty k témuž. Kolikati lidem např. pan Štork zkomplikoval život ? Jak je možné, že dostane pokutu jen 6 mio a stále může působit v oboru ? Kde to proboha jsme ? Toto je právní stát ? Vždyť mnozí poradci si mohou podat ruce s těmi šmejdy z toho dokumentu, co běžel v kinech. Poradci mají jednat s profesionální péčí…lze předpokládat profesionální péči u dvacetiletého sopla, co to dělá 3 měsíce a jen slepě papouškuje MLM školitele ? Hůl na vás a bít vás a bít, zavřít, zkonfiskovat majetek a šup do uranových dolů na nucené práce, krádež jako krádež, jedno jestli v bílém límečku nebo v montérkách, bez rozdílu padni komu padni. Ani netušíte, kolik právních firem si už nyní mne ruce, jakej to bude vejvar zastupovat klienty a mít pak smluvně 15–20% z vymoženého odškodnění. Bude to nový lukrativní byznys, stejně jako vymáhání dluhů, exekuce, lichva a půjčky, jen dočkejte času. Kdo čím zachází, tím také schází, že ?

      • napsal:

       No je fakt, že být mladší, tak se dnes vrhnu na studium pojistného práva a po studiích sedřu z pojišťovacích poradců na finančních odškodněních klientů kůži. Na záznam z jednání každý z vysoka kašle, pro mnohé je to jen ztráta času a nutná formalita. Jinak souhlasím, čím více finančních poradců NOZ semele a donutí je ukončit svoji činnost v oboru, tím lépe, škůdci a parazité se také hubí důsledně a systematicky.

      • yowie napsal:

       Ano, finanční poradenství jako prestižní povolání je samozřejmě v českých podmínkách vtip :-)

       Byl to rýpanec směrem k manažerům finančně poradenských společností, kteří se tak rádi vnímají a tuto iluzi předávají pak svým ovečkám, které se diví, že by za kvalitu tohoto prestižního povolání měli také odpovídat :-)

       Přitom já si ale opravdu srdečně přeji, aby finanční poradenství bylo vnímáno jako prestižní povolání.

       Procházel jsem si teď výstupy USA regulátora FINRA a tam lítají pokuty úplně neuvěřitelné. Třeba dva poradci poškodili investičním doporučením nějakou babičku slabší duchem a jejich vlastní firma je pak vyhodila a té ženě vrátila škodu. Finra těm dvěma ještě navíc dala pokutu 300 000 dolarů a to všechno za jeden jediný přestupek.

       Když to člověk srovná s tím, co se děje u nás. Zajímalo by mě, co by se některým našim borcům v USA stalo, pokud by se tam chovali stejně. Myslím, že pro mnohé by to bylo o teplákové soupravě na mnoho let zdarma…

       • Právní zástupce napsal:

        Dobrý den pane Yowie,

        ledy už se hnuly, naše právní kancelář již u soudů dovolím si tvrdit dosti úspěšně zastupuje poškozené klienty, v drtivé většině případů se jedná o investiční životní pojištění. Poslední případ reflektuje mladou dívku, která v rámci úmrtí získala jako dědictví finanční obnos půl milionu. Tento hodlala do dvou až tří let použít jako akontaci na hypotéku pro vlastní bydlení. Této slečně finanční poradce z nejmenované MLM firmy sjednal IŽP bez jakýchkoliv rizik na roční pojistné 250.000 Kč na dobu 30-ti let s tím, že si dotyčná může nejdříve po dvou letech veškeré peníze vybrat a použít je jako plánovanou akontaci na hypotéku, zhodnocenou navíc o úroky připsané po dobu trvání IŽP. Podobných případů máme na stole doslova desítky a není dne, aby asistentky nesjednávaly termíny s dalšími poškozenými klienty, kteří se sami hlásí. Za nový OZ jsem rád, učiní tak přítrž „finančnímu klondajku“ nepoctivých finančních poradců a firem.

        • yowie napsal:

         Zdravím a držím Vám palce. Alespoň něco se děje a ten zmíněný případ… to snad ani netřeba komentovat. Btw. zveřejňujete někde jména těch poradců a jejich společností? Zřejmě by to mohlo být právně problematické, ale jistě by to byl zajímavý přehled sviní :-)

         Na druhou stranu je třeba říct, že pokud tu dnes vznikají a solidně se uživí takto specializované právní firmy, tak je třeba jasně říct, že situaci už před lety měl řešit stát, respektive zákonodárce a to hodně radikálně.

         Nakonec právníkem také nemůže být každý soustružník, nebo obracečka hranolek.

         • Právní zástupce napsal:

          Dobrý den pane Yowie,

          správně dovozujete, že jména konkrétních „finančních“ poradců ani jejich (zejména MLM) firem zveřejňovat nesmíme, pakliže k tomu tyto nedají výslovný souhlas, což pochopitelně nedají. Co je však daleko smutnější je skutečnost, že řešíme i případy velmi starých lidí, kteří byli „finančním“ poradenstvím dravých mladíků okradeny mnohdy o celoživotní úspory, byť např. jen v řádu několika důchodů. Zarážející je, že se tito mladí lidé neštítí takto radit, nepociťují ani špetku viny, soucitu, chybí jim empatie vcítit se do pocitů starého člověka, který po jednom či dvou letech výhodného spoření v IŽP přichází o veškeré peníze. Udělali by to samé svým starým rodičům ? Dokázali by se po takto „kvalitně“ odvedené práci (krádeži) podívat svojí babičce či dědečkovi zpříma do očí ? Měli by špatné spaní, výčitky svědomí ? Toto nás alarmuje a děsí daleko více a jedná se vesměs o velmi mladé lidí v rozmezí 18 – 25 let. Jejich rodiče jsou často v šoku, když sedí se svými dětmi (poradci) v naší právní kanceláři, kde se snažíme vše řešit smírnou mimosoudní cestou. Mohl bych vyprávět smutné, velmi smutné přípěhy, bohužel…

          • yowie napsal:

           Předpokládám, že pokud nemůžete zveřejňovat jména, že se jedná o mimosoudní vyrovnání většinou?

           Já si ze svého bývalého povolání také vzpomínám na spoustu případů, kdy ti klienti přišli o dost peněz. Také se mnohdy jednalo o starší důvěřivé lidi.

           Širší příčinou problému je rozpad jakýchkoliv hodnot. Nejsem konzervativec, ale z toho, co po generace platilo, nezůstalo pro tu novou generaci nic, i kdyby se mělo jednat jen o klasické desatero.

           Mladí lidé chtějí všechno hned a MLM to zdánlivě nabízí. Proč byste se roky někde v normální firmě vypracovával, když tady můžete být za 6 měsíců manažerem desítek lidí, respektive alespoň Vám to tak prodávají, když Vás chtějí nalákat do struktury. Jedinou hodnotou takových chudáků jsou peníze, respektive peníze a náborování, občas nějaká ta smlouva a když teče do bot, tak i fiktivní. Nějaká slušnost nebo ohledy na druhé? Za to si přece Ferrari nekoupíte…

           Předpokládám, že poté, co se s nimi pustíte do křížku Vy, končí velká část z nich najednou v dluzích a exekucích. Odvrácená strana ráje… :-)

          • Právní zástupce napsal:

           Naprostý souhlas, je to (mimo jiné) i o absenci elementárních životních hodnot, výchově, o absenci obyčejného selského rozumu. Dovolím si tvrdit, že na ony astronomické příjmy, o kterých nám vyprávějí tito dezorientovaní mladí lidé poté, co jim byly prezentovány na motivačních seminářích, si šáhne tak jeden z tisíce, možná i ze dvou tisíc, to vše při notné dávce štěstí (a bezohlednosti).
           Jinak s Vámi zcela souhlasím, tato poradenská mládež má skutečně ze školení v hlavě uloženo, že nic není problém, příjmový strop neexistuje, stačí jen sjednávat a vodit pod sebe další mladé lidi. Že mají vysokou úmrtnost ? To také není problém, prostě se dovede nikoliv deset, ale sto lidí, pokud to nestačí tak tři sta lidí, každý z nich přece něco přinese poté, co vytěží svoji rodinu, přátele, bývalé spolužáky, kolegy v práci. Že pak skončí ? To nevadí, důležité je, že přinesl produkci, ze které žije celá struktura nad ním. Často jsou to velice smutné příběhy, nad kterými zůstává doslova rozum stát, totiž viděno optikou běžného rozumu to nemůže fungovat, přesto tito lidé odchází ze školení natolik namotivováni a nabuzeni, že v ničem nevidí problém a samozřejmě to jde, obzvláště jim. Kolikrát jsem od mladých lidí, jedno či od chlapců nebo slečen v naší právní kanceláři slyšeli „Ale já si vážně myslel(a), že to fakt dám, dokázali to jiní přede mnou, na školeních jsem je osobně viděl(a), po školení tito úspěšní lidé odjížděli v luxusních autech za miliony korun, tak to přece musí být pravda, oni to dokázali, tak proč bych to nedal i já ?“

     • napsal:

      Vymahačský byznys právníků svědčí jedině o tom, že v jejich tradičních vodách už pšenka nekvete. Takže ti bystřejší logicky hledají alternativní způsoby obživy.

      • yowie napsal:

       Já bych spíš řekl, že poradcům už pšenka nepokvete, respektive, lépe už bylo.

       Nemám pocit, že by právníků bylo nějak přehnaně mnoho a samozřejmě se specializují na to, na co je poptávka, což ale neznamená, že by se neuživili jinak.

       Nakonec stát se právníkem trvá několik let, takže nemůže dojít k přesycení trhu tím, že by se právníky po měsíčním kurzu stávali třeba ti soustružníci atd. jako je to v případě finančního poradenství :-)

       • napsal:

        A z čeho plyne tvůj pocit o počtu právníků? Protože ti nikdo z nich nevolá?

        Právníkům taky klesly příjmy, mám to přímo od nich. Mimo jiné z toho důvodu, že je jich víc a víc.

        Prodejci finančních produktů (žádní poradci neexistují, poradce nemusí aktivně nabízet svoje služby, prodejce ano) svoje místo na trhu mají, jen je jich potřeba asi tak bžilionkrát míň, než jich působí teď a působit ještě bude. Protože užiteční jsou tak pro 30 % klientů. To je ta skupina, která zkrátka objektivně nemá čas na svoje peníze. Ostatní klienti jsou jen leniví.

        • yowie napsal:

         Můj pocit plyne z čísel. Pravda, počet právníků roste a v poslední dekádě stoupl o pětinu z 8 na 10 tisíc. Srovnejte to s poradci :-) Minimálně zaškolovákem, nebo jeho částí prošlo u každé velké fin. poradenské společnosti přes 10 tisíc lidí, v některých i víc.

         Druhá věc je, a to jsem si zapamatoval z přednášek JuDr. Daniely Kovářové, že pokud byste si chtěl pročíst celý právní řád ČR, tak už dnes by Vám to zabralo 4 roky nonstop čtení. Je toho tolik, že mnohdy i právníci to dlouho vstřebávají.

         A teď se zavede nový OZ, který zcela jistě přinese řadu zmatků, tedy řadu možností pro obživu právníků.

         Já sice nový OZ vítám, ale třeba ten nesmysl s nájemníkem, který má právo mít v bytě psa, i když to majitel nechce… Jen doufám, že lidé budou rozumní a nebudu kvůli tomu muset nikoho vyhodit…

 6. Martin Štěpnička napsal:

  Obsluha: Dáte si něco k jídlu pane?
  Zákazník: Jistě, prosím o jídelní lístek.

  Obsluha: Prosím … [a mlčky položí před zákazníka misku s mandličkami … po pěti minutách] … vybral jste si pane?

  Zákazník: Nikoliv, nezlobte se, ale opravdu mne v nabídce nic nezaujalo, dám si jen pivo.

  Obsluha: [… při placení] To máme jedno pivo 32Kč, jeden hlavní chod o průměrné cene 178Kč.

  Zákazník: Ale já jsem žádný chod neměl?

  Obsluha: Ale při jednání jsme dospěli tak daleko, že se uzavření společné smlouvy, tedy Vaší objednávky, jevilo vysoce pravděpodobné, cituji pouze Občanský zákoník.

  Zákazník: Jak jsem postupoval tak daleko? Vždyť jsem si nic neobjednal.

  Obsluha: Ale na přmý dotaz, zda budete jíst jste odpoověděl kladně. Nic jste ani neřekl, když jsme Vám donesl předkrm … áááá, vidíte, takže ještě mandličky, to máme dalších 30Kč.

  Zákazník: No to snad ne, vždyť jsem ani ty mandličky nejedl.

  Obsluha: Pane, to jste ale měl říci dopředu, že je nechcete. Tím ,že jste je neodmítnul, jste nás uvedl v jistotu, že je budete jíst a že si objednáte, mandličky my totiž dáváme pouze k jídlu. To by nešlo. Na takové, jako jste Vy, my nejsme zařízení. Musíte ocenit náš čas, který jsme Vám věnovali, když jsme Vám nabízeli jídelní lístek. Za chvíli byste taky mohl začít chtít chodit do jiné restaurace a nás připravit o tržbu. A ti nejhorší, něco jako Vy, ti už do žádných restaurací ani nechodí a vaří si doma. Ti jsou vůbec nejhorší.

  • Vladek Krámek napsal:

   Vážený pane kolego,

   neodpustím si reakci na Váš příběh o restauraci. Předesílám,že mě baví lidová tvořivost, ale při výkladu legislativy, NOZ nevyjímaje, nejsem právě jejím urputným propagátorem :-) Zejména když se kdokoliv pouští do výkladu izolovaného ustanovení právní normy, nebo dokonce jedné věty, či části určitého ustanovení a dovozuje z toho absurdní scénáře…:-) Proto si dovolím glosovat i Váš příběh, předesílá, že nikoliv s cílem dotknout se Vás jako autora příspěvku :)

   Co když by měli ve Vámi uvedené restauraci v jídelním lístku jako jedinou specialitu třeba jen „lejno s cibulí“? Uznávám, není to nejobvyklejší menu, ale když argumentujeme absurdně, tak můžeme použít i nadsázku:-), pak přeci po hostovi nikdo nemůže chtít (slovy NOZ „důvodně očekávat“), aby si ho objednal a konzumoval…:-) Napadá mě ještě to rčení o zajíci v pytli :-)

   Stále věřím, že, i přes veškeré svoje nedostatky, NOZ podpoří v civilním právu právě „selský rozum“, nikoli zažitý formalismus komunistického práva…ale pokud je autor příspěvku „V restauraci“ soudcem (což lze snad téměř s jistotou vyvrátit), tak se máme na co těšit :-)

   K výše uvedenému příkladu „V restauraci“ doporučuji pozornosti další ustanovení NOZ zejména ta, která řeší nabídku, její akceptaci – tedy uzavření smlouvy a jednání k tomu směřující – a to zejména co do nutnosti „určitosti“ takové nabídky, podstatných náležitostí, atd. Nejen z těchto ustanovení je pak nutno vycházet i při výkladu ust. § 1729. Ustanovení věnující se ochraně slabší strany snad ani není nutné v tomto případě aplikovat :-)

   Přeji příjemný den a mnoho humorných zážitků s NOZ :-)

   Vladek Krámek, Fincentrum

   • Martin Štěpnička napsal:

    Myslím, že došlo k nedorozumění. Já nepsal o restauraci ano o výkladu NOZ, já psal do této diskuse reakci na ostatní příspěvky :-)

    Hezký den

    • napsal:

     MLM ano či ne?
     Dnešní článek je z dílny Romana Koláře, který se zamýšlí nad vhodností MLM ve finančním poradenství. Příjemné čtení:)
     Dřív, než se pustím do filozofické otázky z nadpisu, rád bych uvedl jednu věc na pravou míru. Vzhledem ke svým názorům jsem často zařazen do škatulky „zarytý odpůrce multilevelu“. Tak tomu ale zdaleka není. Nejsem odpůrce multilevelu, ostatně něco víceúrovňového není nic, co by samo o sobě plodilo nějaké negace. Mám jen velký problém s některými způsoby jeho nastavení, uplatňovanými praktikami a důsledky, které logicky následují.
     Když jsem se tento článek pokoušel napsat poprvé, vzal jsem to skutečně od podlahy a začal ve dvacátých letech minulého století s pašeráky alkoholu, tedy lidmi, kteří jako pravděpodobně první aplikovali tento systém do svého „businessu“. Pokračoval jsem další historií, založením Amway a klíčovým soudním procesem na konci 70tých let, rozborem kladů a záporů… když jsem byl asi na třetí straně a zjistil, že jsem se stále nedostal k tomu podstatnému, článek jsem vyhodil, protože by ho stejně nikdo nedočetl. Ostatně tyto informace objasní každému, kdo po nich bude toužit, strýček Google.
     Nadpis tohoto článku jsem zvolil záměrně. Záměrně z toho důvodu, že mnozí, kteří začali v našem oboru pracovat, tuto otázku nikdy nedostali a tudíž ji ani nikdy neřešili. Nikdy nepřemýšleli o tom, zda je MLM pro tento obor nebo pro ně samotné vhodný, natož pak o tom, jaké následky mohou různé způsoby aplikace tohoto systému způsobit jak klientům, tak jim samotným. Motivem jejich vstupu byl často některý jejich známý, který jim nabídl možnost snadného výdělku peněz. A pokud se dostali do struktury člověka, jehož jediným motivem byly peníze, malér byl na světě… nemusí to být ale zdaleka problém jediný…
     Duplikuj mě, aneb po zasetí plevele nevyroste obilí
     Pokud si z toho nějaký obchodník udělá stroj na prachy a ostatní to po něm opakují, protože nemají lepší vzor, nastává gigantické bujení produktů vhodných pro obchodníka, nikoli však pro klienta. Pokud firma nemá zájem na vytýčení jasných mantinelů, rozmáhá se tento způsob obchodničení v jejích strukturách stejně, jako rakovina. Některé firmy dokážou v tomto své obchodníky ve své činnosti ještě podpořit tím, že „nejlepšího“ dávají za vzor.
     Přiveď, koho uvidíš, aneb každý může být manažer
     Domnívám se, že každý nejen nemůže být manažer, ale každý nemůže být lékař, tesař nebo horník. Stejně tak úplně každý nemůže být ani obchodník. Za zvlášť udivující považuji, když se někdo stane bez jakékoli předchozí zkušenosti nebo vzdělání, manažerem po pár měsících práce a stačí mu na to jen přivést pár lidí. Opravdu si nemyslím, že bychom všichni měli ke všemu stejné vlohy. Dopady toho, když někdo dělá práci, na kterou nemá talent, tu asi nemusím popisovat. Asi byste nechtěli, aby Vás operoval třeba instalatér…
     Další kvartál děláš za míň, aneb jak prodat nepotřebný produkt
     Tohle jsem opravdu viděl hodněkrát. Vidina příštího čtvrtletí za nižší provize je dost silnou motivací pro udržení se na své pozici takřka za každou cenu. Nastává sjednávání „záchranných“ produktů. V horším případě to odnese klient, v tom lepším si to sjedná obchodník sám, nebo ho zachraňuje nějaká oběť z rodiny. Znám případy, kdy si obchodník sjednal během své poměrně krátké činnosti několik životních pojištění a svoji „diverzifikaci“ uplatnil stejným způsobem i na své příbuzné a známé. Zajisté to všichni potřebovali.
     Kdo nejde s námi, jde proti nám, aneb kde jsi vzal ten nesmysl?
     Zkuste se pobavit se svým „nadřízeným“ o věcech, které nevnímáte ve své firmě úplně ok… Jestli jste objevili nové způsoby, jak dělat tuto profesi, ptejte se na ně. Jestli máte pocit, že byste to chtěli dělat jinak, řekněte to nahlas. Zajímejte se o to, jak to funguje jinde. Nenechte si vnutit styl práce, pokud Vám nevyhovuje, jste přece svobodný člověk a živnostník. Jestli jste ve své firmě dobře, nemůže být problém se pobavit otevřeně o těchto věcech a také nehrozí, že byste z ní odešel. Zpochybňování faktů může mít v pozadí strach z toho, že jste se při nástupu a během výkonu své práce, nedozvěděli celou pravdu.
     Všichni se na špičku nevejdou, aneb dole je husto
     Je třeba říci, že v MLM existují bohatí lidé. Stávají se motivací pro ty ostatní. Z tohoto pohledu je MLM obrovská příležitost a také stroj na prachy. Pochopitelně ale ne pro každého. Je třeba si také říct, že na špičce není místo pro všechny. Znám mnoho lidí, kteří budují systém tělem i duší a věnují tomu obdivuhodné množství času. Za měsíce či roky, se dostali na určitou úroveň, nikam dál se ale neposunuli. Přitom svoji práci jako takovou dělají dobře. .. Už jsem opět u mého známého rčení, že takový obchodník nemusí být zcela v souladu se svojí firmou a třeba by mu bylo jinde jako „sólistovi“ lépe.
     Zadluž se, aneb brzo čekej exekutora
     Často se setkávám v naší branži s tzv. dobrými a špatnými dluhy. Za dobrý dluh se obecně nechá považovat něco, co nutně potřebuje ke svému dalšímu fungování, za špatný peníze, které promrháte za něco, co ve skutečnosti moc nepotřebujete. Kam se řadí u obchodníka, který je krátce v branži leasing na auto v řádu statisíců? Odpověď nechám na Vás. Strategie takové koupě je často předkládána obchodníkovi jako nutnost, kterou si na sebe vytvoří bič, aby ho něco nutilo pracovat. Možná to na někoho funguje, já jsem jednoznačně proti. Pracuji, protože mě to baví a peníze jsou toho důsledkem. Ukazovat auto za mega druhému s větou: pojď to dělat taky, budeš mít prachů plnou pr… , považuji za docela slušný brainwashing. Hrůzných konců jsem viděl nepočítaně. Začíná to tím, že člověk, který Vám nabídne práci, má s bídou na zaplacení kávy, protože by mu nezůstalo na leasing a na konci tohoto procesu stojí občas bohužel exekutor a rozvrácená rodina.
     Pečujeme o klienta aneb zadarmo to jde špatně
     Když se bavím s některými obchodníky o pečovatelské provizi nebo podílu na management fee, často s mávnutím ruky říkají, že kvůli pár drobným to nestojí za to řešit. Často ani nevědí, kolik to ve skutečnosti je nebo spíš může být. O tom, že by se provize nechala rozložit na celou dobu produktu, se dozvídají dost často poprvé. Když se ale zeptám, zda by se jim líbilo, aby měli zabezpečený pravidelný příjem za péči o svoje klienty a nemuseli již vyhledávat po určité době další a další, dostává rozhovor jiný rozměr. Smutné je to, že většina z nich to ještě nikdy neslyšela. Proč, je jednoduché domyslet. V nastavených bodových hierarchiích by nastal totální rozvrat. Spodní příčky by neměly ani na benzín a horní by se řítily rychle dolů. A tak nezbývá, než shánět nové klienty nebo předělávat ty staré, prodávat dobře bodované produkty a hlavně nehledat svoje následné provize za péči o klienta.
     Jestli jste se s ničím podobným nikdy nesetkali, pak zřejmě neděláte ve finančně – pojistné branži. Pokud jste se s tím setkali, je jenom na vás, jestli toho chcete nebo nechcete být součástí. Je jenom na vás, jakou si chcete zvolit budoucnost s vašimi klienty. Nemám nic proti MLM, jen uvádím důvody, proč bych nechtěl být jeho součástí já. Jak to máte vy?

     http://miliono­vapraxe.cz/mlm-ano-ci-ne/#comment-57

     • Jája a Pája napsal:

      MLM rozhodně ně, právě zprostředkovatelské MLM firmy mají lví podíl na tom, v jakém stavu a jakou pověst má finanční poradenství v této zemi. Mnozí MLM ředitelé a manažeři stále nechápou, že pojištění není ani šampón ani vitamín a že je tedy nelze co rok nebo dva neustále nahrazovat stále novými a novými smlouvami. Tyto lidi to ale vlastně ani nezajímá, zajímá je produkce, tedy BJ mnohdy za jakoukoliv cenu, protože jen z BJ jsou rozdílovky, tedy kačky na luxusní káry, vily a bohémský život. Pane Kalvodo, díky za Vaše video, práh mého bytu již žádný z těchto šmejdů nepřekročí.

     • Pepa napsal:

      A nešlo to udělat inteligentně a vložit sem jen odkaz na ten článek? :-(
      Tady se to špatně čte.

 7. Denis napsal:

  Každý podnikatel má přeci nést určitou míru podnikatelského rizika. Pokud tedy narazím na pár klientů, kteří mi něco slíbí, ale nakonec to nedopadne, protože se mi třeba přestanou ozývat, nebudu na ně přeci podávat žalobu. To by pak každý neúspěšný podnikatel mohl po státu požadovat finanční kompenzaci za ztrátu, kterou utrpěl.

 8. napsal:

  Být klientem, kterého poradce zažaluje za to, že jsem si to rozmyslel a tu „výhodně spořící“ IŽP s ním nakonec neuzavřel, tak to tak nechutným způsobem rozmáznu v médiích (internet, televize, YouTube apod.), že by se MLM hlavouni a parazité chytali za vlasy, o kolik méně by díky takovéto reklamě měli byznysu a ještě horší pověst, než mají dnes…
  Takže MLM hoši, jen do toho, bude to další z hřebíčků do vaší rakve, moc už jich totiž nezbývá :0) Najde se nějaký vymatlaný odvážlivec ???

  • yowie napsal:

   To je dobrý nápad. Já mám také své plány, které nechci zcela zveřejňovat, ale když jsem si kdysi při hledání jednoho estébáka psal s Radkem Johnem, tak jsem se velmi rychle dostal k tomu, co jsem po něm chtěl. Akorát je škoda, že už ve sněmovně není bývalý ministr školství Josef Dobeš. Ne, že bych mu nějak politicky fandil, ale také měl ve své době jednu velmi tristní zkušenost s finančními poradci a málem ho to stálo barák, respektive málem ho, kvůli přístupu poradce, nekoupil, protože dotyčný nebyl ani za několik měsíců schopen vyřídit mu hypo…

 9. Karel napsal:

  Upřímně je mi zle z posledního odstavce článku, kde pan Zámečník prohlašuje, že se tyto praktiky dají očekávat u menších poradenských firem. Moje zkušenost je taková, že se naopak velké MLM společnosti (jako je třeba ta modrá) schovávají za svou velikost. Předpokládám, že to pan Zámečník nemyslel zle, na druhou stranu by bylo rozumné si po dopsání článku zkontrolovat, jak jej budou vnímat čtenáři a co si z něj odnesou..

  • zamecnik napsal:

   Škoda, že nečtete pozorně. V posledním odstavci varuji před malými účelově založenými společnostmi, které jsou zakládány čistě za účelem obírání klientů. V odstavci přináším i odkaz na jednu z takových společností, s níž jsem měl příležitost se setkat.
   http://www.in­vestujeme.cz/as­traia-cz-uzasne-letadlo/

   Rozhodně toto riziko nevidím u malých společností, které dělají kvalitní finanční poradenství.

 10. napsal:

  Tak to by byl vrchol drzosti, chtít za neuzavření smlouvy od klienta odškodnění, popř. jej žalovat. Bohatě stačí, že drtivá většina tzv. finančních poradců okrádá klienty prostřednictvím výhodných spořících IŽP, jejich přeboucháváním apod. Více podobných ustanovení v zákoně, aby jste měli maximálně ztíženou možnost dále klienty nebetyčně okrádat a neustále na nich parazitovat jako cizopasníci.

  • Poradce napsal:

   Ok, a kdo Vám zaplatí Váš čas strávený nad analýzou a nabídkou ? Nepřál bych Vám, aby se Vám stalo to samé co mě, kdy jsem klientovi po důkladné analýze sjednal RŽP od Uniqa Pojišťovny, do měsíce mi to vypověděl a sjednal si přesně to samé znova u kamaráda v MLM, který „to dělá jinak“, a nabídl klientovi půlku ze svých provizí, neboť smlouvu potřeboval k postupu nebo obhájení pozice v MLM struktuře. Naštěstí mi nestačila přijít ani žádná provize, takže jsem ani nic nevracel, ale s podobnými případy se setkávám čím dál častěji a všechny mají bohužel společného jmenovatele: MLM. Takže asi tak pane vážený Já.

   • The Perník napsal:

    Poradci, který to dělá jinak (Partners ???) přeji, ať mu tu smlouvu klient taky zruší a ať od něj za boha nedostane zpět provizi, co mu daroval za to, že si to uzavřel s ním. Jedině tak se (možná) chlapec poučí a už nikdy podobnou pitomost neudělá. Ty multilevely musejí vážně mlít z posledního, když už se uchylují k takovým zoufalostem…nes­lyším o tom poprvé, někteří poradci dokonce za klienty platí i pojistné, tak to už je totální tragédie…MLM = příčina špatné pověsti našeho oboru.

   • Mirek napsal:

    To je sice hloupé, ale za to byste ho chtěl žalovat?
    Ten Váš čas strávený nad analýzou je hold riziko podnikání. Snad byste mohl nakopat do pr… toho kamaráda z MLM, to by bylo dokonce záslužné.

    • exPartners napsal:

     Čím přísnější zákony na zloděje (= tzv. „finanční“ poradce a zprostředkovatele), tím lépe. A čím přísnější prostředí a podmínky pro vstup dalších zoufalců do tohoto již tak zdiskreditovaného a opovrhovaného „oboru“, tím lépe.

   • yowie napsal:

    Není to hloupé, když si podnikatel stěžuje, že musí podstupovat riziko podnikání? A ten klient se aktivně snažil s Vámi setkat, nebo jste ho uháněl Vy? Rozumíte, já mnohokrát poradcům nabízel, aby mi poslali své nabídky prostě mailem a hotovo, když jsem hledal konkrétní produkt. Ale to ne, vždy všichni trvali na osobním setkání a kreslili autíčka a domečky, takže ztráta času je jen jejich problém, ne můj, ani jiného klienta. A tomu poradci, „který to dělá jinak“ se nemůžete divit. Na plakátech mají, že to či ono dokážou sehnat vždy nejvýhodněji, což mnohdy znamená, že musí občas něco přihodit ze svého a ještě se u toho tvářit, že jsou to vlastně milionáři, aby případně mohli klioše, který umí do pěti napočítat, znáborovat. :-)

    • Jiří Svoboda napsal:

     A jééééje, pan „yowie“ :-D Četl jsem si pár Vašich příspěvků a to jsou pořád ty stejně „chytrý“ kecy okolo. Zajímalo by mě, co děláte za práci a za kolik peněz, když máte čas neustále věnovat energii takovým nesmyslům. Kdyby mi někdo do firmy poslal mail, že chce nějakou nabídku jen po mailu, tak s ním taky nejednám, i když pracuji v jiném oboru. No nic, jdu se raději věnovat něčemu, co mi vydělá peníze :-)

     • yowie napsal:

      Jiří Svoboda: Zcela jistě existují obory, kde se bez kontaktu při prodeji neobejdete, to máte pravdu. Třeba kamarád – obchoďák objíždí některá zapadlá pohostinství, kde někteří majitelé dodnes nemají ani e-mail ani webovky a vrcholem jejich technologie je stará Nokia a LCD placka pro štamgasty kvůli hokeji :-) Proč ne? I takové podnikání existuje, nicméně pak je třeba položit si otázku, proč prodeje přes internet každý rok rostou už cca 10 let a postupně nutí ty menší se združovat nebo zaniknout.

      Mě je jasné, proč mě chce poradce vidět. Chce mě ukecat, nicméně to je trochu v rozporu s tím šetřením času, kterým se poradci tak rádi ohánějí. Nebo ušetřilo snad někdy někomu čas, když mu hodinu, dvě i víc, valil někdo klíny do hlavy?

      Ale jedno mám společné i s těmi majiteli restaurací. Sebehezčí „kecy v kleci“ mě nepřimějí si něco koupit. Zajímá mě cena. Pokud není dobrá, já i majitel restaurace si počkáme na dalšího obchoďáka. Pokud podnikáte, nepředpokládám, že byste to dělal nějak jinak. Anebo je pro Vás skutečně důležitější, že Vám to do firmy přijede někdo odvyprávět v sáčku a berete od něj, přestože je široko daleko nejdražší? Asi ne, co?

      Btw. teď řeším projekt na zateplení našeho domu v hodnotě cca 150 000,–. Poslali jsme poptávkové maily třem architektům a všichni odpověděli, jeden se dokonce zastavil osobně a nakonec i díky nejlepší ceně vyhrál.

      Třeba by to na ty maily chtělo přece jen začít odpovídat. Jsou lidé, a není jich zrovna málo, kteří už docela dlouho žijí v 21. století…

      • Jiří Svoboda napsal:

       Jednu reakci Vám dám. Ano, jeden můj dodavatel patří k těm nejdražším v okolí. I to, co mi dodává vypadá na pohled stejně jako levnější dodavatelé. Nicméně použité technologie a „x“ věcí okolo dostávají kvalitu na takovou úroveň, že akceptuji vyšší cenu.
       Vzhledem k tomu, že jsem samozřejmě musel řešit i pojištění majetku, odpovědnosti atd tak moc dobře vím, že jít po ceně je to nejhorší, co může být. K čemu mi bude nízká cena, když pak riziková situace, která může nastat je ve výlukách (tak jak jsem si vše sám pročítal). To si raději připlatím. Mám poradce, pokud vím, tak je z firmy, kterou označujete jako MLM a jsem naprosto spokojený, nikdy bych to už nedělal sám, když vím, co všechno mi porovnával a já jsem měl jen výsledek. A chápu proč některé věci nechce řešit po mailu. Klíny do hlavy mi nikdo opravdu nevalí.

       • yowie napsal:

        Nesporně máte pravdu. Já také dostal nabídky na pojistky jednoho pražského bytu od 600,– až po skoro 3000,–, přičemž to zdánlivě bylo to samé pojištění v tom samém rozsahu.

        Možná jste to nezaregistroval, ale věřím, že i v MLM může být nejeden dobrý poradce. Ale ta pravděpodobnost holt není taková. Znám jednoho z Partners, se kterým bych se také nebál řešit některé druhy pojištění, nicméně při řešení hypo selhal a banka nabídla lepší podmínky než on. Taktéž selhal u povinného ručení pro kamaráda, který nakonec sehnal jakousi flotilovou nabídku v autobazaru a rozdíl byl v řádu tisíců korun ročně i u ojetého auta. Nicméně zcela komplexní kvalitní službu bohužel neposkytl, takže je těžké doporučovat a vzhledem ke stále se zhoršujícím podmínkám v jeho společnosti si netroufám tvrdit, jaké výstupy poskytuje dnes, natož za něj dát ruku do ohně.

        Další věc je, že spousta klientů ani dlouho z neznalosti netuší, že vlastně byli podvedeni. Předpokládám, že když poradce chválíte, tak nedošlo k rušení starších IŽP a nahrazení novými? Tedy že se jednalo jen o pojištění majetku?

        Je Váš poradce dobrý a vzdělaný v oboru? Nemusí se pak bát jakékoliv regulace a bude zřejmě fungovat dál, i když se zruší MLM ve financích. Navíc by si zcela jistě daleko víc vydělal, kdyby jel na své triko, pokud má hodně kvalitních referencí.

        Bohužel jsou země, kde je finanční poradenství opravdu prestižní záležitostí. To ČR zcela jistě není. Pokud se ptáte proč, odpovědí je bohužel MLM. Někteří nenasytní manažeři z MLM opravdu náborovali i na úřadu práce lidi jako propuštěné tramvajáky, barmany, obsluhu z McDonalds… Všechny velmi mladé, nezkušené a naivní.

        Předpokládám, že jste zaregistroval projekt hvězdný prachy? Pokud ne, vřele doporučuji http://www.hvezdnyprachy­.cz a 4 díl, pak Vám bude zřejmé, že kvalitní poradce z MLM je spíš výjimkou z pravidla, než naopak.

        Možná to ode mě nezaznělo dost jasně, ale stěžejní je pro mě poměr cena/výkon a zcela jiné parametry posuzujete u hypo a zcela jiné u pojištění, stejně tak třeba u běžného účtu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.