CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

19. 06. 2023

0 komentářů

Základy investování: Zdroje financování a cash flow

 

Vykazují provozní ztrátu, ale hotovost a peníze jim ani nechybí. Na první poslech to vypadá, jako by šlo o záhadu. Rozvaha, výsledovka a výkaz peněžního toku odhalí důvod. Jedná se vlastně o Švejkovské hospodářství: „To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou“. Příliv peněz lze v duchu hesla „po nás potopa“ díky zadlužování a lakování věcí narůžovo zajistit. V peněžních tocích je to vidět v podobě přílivu peněz, v rozvaze potom v hromadění dluhu a finančních závazků. Že se v té spletí pojmů člověk snadno ztratí? Nevadí, zkusme to projít krok po kroku.

Loading 

Rozvaha, bilance majetku a zdrojů financování

Když investor kupuje jistá aktiva, majetek, je to bilancováno zdroji financování a pasivy, viz obrázek 1. Řekněme, že kdosi má sto tisíc, leží mu ladem na účtu. Právě bilancování v rozvaze může zachytit, že jeho majetkem (strana aktiv) je stotisícová hotovost, zdrojem financování může být stotisícové vlastní jmění či kapitál (strana pasiv).

To koupě domu může být financována z části vlastním kapitálem (např. milionem korun), tak cizím a půjčeným kapitálem (hypotečním úvěrem ve výši devět milionů korun). Desetimiliónový dům je pak bilancován milionem vlastního jmění a devíti milióny cizího kapitálu a dluhu.

Obrázek 1: Obrázek vydá za tisíc slov. Celková aktiva a majetek (1) je kryt a financován celkovými pasivy (2). Část financování představuje cizí kapitál a tedy dluh, část vlastní kapitál (equity).

Pracovní kapitál financující obrátku oběžných aktiv

Stranou souvisejících úvah nestojí ani pracovní kapitál. “Pracovní kapitál jsou peníze, které jsou k dispozici ke splnění současných krátkodobých závazků. Potřebuji příběh, který to popíše,” zněl dotaz položený v aplikaci ChatGPT.

REKLAMA

Podařilo se, překvapivě hned napoprvé: „Byl jednou jeden malý podnikatel jménem Petr. Petr vlastnil malý obchod s cukrovinkami ve městě. Jednoho dne se Petr rozhodl udělat velkou akci a nabídnout svým zákazníkům 50% slevu na všechny cukrovinky. Lidé se na tuhle akci velmi těšili a do obchodu začali proudit. Petr však brzy zjistil, že jeho zásoby cukrovinek se rychle ztenčují a nebyl si jistý, zda bude mít dostatek peněz na nákup nových zásob.“

Příběh vytvořený robotem pokračuje a směřuje k pointě: „To je ten moment, kdy se v příběhu objevuje náš hrdina – pracovní kapitál! Pracovní kapitál je jako záchranný kruh, který Petra zachránil před finančním utonutím. Když se Petr podíval do své pokladny, zjistil, že má dostatek peněz na nákup nových zásob cukrovinek, aby udržel svou akci v plném proudu. Pracovní kapitál mu poskytl prostředky k dispozici ke splnění jeho současných krátkodobých závazků. Díky pracovnímu kapitálu mohl Petr své zákazníky potěšit sladkými dobrotami a zároveň udržet svůj obchod v chodu.“

Je zřejmé, že s pracovním kapitálem souvisí další důležité pojmy. Solventnost a tedy schopnost platit splatné závazky. Dostatek peněz na účtu, stejně jako peněžní tok.

Pracující pracovní kapitál a obrátka oběžných aktiv

Diskuse s robotem o cukráři Petrovi pokračovala: „A neprodělal na tom Petr? Přece nemůže trvale prodávat za ceny pod náklady a dotovat to ze svých nebo půjčených peněz?“ Robotický „kecálek“ se omluvil a napsal, že Petr by měl určitě pečlivě sledovat i své náklady a ziskovost.

Ziskovost a tedy rentabilita zajišťuje udržitelnost: „Pokud by Petr trvale prodával za ceny pod náklady, jeho ziskovost by byla ohrožena a mohl by se ocitnout ve finančních problémech,“ vysvětlil kecálek. Doplnil také cosi hodně obecného o plánování, řízení, zdravém fungování podniku.

Kladná výše pracovního kapitálu představuje schopnost dostát svým krátkodobým závazkům a pokračovat ve svém každodenním fungování. Hraje se o financování, peníze, které jsou a budou k dispozici. To že oběžná aktiva obíhají, se odráží v cyklu pracovního kapitálu. Ten je zachycen na obrázku 2.

Obrázek 2: Oběh oběžných aktiv a cyklus pracovního kapitálu, tedy doba potřebná k přeměně běžných aktiv (jako jsou peníze, zásoby a pohledávky) na hotovost. Dlouhý cyklus znamená vázání kapitálu na delší dobu. Krátké cykly umožňují rychleji uvolnit hotovost, být agilnější.

Obrázek zachycuje, že pracovní kapitál pracuje, financuje oběh oběžných aktiv. Za hotovost (1) se nakoupí zásoby (2) a jiné vstupy. I cukrář Petr má zásoby, nějaké cukrovinky v cukrárně, jiné v (3) rozpracované výrobě. Něco je dokončeno a jenom čeká, že se prodá (4, dokončená výroba). Jak hotovost a peníze, tak zásoby nebo rozpracovaná výroba, to vše jsou formy aktiv a majetku, které podnik vlastní. Protože „obíhají“, jsou oběžná.

REKLAMA

Když pokročíme v úvahách o koloběhu oběžných aktiv, pak tím, že se něco prodá na prodejně za (1) hotové, po odvodu tržeb se tyto peníze objeví na účtu.

A pokud se něco prodá na fakturu a tedy na dluh, obchodní úvěr, pak vzniká pohledávka (5), o které se předpokládá, že bude zaplacena, až bude závazek splatný. Ano, i pohledávky jsou majetkem, aktivem. Předpokládá se, že se pohledávka přemění na hotovost. Celý obrázek tak popisuje obrátku oběžných aktiv například i v cukrárně.

Popis úvah o cyklu pracovního kapitálu v diskusi s virtuálním diskutérem prošla: „Vaše představa o oběhu pracovního kapitálu podnikatele Petra je v zásadě správná. Popisujete proces, jak podnikatel nakupuje zásoby, provádí výrobu, prodává své výrobky a nakonec inkasuje peníze.“ Co bylo v předchozím rozepsáno poněkud rozvláčně, zvládl robot stručně a jasně shrnout.

Odpověď byla dlouhá, nicméně jiným slovy bylo zopakováno vyslovené. Co důležité navíc odpověď zahrnula, byla poznámka, že jde o: „…proces, který umožňuje podnikateli udržovat tok peněz a financovat své podnikání.“

Hotovost a peněžní tok

Peněžní tok, cash flow, je dalším kamínkem v mozaice chápání a pochopení souvislostí majetku, zdrojů financování a všeho okolo. Zahrnuje veškeré peněžní toky, které během určitého časového období do podniku vstupují (příjmy) a které ji opouštějí (výdaje).

Obrázek 3: Ilustrace zachycující princip cash flow. Zatímco hotovost (peněžní prostředky v pokladně nebo na účtu) je stavová veličina (oběžné aktivum zachycené v rozvaze), ve výkazu cash flow jde o tokovou veličinu (přehled o peněžních tocích).

Přehled o peněžním toku je významnou doplňující informací o výsledcích hospodaření. Samotný výsledek hospodaření zachycuje výkaz zisků a ztrát, výsledovka. Vykazovaný zisk ovšem nemusí nutně znamenat dostatek hotovosti – ve výsledovce účetně vykazovaný zisk se může lišit od dostupné hotovosti vykázané v rozvaze (už třeba kvůli existenci pohledávek).

Robotický diskutér nelení a napovídá. Peněžní tok má tři složky.

První je složka provozní, cash flow vyplývající z provozu a každodenní činnosti. Kromě toho existují i peněžní toky související s investičními aktivitami, investiční cash flow. S finančními aktivitami a financováním se pak pojí finanční cash flow. Může jít o půjčky, vydávání akcií nebo splácení dluhů. Peníze jsou čímsi, co se neustále pohybuje sem a tam.

I Vlasta Burian v roli filmového Ducháčka uvažoval o peněžním toku, když rozhádaným manželům vysvětloval, proč si peníze pro jejich finanční vyrovnání má právní kancelář nechat v úschově. Ducháček duchaplně chrání peněžní tok a solventnost kanceláře. Měl pomoci výmysl, že na tyto případy přece blahosklonně zákon pamatuje a dává lhůtu a čekačku osmi dnů – „co říkám osmi, stačí do pátku, potom berou gáži Vochatovi,“ prozrazuje Ducháčkovo hlasité uvažování jeho záměry.

Cash flow, dluhové financování a vlastní kapitál a konečně i rozvaha a výsledovka jsou kamínky mozaiky nejedné hospodářské úvahy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Co sledovat u investic do finančního sektoru v době klesajících úrokových sazeb

Tradiční názor tvrdí, že klesající úrokové sazby jsou pro finanční akcie negativní, protože snižují úrokový výnos. To je však přílišné zjednodušení, které se může ukázat jako nepravdivé. Finanční společnosti jsou různorodou skupinou, v níž banky tvoří pouze jednu část, a mezi jednotlivými společnostmi existují významné rozdíly, které ovlivňují […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *