CZK/€ 24.550 -0,57%

CZK/$ 25.181 -1,03%

CZK/£ 27.816 +0,78%

CZK/CHF 25.676 -0,81%

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

17. 08. 2022

0 komentářů

Vyšší důchodový věk snižuje důchody

 

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. Z důvodu prodlužování důchodového věku odchází více lidí do trvale kráceného předčasného důchodu. Případné další zvýšení důchodového věku v budoucnu by ještě zvýšilo zájem o předčasný důchod. 

Lidé narození po roce 1971 mají všichni důchodový věk 65 let, starší občané naleznou svůj důchodový věk v příloze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění. Důchodový věk se nejenom postupně prodlužuje, ale i sjednocuje. U starších žen závisí důchodový věk i na počtu vychovaných dětí. V přiložené tabulce máte pro názornost uveden důchodový věk u vybraných ročníků narození. Z tabulky je vidět, že muži, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě, mají důchodový věk 65 let již od ročníku narození 1965.

Rok narození Důchodový věk
Muži Ženy dle počtu vychovaných dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1958 63r +10m 63r + 10m 62r + 8m 61r + 2m 59r + 8m 58r + 4m
1959 64r 64r 63r + 2m 61r + 8m 60r + 2m 58r + 8m
1960 64r + 2m 64r + 2m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m 59r + 2m
1961 64r + 4m 64r + 4m 64r + 2m 62r + 8m 61r + 2m 59r + 8m
1962 64r + 6m 64r + 6m 64r + 6m 63r + 2m 61r + 8m 60r + 2m
1963 64r + 8m 64r + 8m 64r + 8m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m
1964 64r + 10m 64r + 10m 64r + 10m 64r + 2m 62r + 8m 61r + 2m
1965 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m 61r + 8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r + 8m 62r + 2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r + 2m 62r + 8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63 + 8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r + 2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r + 8m

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Kdo má důchodový věk vyšší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Ženy, které mají důchodový věk nižší než 63 let, mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Krácení se u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Předčasný důchod je oproti řádnému starobnímu důchodu nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Předčasný důchod je mnohdy nutností

Pro některé žadatele o důchod je předčasný důchod nutností, neboť přišli o práci a na trhu práce nemohou najít nové pracovní uplatnění. Podporu v nezaměstnanosti mohou přitom občané starší 55 let pobírat maximálně 11 měsíců. V případě, že se odejde do předčasného důchodu příliš brzy, tak je již krácení za předčasnost vysoké.

Navíc předčasní důchodci si nemohou až do dosažení řádného důchodového věku přivydělat prací, ze které vzniká povinnost platit sociální pojištění. V korunovém vyjádření je krácení za předčasnost samozřejmě vyšší u lidí s vyššími příjmy. S ohledem na měsíční částku státního důchodu je pro lidi s nadprůměrnou mzdou předčasný důchod ještě méně výhodný než pro lidi s podprůměrnou mzdou.

Praktický příklad

Paní Zuzana odejde v říjnu 2022 do řádného starobního důchodu. Paní Zuzana má osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky) ve výši 52 000 Kč. Paní Zuzana získala dobu pojištění v rozsahu 45 let. Paní Zuzaně bude tedy přiznán měsíční starobní důchod v částce 24 024 Kč.

REKLAMA

Pan Luděk odejde v říjnu do předčasného důchodu dříve o tři roky a jeden měsíc, krácení se tedy bude provádět za 13 x započatých 90 kalendářních dní. Pan Luděk získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Panu Luďkovi bude přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 17 943 Kč.

Přestože měla paní Zuzana stejně vysoké příjmy jako pan Luděk, tak bude mít měsíční státní důchod vyšší o  081 Kč, za rok již o 72 972 Kč. Měsíční důchod pana Luďka činí jen 74,7 % měsíčního důchodu paní Zuzany. Důvodem nižšího důchodu je odchod pana Luďka do předčasného důchodu a získání nižší doby pojištění.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Finanční svět v nejistotě, rada kvalitního poradce může být k nezaplacení

Řešit osobní a rodinné finance s profesionálním finančním poradcem se rozhodně vyplatí. Bez něj lidé zpravidla tápou, náhodně skládají finanční produkty, nesledují žádný cíl, ke kterému by měli směřovat. Spolupráce s finančním poradcem ale není jen o nastavení finančního plánu. Stejně významné jsou i pravidelné servisní schůzky, […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

16. 09. 2022

Varování pro vládu – roste problém s financováním státu

České veřejné finance se nacházejí ve významné nerovnováze, která vznikla kombinací fiskálně nerozvážných kroků učiněných zejména v posledních dvou letech a dlouhodobého neřešení budoucích dopadů demografického vývoje. Ve srovnání s loňským rokem došlo v projekcích vývoje zadlužení jen k drobným zlepšením, klíčové závěry Národní rozpočtové rady (NRR) se tak nemění – pokud […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

15. 09. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.