CZK/€ 25.350 +0,12%

CZK/$ 23.394 +0,17%

CZK/£ 29.700 +0,45%

CZK/CHF 26.625 +0,25%

Text: Radovan Novotný

14. 09. 2015

1 komentář

Základy investování: Jak se vyznat ve výsledovce?

 


 

Výsledovka (výkaz zisku a ztráty)

Když podnik cokoli v průběhu času nakoupí nebo prodá, ve výsledku se to odrazí v jednotlivých položkách rozvahy. Výsledky podnikových činností z hlediska nákladů (toho co je placeno) a výnosů (toho co je inkasováno) jsou za vymezené období zachyceny ve finančním výkazu označovaném jako výsledovka (výkaz zisku a ztráty).

Příklad konkrétního výkazu je uveden na Obrázku 1, převzatého z výroční zprávy akciové společnosti Philip Morris ČR roku 2013. Vidíme, že ve sledovaném roce dosáhla firma provozní zisk 2781 mil. Kč a finanční činnosti jí vynesly 2 mil. Kč. Už nyní je zřejmé, že výsledovka je výkaz, který je zásadním podkladem pro posuzování ziskovosti.

Obrázek 1: Výsledovka z výroční zprávy Philip Morris ČR a.s. na konci roku 2013. Zde jsou výsledky provozních, finančních i mimořádných činností na začátku a konci účetního období.
vysledovka-01

Zdroj: Výroční zpráva 2013, PHILIP MORRIS ČR

Další výklad vyžaduje trochu poněkud nudného popisu, souvisejícího s tím, že údaje jsou ve výsledovce členěny podle tří typů činností – provozních, finančních a mimořádných.

REKLAMA

V hlavní oblasti podnikání jsou provozní výnosy vytvářeny tržbami za prodej zboží a služeb. Související provozní náklady pak budou představovat náklady na služby, materiál, nebo třeba mzdy. Například pekárna peče, platí svým dodavatelům fakturované náklady a inkasuje tržby za prodej pečiva. Odečtením nákladů od provozních výnosů je určen provozní zisk. Provozní zisk odpovídá na otázku, zda je nosná činnost podniku zisková, nebo ztrátová.

Pro akcionáře je určitě dobré vědět, zda a jak byla provozní činnost v jednotlivých letech zisková nebo ztrátová – a zjistí se to právě pohledem do výsledovek jednotlivých let.

Další hospodářské operace v podniku budou odrážet finanční činnost, které pomáhají podnik finančně řídit a vytvářet podmínky pro provozní činnost podniku. Nákladem z této oblasti jsou třeba placené úroky z přijatého úvěru, a výnosem například úroky z bankovních vkladů. I pekárna potřebuje financovat svou činnost, může si třeba vzít úvěr na nákup nového stroje, to je činnost finanční a bance placené úroky budou nákladem. Podobně se může management pekárny rozhodnout, že část dočasně volné hotovosti uloží na termínovaný vklad. Inkasovaný úrok pak bude příjmem z finanční činnosti. Tyto informace se zachytí ve výkazu zisků a ztráty ve výsledcích finanční činnosti.

Pokud by podstatná část zisku firmy vyplývala z nějakých záhadných finančních derivátů, je to pro akcionáře potenciální výstrahou. Měl by se ptát, proč se firma neřídí pravidlem „ševče, drž se svého kopyta“ a zda takové finanční činnosti vůbec mohou přinášet zisk trvale.

REKLAMA

Třetí skupina činností zahrnuje činnost mimořádnou, která je neplánovaná a mimořádná. Pekárna v našem příkladu mohla třeba dostat odškodnění za škody způsobené živelnou pohromou. Mimořádné výnosy mohou kouzelně navýšit hospodářský výsledek, ale protože jde o skutečnosti ojedinělé, stěží lze s nimi počítat do budoucna. Jak vidíme na Obrázku 2, struktura výkazu zisků a ztrát je standardně členěna právě podle těchto tří typů činností (provozní, finanční a mimořádné).

Obrázek 2: Výsledovka zachycuje výsledek hospodaření a poskytuje přehled o hospodaření podniku, velikosti výnosů a nákladů v určitém časovém intervalu.
vysledovka-02

Zdroj: Děrgel, M.: Účetní závěrka roku 2007 v praxi, ucetnikavarna.cz

Shrnutí a douška na závěr

Platí, že pro zachycení hospodářských operací je pro položky rozvahy odvozena soustava pasivních a aktivních účtů, ve které se s uplatněním principu podvojného účetnictví dílčí hospodářské operace zaúčtováním sledují. Finanční výkazy účetní závěry se na konci účetního období sestavují v návaznosti na výsledky dílčích účtů. Že hovoříme nesrozumitelně? Poněkud ano.

Z pohledu investora postačuje vědět, že finanční výsledky toho, co se v podniku v průběhu účetního období událo, ve finančním vyjádření zachycuje výkaz zisků a ztrát. Souhrnný hospodářský výsledek, tedy zisk nebo ztráta, se pak zachytí v rozvaze, viz Obrázek 3.

Obrázek 3: Schéma naznačuje situaci, kdy byl dosažen zisk. Ten lze najít ve výsledovce a odrazí se v rozvaze, kde zvýší vlastní kapitál (to, co patří investorům). V případě vykázané ztráty a prodělku by se vlastní kapitál snížil.
vysledovka-03

Pro někoho nudné a zdánlivě nepřehledné finanční výkazy umí napovědět, jestli firma prosperuje a jaké má silné a slabé stránky. Rozvaha (bilance) a výsledovka (výkaz zisků a ztrát) jsou dva významné finanční výkazy, které jsou součástí účetní závěrky. Jsou to dva neopomenutelné výkazy, ze kterých investor do akcií nebo analytik čerpá informace pro fundamentální analýzu. Zatímco rozvaha zobrazuje finanční sílu (nebo slabost) podniku, výkaz zisku a ztráty prezentuje výsledky hospodaření za dané období. Související finanční analýzy jsou ale již jinou kapitolou „pokladů skrytých v účetnictví“ a domácích úkolů fundamentálních investorů.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu – Swiss Life Select Investice roku 2023

Již počtrnácté proběhlo hodnocení nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Swiss Life Select Investice roku 2023. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvním místě v kategorii akciové fondy umístil J&T Opportunity, mezi smíšenými fondy získal první místo Amundi CR Balancovaný, za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl […]

Text: Redakce

Foto: Swiss Life Select

21. 02. 2024

Investice do rezidenčních nemovitostí v Česku

Vstup do světa investic v oblasti rezidenčních nemovitostí v Česku vyžaduje pečlivou analýzu aktuálních trendů a dat. UniCredit Bank představila data, která reflektují čistou roční výnosnost nájemného při odečtení průměrných úrokových sazeb hypoték a vládních dluhopisů. Tento ukazatel stoupl na minus 2,83 procenta, což signalizuje, že investice […]

Text: Filip Kučera

15. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Jirka

    22 září, 2015

    To je vše krásný, ALE narazíte na lumpy a podvodníky viz Tesco (i Warren Buffett
    tam ztratil pěkné peníze. Příklad číslo 2 je VW včera 21.9.2015 ty akcie ztratily 19% (podvody s emisemi)a pravděpodobně to ještě vyklesá.Kromě toho se dají i ty výsledky ekonomické různě upravovat a taky se to děje.

    Odpovědět