Pátek 26. února. Svátek má Dorota.

Vysoké příjmy a předčasný důchod? Ne!

Penzisté na lavičce - penze - důchod
Penze Petr Gola 20.03.2018 | 00:00 1 Komentář

Z důvodu prodlužujícího se důchodového věku uvažují mnozí lidé o předčasném důchodu a každoročně řada lidí do předčasného důchodu skutečně odchází. Zejména pro lidi s vyššími příjmy však není předčasný důchod dobrým řešením.

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Občané mající důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Proč si volbu předčasného důchodu dobře promyslet

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení a nižší měsíční důchod. Pro lidi s vyššími příjmy je však předčasný důchod ještě méně výhodný než pro lidi s nízkými příjmy.

Samotná výpočtová formule důchodu je z důvodu výrazného zastoupení prvku solidarity výhodnější pro lidi s nižšími příjmy. Prvek solidarity je zastoupen základní výměrou důchodu a redukcí osobního vyměřovacího základu při výpočtu starobního důchodu.

Praktický příklad

Paní Zelená má osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) ve výši 15 000 Kč. Paní Zelená získá dobu pojištění v rozsahu 42 let.

  1. Při odchodu do řádného starobního důchodu bude mít paní Zelená dle výpočtové formule důchodu v roce 2018 měsíční důchod ve výši 11 308 Kč.
  2. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní, tedy o necelé tři roky dříve, neboť krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, by měsíční předčasný důchod dle výpočtové formule roku 2018 při získání doby pojištění v rozsahu 39 let činil 8 726 Kč.

Paní Nováková má osobní vyměřovací základ ve výši 75 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 42 let.

  1. Při volbě řádného starobního důchodu by byla měsíční státní penze 21 136 Kč.
  2. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní a získání doby pojištění v rozsahu 39 let (při předčasném důchodu se získá nižší doba pojištění než při volbě řádného důchodu) by byla měsíční státní penze 15 606 Kč.

Řádný starobní důchod paní Zelené dosahuje 75,4 % (11 308 Kč : 15 000 Kč) hrubého příjmu před odchodem do důchodu. Řádný starobní důchod paní Nováková však jen 28,2 % (21 136 Kč : 75 000 Kč).

Předčasný důchod paní Zelené by dosahoval 77,2 % (8 726 Kč : 11 308 Kč) řádného důchodu. Předčasný důchod paní Novákové by dosahoval 73,8 % (15 606 K4 : 21 136 Kč) řádného důchodu. Předčasný důchod paní Novákové by byl nižší o 5 530 Kč (21 136 Kč – 15 606 Kč) než řádný důchod, což už je značný rozdíl.

Náhradový poměr při odchodu do důchodu mají výrazně vyšší lidé s podprůměrnými příjmy oproti lidem s nadprůměrnými příjmy. Rovněž výpočet předčasného důchodu je pro lidi s nižšími příjmy opět nepatrně výhodnější.

Krácení je trvalé

Odchod do předčasného důchodu by měl být pro lidi s vyššími příjmy jedním z posledních řešení. Krácení u předčasného důchodu je trvalé. Státní důchod se při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává.

Z finančního hlediska je lepší pracovat až do řádného starobního důchodu, a to i za cenu snížení příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti v předdůchodovém věku.

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu v roce 2018 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2017. Dva či tři roky s nižšími příjmy ovlivní výši osobního vyměřovacího základu méně, než by se na první pohled zdálo. Starobní důchod je v takových případech vyšší než předčasný důchod, neboť se získá delší doba pojištění a žadatel o důchod se vyhne krácení za předčasnost.

Pokračování příkladu

Kdyby paní Nováková z předchozího příkladu měla v letech 1986 až 2014 roční vyměřovací základy na úrovni 900 000 Kč (75 000 Kč měsíčně) a poslední tři roky (2015, 2016 a 2017) měla vyměřovací základy na úrovni 180 000 Kč (15 000 Kč měsíčně), potom by její osobní vyměřovací základ byl 69 328 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 42 let, by řádný starobní důchod byl 20 206.

Pro paní Novákovou by bylo z finančního hlediska výhodnější, aby v posledních třech letech před odchodem do řádného důchodu měla hrubou měsíční mzdu pětkrát nižší než odchod do předčasného důchodu.

Jeden komentář: “Vysoké příjmy a předčasný důchod? Ne!”

  1. Empetka napsal:

    Název článku by měl být obecnější – vysoké příjmy a zásluhový důchod? Ne!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.