Pátek 06. srpna. Svátek má Oldřiška.

Vláda chystá novou vlnu škrtů, zvyšování a zavádění nových daní

Investice 01.03.2012 | 13:14 13 Komentářů

Podle návrhu ministra financí Miroslava Kalouska by mělo například dojít ke zvýšení daně z příjmu fyzických osob o 1 procento (na 16%) a zavedení druhého pásma daně se sazbou 31 %.

Vytrhnout z peněženek peníze chce Kalousek také živnostníkům. V návrhu je snížení výdajových paušálů pro OSVČ – na úroveň roku 2004, tedy převážně na 25 %. Velice diskutovaná daň z přidané hodnoty by měla být jednotná, a to ve výši 19 nebo 20% s možnou výjimkou na knihy a léky nebo alternativně zachování dvou sazeb ve výši 15 a 21 %.

Další navrhované daně
 • zavedení nové uhlíkové daně z topných olejů a pevných paliv,
 • zdanění tichého vína,
 • zvýšení daně z elektřiny,
 • zrušení osvobození u spotřební daně na plyn u domácností a u „zelené nafty“,
 • dočasné zmrazení důchodů,
 • zrušení porodného a příspěvku na bydlení v případě hmotné nouze.

Zdroj: KPMG

Několik škrtů také navrhuje poradní orgán vlády NERV. V jejich plánu je například zvýšení daně z převodu nemovitosti ze tří na pět procent.

A co ještě zdanit? Třeba pojistné (zdanění pojišťoven v podobě např. daně z objemu přijatých prémií), v plánu je také zavedení nové uhlíkové daně z topných olejů a pevných paliv, zdanění tichého vína a zrušení osvobození u spotřební daně na plyn u domácností a u „zelené nafty.

Souhlasíte s vládními škrty?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

13 komentářů: “Vláda chystá novou vlnu škrtů, zvyšování a zavádění nových daní”

 1. čoro napsal:

  je nasnadě že stát nemá peníze když je sám utrácí nesmyslně,pře­dražené zakázky-výstavba dálnic,platy vládních činitelů a poslanců či zbytečných senátorů, nevýběr daní od podnikatelů,firem atd,zaměstnanci platí daně jak mourovatí. Kalousku zvyšuj daně,třeba daň z kyslíku a věř že ekonomiku nastartuješ když lidé namají peníze. je to snadné – nevyděláváš tak nekupuješ a tím pádem není pro koho vyrábět a jeto začarovaný kruh který má na svědomí tato vláda hrabivců pro sebe a své kumpány. Nové volby

 2. stas napsal:

  Důvody pro tento širší postup jsou nasnadě. Svět se namísto prospěchu z využívání potenciálu Proce-su nejenže nepřibližuje k naplňování teze třetího milénia, ale zmítá se v krizích, recesích a deficitech.

  Rok 2009 je doslova hrůznou ukázkou, aspoň co se týče zemí dosud označovaných jako vyspělé: HDP USA poklesl o 2.4%, EU o 4.08% a Japonska o 5.3%. V USA vznikl deficit, v porovnání s HDP 10.0% ($1 420 miliard, denně $3.9 miliard), EU 6.8% (€ 802 miliard, denně €2.2 miliard; rozpočet EU činí 1.05% HDP) a Japonska 5.2% ($379 miliard, denně $1.04 miliard).

 3. stas napsal:

  z cash flow u centrální banky, ale jen 1/365 denně z přesně vypočítaného volného objemu HDP.Je třeba připomenout, co se málo ví, a sice, že daně účetně platí sice subjekty obou Sfér a vesměs účet-ně dle stejných pravidel, ale z ekonomického hlediska je placení daní subjekty Sféry veřejné činností povýtce virtuální, tedy činností bez jakéhokoliv ekonomického významu. Vezměme si libovolného za-městnance Sféry veřejné: aby tomuto zaměstnanci mohl jeho zaměstnavatel, příslušná instituce Sféry veřejné, vyplatit jeho čistý plat, musí nejprve z příslušného veřejného rozpočtu stáhnout jeho plat su-perhrubý, z něhož mu tu čistou část vyplatí a vše ostatní, zálohu na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění vrátí do rozpočtů v plné výši zpět (nenechejme se mýlit účetním trikem zdravotního pojištění, které je daní i přesto, že adresáti, zdravotní pojišťovny, jsou účetně vyvedeni mimo veřejné rozpočty).

  • stas napsal:

   Odstraněním virtuální platby daní subjekty Sféry veřejné se jediným plátcem daní stává Sféra podni-kání, přičemž daně v ní vybrané jsou základem Příjmů veřejných rozpočtů. Poněvadž se stalo téměř normou, že vybrané daně nestačí pokrýt potřebné rozpočtové Výdaje, vytváří se Částka složená z vy-braných daní, příjmů z rozprodejů majetku vytvořeného prací předchozích generací, z výnosů firem ve veřejném vlastnictví a v neposlední řadě z půjček. Teprve tato Částka se stává Příjmem veřejných roz-počtů a současně i jejich Výdajem.

   Výši Částky i její skladbu určí Rozpočtový suverén Ekonomiky daní, obvykle parlament na návrh vlá-dy. Poněvadž výběr daní je průběžný v daném rozpočtovém roce a podobně je to i s dalšími rozpočto-vými příjmy, průběžně probíhá i plnění: budeme-li pro jednoduchost uvažovat s měsíčními platbami, pak rozpočet je plněn tak, že v každém průběžném měsíci je v něm naplněna příslušná část Částky (zhruba dvanáctina), která se z Příjmů přesune do Výdajů, tedy na účty příslušných veřejných institucí, které je rozdělí na platy svých zaměstnanců, na provozní a investiční výdaje. Tyto subjekty Sféry ve-řejné začnou vytvářet každý svůj produkt a zároveň realizovat své potřeby: učitel učí a ze svého platu postupně hradí potřeby své a své rodiny, což činí – a to si silně podtrhněme! – nákupy finálních pro-duktů Sféry podnikání, radnice nakupuje provozní potřeby a realizuje investiční záměry.

   Na konci onoho průběžného měsíce se tak staly dvě souběžné věci: za prvé souhrnný měsíční produkt Sféry veřejné byl dán k dispozici celé společnosti (ve slušných zemích již bez dalšího placení), za dru-hé, ona zhruba dvanáctina Částky byla utracena za nákup části souhrnného finálního produktu Sféry podnikání.

   • stas napsal:

    Podtrhněme, že Ekonomika bez daní bude takto fungovat od samého počátku, tedy hned v prvém roce přechodu z dosavadní Ekonomiky daní: P3M-Částka se bude v tomto roce skládat z daní vybraných na základě zbývajících 85% daňové kvóty, vše ostatní do výše potřebných Výdajů se doplní z RDB: jed-nak se doplní příjmy, které by jinak vznikly výběrem daní ze zrušené 15% daňové kvóty, dále peníze, které by se jinak musely půjčit k vyrovnání deficitů (kdyby byla P3M zavedena již v příštím roce, ušetřilo by se jen ve státním rozpočtu ČR 135 miliard Kč, neboť by žádný deficit nevznikl a nebyly by zapotřebí nové půjčky ke krytí deficitu, který bez přechodu na P3M jinak vznikne ve výši očekáva-ných 135 miliard Kč, jsme-li realisty, pak lze čekat deficit vyšší). Navíc by bylo možné zahájit opatře-ní k nápravě existujících podfinancování Sféry veřejné (například by bylo možné přidat průměrně ke každé penzi, řekněme, 2 000 Kč měsíčně, do zdravotnictví by bylo možné přidat, řekněme, 20 až 30 miliard Kč, podobně by bylo možné zahájit snižování podfnancování vzdělávání, vědy a výzkumu, po-licie a armády, kultury, atd., bylo by možné řešit i otázku výstavby infrastruktury a další podobné investice ve veřejném zájmu).

 4. stas napsal:

  nejde to jednoduše vysvětlit, ale jde o to, ze stat s centralni bankou jsou skutecnymi majiteli peněz a tedy jde vytvořit bypas u centralní banky pro potřeby vlády za před přesně stanovených podmínek s ohledem na objem a možnosti národního hospodářství. Jednoduše není potřeba mít 10 milionů daňových poplatníků, stačí jedno centrální místo a tím prudce zvyšuji produktivitu

  • Radek napsal:

   Aha, takže financovat výdaje tiskem peněz. To není dobrý nápad.

   • stas napsal:

    ekonomie P3M je na studium základních info. Tady je málo prostoru k vysvětlování, ale tisk peněz bez hodnoty se právě používá v Ponziho systému

 5. stas napsal:

  nevyresi zadne zvysovani dani, ktere jen zariznou ekonomiku, ale zmena systemove chyby v danove oblasti a to zavedeni nulove dane a zmenu cash flow statnich financi, http://www.P3M.cz

  • Radek napsal:

   Nemyslím si, že nulová daň je správná. Je spousta funkcí, které jsou efektivní, když je zajišťuje stát (např. policie, soudnictví, základní školství (o tom se dá diskutovat), dopravní infrastruktura apod.). A stát to musí z něčeho financovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.