Čtvrtek 27. února. Svátek má Alexandr.

Základy investování: Riziková tolerance a měnové riziko

Peníze - bankovky - rubly - RUB

Vaše úspory v korunách ztratily za posledních pět let v relativním srovnání vůči jiným měnám v průběhu posledních pěti let vůči americkému dolaru 15 %, vůči britské libře 20 %, australskému dolaru 4 %. Kdybychom to vyhodnocovali před třemi lety, výsledky by zněly jinak.

Investor musí počítat s tím, že směnný kurz referenční měny je nevyzpytatelný a pan Trh jím držené investiční instrumenty někdy zatracuje a jindy vyzdvihuje – na trhu vládne volatilita. Nahlédněme, jak s investováním souvisí riziková tolerance a referenční měna.

Riziková tolerance aneb Nebuďte překvapeni, že pan Trh vaši investici někdy zatracuje!

Tolerancí míry rizika se rozumí citlivost na pokles tržního ocenění investice – je to schopnost finančně a psychicky unést ztráty. Nikdo nechce prodělat, ale riziko volatility a kolísání trhů je všudypřítomné.

V Grafu 1 vidíme, jak se v posledních pěti letech vyvíjel kurz koruny. Tržní ocenění prostě nevyzpytatelně kolísá a každý, kdo drží nějaká finanční aktiva (třeba české koruny), může díky tomuto ocenění tratit. Nekolísají ale pouze směnné kurzy, kolísá i tržní hodnota v investičním portfoliu držených aktiv. Zatímco v roce 2010 si pan Trh cenil hodnoty jedné akcie ČEZu kolem 800 korun, v roce 2015 je to něco kolem 600 korun, ale byla i období, kdy to bylo i méně. 

Graf 1: Konzervativní investor, který má své investice v korunách, vůči ostatním měnám v posledních pěti letech z pohledu měnícího se ocenění často tratil. V horizontu posledních pěti let se nedařilo jen japonskému jenu (vliv měnového experimentu a abenomiky).

radovan-novotny-menove-riziko-01

Zdroj: Google Finance

Pokles tržního ocenění může znamenat dočasnou, nebo i setrvalou ztrátu. To souvisí s tím, jaké riziko tržní volatility je investor ochoten podstoupit a unést, měřené obvykle výší tolerované finanční ztráty.

Tolerance rizika se v průběhu času s ohledem na věk, příjem, majetek a osobnosti investora mění. Vše souvisí i s tím, zda investor (klient) ví, že investice se nemusí vyvíjet podle původních představ a že velikost výnosu souvisí s odměnou za přijetí rizika. Při volbě finančního instrumentu, který má přispět k naplnění sledovaných investičních cílů v rámci daného investičního horizontu, je tak nutné uvažovat i rizikovou toleranci.

Je zapotřebí se ptát, „co byste dělal, pokud tržní hodnota vaší investice poklesla o dvacet procent? A co kdyby po tři roky klesala, a po pěti letech bylo zhodnocení na nule?“, a podobně. Většina začínajících investorů se pokládá za dynamičtější, než v realitě jsou. Naopak ti, kteří už nějaké propady zakusili, více rozvažují a uvažují, jakou část portfolia si mohou dovolit směřovat do aktiv, které jsou z podstaty volatilnější.

Referenční měna aneb Vyvarujte se nemilého zjištění, že referenční měna výrazně posílila!

Měna, ve které mají být cíle plánovány a realizovány, se nazývá referenční měnou. Pokud se pan Novák chystá na penzi do Španělska, mohlo by být jeho referenční měnou pro jeho investiční strategii na penzi euro. Pan Novák bude v penzi utrácet v eurech, a tak výsledky měří v euru. Nejen pro pana Nováka je ale důležité, v jaké měně má případné dluhy a jiné závazky. Má-li třeba hypotéku ve švýcarských francích (CHF), referenční měnou se může stát právě švýcarský frank.

Referenční měnou je měna, ve které budeme měřit výnosy, ve které budou prostředky plynoucí z investice použity. Pokud je do dluhových nástrojů investováno v referenční měně, měnové riziko tu nenastává. Pokud má investor referenční měnu českou korunu, pak investice do amerických dluhopisů nebo termínovaného vkladu v USD představuje měnové riziko. Individuálnímu investorovi jde o reálné zhodnocení jeho portfolia v referenční měně, tedy zhodnocení po zohlednění inflace a pohybu směnného kurzu. Tržní ocenění portfolia je ovlivněno referenční měnou a volatilitou jejího směnného kurzu.

Jak jsme ukázali v Grafu 1, pokud by český investor investoval před pěti lety své koruny do dluhopisů denominovaných ve švýcarských francích, dnes by inkasoval o 28 % více korun, jen kvůli relativnímu znehodnocení koruny vůči franku.  Kdyby ale pozici prodal v roce 2012, dostal by o 10 % korun méně, jen kvůli tehdejšímu zhodnocení koruny vůči franku.

Směnný kurz může jít zásadním způsobem proti nám, pokud měna, do které investujeme, oslabí vůči naší referenční měně. V případě dlouhodobého posilování referenční měny výnos v cizí měně reálně klesá. Na oslabování referenční měny lze naopak vydělat (ale to je spekulace!).

Graf 2: Referenční měna je z pohledu investora důležitá. Zatímco oslabování referenční měny vůči měně, ve které jsou finanční instrumenty denominovány, je radostnou událostí, její posilování výnosy ohlodává – investor nese měnové riziko.

radovan-novotny-menove-riziko-02

Zdroj: google.com, výsledek vyhledávání „reference currency“

Nikdo neví, která měna bude z dlouhodobého hlediska posilovat a která oslabovat, ale zastoupení finančních instrumentů i v cizích měnách může pomoci měnové riziko diverzifikovat. U finančních instrumentů se často uvádí, pro jakou referenční měnu je produkt vhodný – například se můžeme dozvědět, že fond je vhodný pro investora, jehož referenční měnou je euro.

Tweet 20

Obáváte se investičního rizika?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.