Pondělí 08. března. Svátek má Gabriela.

Začala další fáze boje o Monetu

Moneta Money Bank je určitě atraktivní nevěsta. Některé nabídky ke sňatku již známe, některé se pravděpodobně ještě objeví. V každém případě se nyní dostáváme do ostré fáze, která rozhodne o budoucnosti čtvrté největší banky v ČR podle počtu klientů. Skupina PPF (prostřednictvím společnosti Tanemo) odstartovala veřejný návrh na odkup akcií Monety. Během něj chce získat 20 % akcií banky, ale v průběhu odkupu může tuto částku navýšit až na 29 %.

Skutečnost, že skupina PPF není jediným zájemcem o Monetu, potvrzuje i představenstvo této banky ve svém stanovisku k veřejnému návrhu na odkup akcií: „Moneta vyhodnocuje nové příležitosti včetně minimálně dvou dalších akvizic či jiných forem spojení obchodních aktivit. V současnosti se Moneta těmito příležitostmi aktivně zabývá a vyhodnocuje několik strategických možností s cílem vybrat tu nejlepší.“ Podle našich zdrojů by se o Monetu mohla ucházet i některá z největších bank v ČR.

Na burze za 76 Kč, u PPF za 80 Kč

Společnost Tanemo nabízí akcionářům v souvislosti s veřejným návrhem na odkoupení části akcií Monety za jednu akcii částku 80 Kč. Aktuálně se cena na Burze cenných papírů Praha pohybuje okolo 76 Kč (cena dne 9. února 2021), přičemž před rokem byla o deset korun výše. V průběhu roku v souvislosti s koronavirovou epidemií spadla cena několikrát i pod padesát korun.

Vývoj kurzu akcií společnosti Moneta

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

 

„Jak je relativně složitě koncipovaný deal ohledně převzetí Monety ze strany skupiny PPF, tak není úplně jednoduché pro stávající akcionáře se rozhodnout, jak s akciemi naložit. Zjednodušený pohled nabízí relativně férovou cenu v rámci dobrovolného odkupu na úrovni 80 Kč, což je blízko námi odhadované hodnotě samotné společnosti. Pro krátkodobé investory se tak otvírá příležitost, jak zrealizovat své zisky, když se titul v předchozích měsících pohyboval na podstatně nižších úrovních. Rizikem zůstává, že se nemusí podařit v rámci nabídky prodat všechny své akcie. Pro střednědobé investory, kteří by rádi participovali na příběhu Monety nadále, bude pravděpodobně nejlepší vyčkávací strategie a definitivní rozhodnutí by bylo dobré dělat až po finální podobě směnné transakce (pozn.: poměr nových akcií Moneta vs. aktiva PPF),“ uvedl k nabízené ceně David Brzek z FIO banky.

Štěpán Křeček, hlavní ekonom BHS, upozorňuje na skutečnost, že akcie Monety se před loňským březnovým propadem obchodovala za 86 korun, proto dává účast v odkupu smysl. „Budou-li akcie skutečně odkoupeny, potom je vzhledem k současné ceně transakce solidně zisková.“ Štěpán Křeček však dodává, že držitel akcií, jenž se rozhodne akceptovat nabídku, se může zbavit aktiva, které později na trhu může dosáhnout mnohem vyššího zhodnocení. Společnost Tanemo může také v případě převisu poptávky přikročit ke krácení požadavků na odkup. Investorovi se kapitál rozdělí a část akcií mu zůstane.

Nabídka veřejného odkupu platí do 26. února 2021, ale může být společností Tanemo prodloužena až do 5. března 2021. Cílem odkupu je dosáhnout 20% podílu na základním kapitálu či hlasovacích právech. Skupina PPF již nyní vlastní 0,6279 % Monety. Veškeré informace k odkupu akcií jsou k dispozici na webových stránkách www.ppf.eu/cs/tanemo.

Představenstvo Monety komentuje veřejný návrh

Na základě stanoviska J.P. Morgan je představenstvo Moneta Money Bank přesvědčeno, že nabídková cena 80 Kč je v intervalu hodnoty Monety a odpovídá 98,8 % mediánu cílových cen analytiků pro akcie Monety. Nabídková cena navíc představuje 19,2% prémii proti závěrečnému kurzu ze dne 22. ledna 2021.

Ocenění Monety na základě jejího obchodního plánu a konzervativního scénáře určuje hodnotu Monety jako samostatné entity (stand-alone value) v rozmezí 49 miliard Kč až 38 miliard Kč při existenci souvisejících obchodních a dalších rizik (např. prostředí úrokových sazeb, cenová konkurence, úvěrové ztráty, poptávka po nezajištěných úvěrech, zvýšené zdanění a celkový dopad pandemie COVID-19). Mnohá z těchto rizik jsou mimo kontrolu nebo vliv představenstva. Výhled Monety stejně jako nastavení jejích cílů ve střednědobém horizontu směřuje k dosažení horní hranice intervalu tohoto ocenění. Pokud by odhady a předpoklady, na kterých je toto ocenění založeno, představovaly budoucí vývoj, pak by se hodnota akcií pohybovala mezi 95 Kč a 74 Kč.

Představenstvo vychází z toho, že potenciální kombinace s Air Bank a.s. a přidruženými společnostmi by mohla významně přispět k posílení rozvahy Monety, zejména v oblastech považovaných v její strategii za nejatraktivnější, včetně retailového bankovnictví. Po realizaci potenciálního spojení by Moneta mohla zaznamenat výrazný nárůst objemu hypotečních úvěrů přesahujícího 10% podíl na trhu, objemu nezajištěných spotřebitelských úvěrů přesahujícího 20% podíl na trhu stejně jako objemu vkladů přesahujícího 10% podílu na trhu v České republice. Podobně jako u těchto navýšení podílů na trhu by se přiměřeně zvýšila výnosová základna, zejména vzhledem k jejímu relativně robustnějšímu potenciálu pro tvorbu výnosů založeném na vyšší čisté úrokové marži.

Představenstvo si je však rovněž vědomo existence rizik souvisejících s potenciálním spojením. Vzhledem k povaze obchodního modelu Air Bank a.s. a přidružených společností, který je významně zaměřen na nezajištěné retailové úvěry, by potenciální spojení pravděpodobně zvýšilo volatilitu nákladů na riziko Monety. Představenstvo si je dále vědomo rizik souvisejících s některými vnitroskupinovými vztahy v rámci skupiny PPF a souvisejícími vazbami s dopadem na schopnost Air Bank a.s. vytvářet výnosy.

Kompletní stanovisko představenstva společnosti Moneta Money Bank k veřejnému návrhu na odkoupení až 20 % akcií Monety ze strany společnosti Tanemo a.s., člena skupiny PPF, naleznete zde.

Detaily nabídky skupiny PPF

I. Akvizice a následná fúze s Air Bank.

V rámci Akvizice Air Bank by Moneta nabyla od skupiny PPF 100% podíl ve společnosti Air Bank a.s. a v následujících společnostech, které jsou s Air Bank a.s. propojeny: (i) Home Credit a.s., (ii) Benxy s.r.o. a (iii) Home Credit Slovakia, a.s. (společně „Air Bank“). Tato akvizice je navržena formou výměny akcií dle směnného poměru a nevyžaduje žádné jiné protiplnění. Dalším krokem je realizace fúze obou bank.

II. Návrh směnného poměru akcií.

Akvizice Air Bank by proběhla formou výměny akcií ve směnném poměru 60,3 % (hodnota Monety) : 39,7 % (hodnota Air Bank). Touto výměnou by tedy skupina PPF získala 39,7% podíl v Monetě, a to nad rámec akcií získaných případným odkupem. Na základě takto navrženého směnného poměru by se počet akcií Monety zvýšil z 511 milionů kusů na 847 429 519 kusů akcií. Nově vydané akcie by skupina PPF získala výměnou za 100 % akcií Air Bank.

III. Návrh oboustranné hloubkové prověrky (due diligence).

PPF dále předjímá realizaci vzájemné hloubkové prověrky, na základě jejíž výsledků by byl potvrzen směnný poměr akcií mezi Monetou a Air Bank.

IV. Transakční dokumentace a regulatorní souhlasy.

Návrh skupiny PPF taktéž předjímá jednání o transakční dokumentaci a následné žádosti o příslušné regulatorní souhlasy.

V. Schválení Akvizice Air Bank akcionáři Monety.

Předpokládá se schválení této Akvizice Air Bank v rámci řádné valné hromady Monety, která se tradičně koná na konci dubna každého kalendářního roku.

VI. Realizace výměny akcií.

Výměna akcií by byla realizována po dokončení bodů III. až V. výše.

2 komentáře: “Začala další fáze boje o Monetu”

  1. Riki napsal:

    Jistota 1,06-násobku.

  2. Richard Fuld napsal:

    Racionální reakcí na uvedenou nabídku je její odmitnutí, neboť parametry té následující akvizice jsou pro stávající akcionáře velmi nevýhodná. Prodejem akcií by došlo k podpoře hlasovací síly PPF a tedy podpoře té nevýhodné akvizice. Racionální je tedy neprodávat a hlasovat na valné hromadě proti tomu nevýhodnému návrhu na akvizice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.