Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Vystačí živnostníci s invalidním důchodem?

Invalidita - pojištění invalidity - invalidní důchod
Penze Petr Gola 21.07.2015 | 12:49 6 Komentářů

Při zdravotních problémech je možné si kdykoliv zažádat o invalidní důchod. Bez splnění zákonných podmínek není ale invalidní důchod přiznán. Živnostníci přitom musí počítat s velmi nízkým státním invalidním důchodem. Proč?

Pro přiznání státního invalidního důchodu musí žadatel získat potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku, a současně musí být přiznána invalidita prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně posudkovým lékařem příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení).

Samotná výše invalidního důchodu přitom závisí na příjmech, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, před přiznáním invalidity a získané době pojištění. U invalidního důchodu se počítá nejenom doba pojištění získaná před vznikem invalidity, ale i dopočtená doba pojištění do důchodového věku bezdětné ženy stejného ročníku narození. V některých případech se dopočtená doba nehodnotí v plném rozsahu.

Výpočet invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity, získané době pojištění a příjmech v produktivním věku, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Při výpočtu starobního i invalidního důchodu v roce 2015 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2014, přičemž všechny příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Za jednotlivé roky u OSVČ není přitom rozhodující výše příjmu nebo dosaženého hrubého zisku, ale vyměřovací základ. Právě z vyměřovacího základu se platí sociální (důchodové) pojištění. Vyměřovacím základem je polovina dosaženého hrubého zisku. Při hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění vždy placeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Praktický příklad 1)

OSVČ pan Kučera bude mít za rok 2015 příjmy ve výši 680 000 Kč. Výdaje má pan Kučera minimální, tak uplatní výdaje 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Hrubý zisk bude tedy 272 000 Kč (680 000 Kč – (60 % z 680 000 Kč)). Vyměřovací základ však bude 136 000 Kč (272 000 Kč x 50 %). Roční vyměřovací základ ve výši 136 000 Kč odpovídá hrubé měsíční mzdě 11 333 Kč (136 000 Kč : 12 měsíců). Nikoliv tedy hrubé mzdě 56 667 Kč (680 000 Kč : 12 měsíců), jak se pan Kučera mylně domnívá.

Praktický příklad 2)

Živnostník pan Malý získá s dopočtenou dobu pojištění celkovou dobu pojištění v rozsahu 45 let. Pro zjednodušení budeme počítat, že pan Malý platil po celou dobu sociální pojištění v minimální výši. Osobní vyměřovací základ neboli průměrný měsíční vyměřovací základ za roky výkonu samostatné výdělečné činnosti bude pro zjednodušení na úrovni minimálního vyměřovacího základu roku 2015, tedy ve výši 6 653 Kč.

 • Invalidní důchod I. stupně dle legislativy roku 2015 by měl živnostník Malý ve výši 3 897 Kč. Invalidní důchod II. stupně 4 646 Kč a invalidní důchod III. stupně potom 6 891 Kč.
 • Při osobním vyměřovacím základu za všechny roky ve výši 11 333 Kč, jak měl pan Kučera z prvního příkladu, a získané době pojištění 45 let by byl invalidní důchod I. stupně 4 950 Kč, invalidní důchod II. stupně 6 225 Kč a invalidní důchod III. stupně potom 10 050 Kč.

V obou případech jsme přitom počítali s poměrně vysokou dobou pojištění, někteří živnostníci mají nižší dobu pojištění, což samozřejmě znamená i nižší invalidní důchod.

Neplacení pojištění je problém

Někteří živnostníci se dostanou během výkonu své samostatné výdělečné činnosti do finančních problémů a po nějakou dobu neplatí sociální (důchodové) pojištění. Neplacení sociálního (důchodového) pojištění je však velký problém. Jednak je dlužné pojistné vymáháno včetně penále, současně se však období, za které není uhrazeno sociální (důchodové) pojištění, nehodnotí pro důchodové účely.

Neplacení sociálního pojištění tak znamená v lepším případě nižší státní důchod a v horším případě dokonce nesplnění zákonné podmínky pro přiznání státního důchodu.

Nejčastěji je přiznáván invalidní důchod I. stupně

Z celkového počtu 16 430 přiznaných invalidních důchodů v roce 2014 bylo přiznáno 7 383 invalidních důchodů I. stupně. Invalidní důchody I. stupně tak činily 45 % přiznaných invalidních důchodů.

Pro živnostníky je invalidní důchod I. stupně zcela nedostatečný. Většina živnostníků má invalidní důchod I. stupně nižší než 4 500 Kč. A i při ročním příjmu 680 000 Kč a minimálních výdajích nedosahuje invalidní důchod I. stupně ani 5 000 Kč měsíčně, jak jsme si ukázali na praktickém příkladu. Zodpovědní živnostníci by měli mít vždy sjednáno pro nepříznivé zdravotní problémy vlastní komerční pojištění. Státní důchody pro OSVČ jsou nízké.

Jste pojištěni pro případ invalidity?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

6 komentářů: “Vystačí živnostníci s invalidním důchodem?”

 1. Miroslav napsal:

  Ano, ano. Pokud bych vytvářel hodnoty jako uchazeč o zaměstnání v čekárnách na ÚP po řadu let a ne se snažil uživit se sám a svou rodinu jako živnostníček, dosáhl bych vyššího invalidního důchodu II st. než mám nyní a to je 6230,- Kč. To znamená, že i přes nepříznivý zdravotní stav budu s vypětím dále tvořit hodnoty, odvádět daň z příjmu (sleva na poplatníka v inavalidním důchodu je směšná) a samoszřejmně odvádět i sociální pojištění jako ostatní živnostníci a to bez nároku na slevu. Nebo se snad pletu. No máme to krásně nastaveno,

  • Radek napsal:

   Z pohledu systému a příjmů státního rozpočtu je to skutečně skvěle nastaveno. Nemakačenko na úřadu práce beztak pracovat nebude, kdežto vás nízký invalidní důchod přiměje pracovat dál. Ale je to smutné :-(.

  • Ještěrka napsal:

   Naprosto s vámi souhlasím. Po prvním roce podnikání, kdy mám z výdělku vypočtenou částku na ossz a vzp v takových cifrach, že se mi chtělo plakat. V dalším životě zvolím sociální podporu, všechny dávky a nebudu muset ráno vstávat. Stát jde proti lidem kteří se snaží makat i v ID jak kreteni. Vše je postavené na hlavu tady.

 2. Dvořák napsal:

  Máte hrubé chyby v invalidních důchodech v neurologii – studuji vysokoškolské daňové zákony
  a nemíním si brát II. stupeň invalidity v neurologii, proto pracuji na Úřadu práce načerno
  Doufám že Vás Vážení Daňový poradci a neurologové napadne upravit a novelizovat zákony v oboru neurologie,aby tito lidé v rámci svých pracovních schopností mohli pracovat v účetnictví
  legálně a nemuseli to utajovat.

 3. Mařík napsal:

  Dobrý den,
  jsem autorem článků na webu naseduchody.cz
  Informace v tomto článku nejsou přesné – autor článku zapomněl na ust. § 42 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud by měl OSVČ alespoň 15 let pojištění bez náhradních dob, takto nízký invalidní důchod by neměl. Vše je vysvětleno v tomto článku:
  http://www.na­seduchody.cz/ochran­ny-vypocet-invalidniho-duchodu-u-nekterych-zadatelu.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.